otwórz widżet facebooka

Terminy i tematyka posiedzeń stałych Komisji Rady w grudniu 2023 roku

Dodano 22 grudnia 2023, wpis archiwalny

Posiedzenie w dniu 27 grudnia 2023, godz. 13:00
Porządek obrad
1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu jarocińskiego w 2024 roku.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyznaczenia dwóch przedstawicieli Rady Powiatu Jarocińskiego do Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku Publivznego.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Jarocińskiego na 2024 rok.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie planu pracy Rady Powiatu Jarocińskiego na 2024 rok.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego na 2024 rok.

6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2023 - 2030.

7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2023 r.

×