otwórz widżet facebooka

,,Bezpieczne przejście dla pieszych w powiecie jarocińskim"

Powiat jarociński pozyskał 100.000,00 zł w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024.” Cel szczegółowy nr 1: Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa dla zadania pn. „Bezpieczne przejście dla pieszych w powiecie jarocińskim”.
Zakres rzeczowy polega m.in. na:
- budowie przejścia dla pieszych na ul. Długiej w Łuszczanowie oraz przebudowie przejścia dla pieszych na wyniesione na ul. Kolejowej w Żerkowie;
-wykonaniu punktowego oświetlenia odblaskowego tzw. „kocie oczka”,
- obniżeniu krawężników przy przejściu dla pieszych,
- wykonaniu nowego i wymianie istnieją oznakowania poziomego oraz montażu nowego i wymianie istniejącego oznakowania pionowego na odblaskowe z folią odblaskową fluorescencyjną III z sygnalizacją ostrzegawczą – oznakowanie aktywne o parametrach spełniających odpowiednie normy,
- wykonaniu oświetlenia dedykowanego,
- zastosowaniu systemu fakturowych oznaczeń nawierzchni dla osób z dysfunkcjami wzroku.

Bezpieczne przejście dla pieszych na ul. Długiej w Łuszczanowie

Bezpieczne przejście dla pieszych na ul. Kolejowej w Żerkowie


 

×