otwórz widżet facebooka

Rewaloryzacja parku w Kotlinie

POWIAT JAROCIŃSKI

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE

pn. „Rewaloryzacja parku zabytkowego w Kotlinie - etap I”

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

 


Trwają prace na terenie zabytkowego Parku w Kotlinie w ramach zadania pn. ,,Rewaloryzacja parku zabytkowego w Kotlinie - etap I”. Dzięki pozyskanemu przez Powiat Jarociński dofinansowaniu z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 203.000,00 zł doczeka się on rewaloryzacji. Jest to świetna informacja w szczególności dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie, którzy chętnie korzystają z urokliwego parku. Zaplanowane do realizacji prace polegają na usunięciu samosiejek o powierzchni 2590 m2. Wykonane zostaną niezbędne prace pielęgnacyjne przy 18 drzewach. Usuniętych zostanie 148 szt. suchych drzew. Przedsięwzięcie zakłada również nasadzenie 92 szt. drzew, które stanowią gatunki rodzime. 
Całkowita wartość projektu to 290.000,00 zł

 


Już wiosną podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie będą mogli cieszyć się uporządkowanym i zadbanym parkiem. 
Zakończyły się prace na terenie zabytkowego Parku w Kotlinie. Zadanie pn. „Rewaloryzacja parku zabytkowego w Kotlinie - etap I” uzyskało 80% dofinansowanie z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Całkowita wartość wykonanych prac wyniosła  263.433,60 zł. 
Wykonawcą zadania była firma Zielony Serwis – Las Park Ogród Andrzej Misiorny, a prace rewaloryzacyjne obejmowały:

  • prace pielęgnacyjne (obejmujące prace przy 18 drzewach w obrębie starodrzewu, które polegały na usunięciu suchych konarów zagrażającym bezpieczeństwu, posuszu, odrostów pionowych i korzeniowych oraz usunięcie samosiewów na pow. 2590 m2 wokół ruin starego dworu),
  • usunięcie drzew (usunięcie 148 szt. obumarłych drzew wraz z usunięciem korzeni poprzez ich sfrezowanie w alejach grabowych),
  • nasadrzenie drzew (92 szt. drzew gatunków rodzimych występujących obecnie w parku).

Rewaloryzacja Parku w Kotlinie

Rewaloryzacja Parku w Kotlinie

Rewaloryzacja Parku w Kotlinie

×