otwórz widżet facebooka

Eko-pracownia w ZSP-B w Tarcach

______________________________________________

https://www.wfosgw.poznan.pl/


22 grudnia 2020 r.
Otwarcie Eko-pracowni!

W Zespole Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach oficjalnie otwarto eko-pracownie, która powstała przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W ramach dofinansowania zakupiono pomoce dydaktyczne takie jak:

 • monitor interaktywny,
 • laptopy z oprogramowaniem zestaw do badania gleby,
 • przyrząd do pobierania prób glebowych,
 • mapa ścienna,
 • zestaw do badania stanu powietrza,
 • plansza ścienna, deszczomierz,
 • elektroniczna stacja meteorologiczna,
 • zestaw ekologiczny do badania wody,
 • przewodnik i atlas na płycie CD „Parki narodowe i inne formy ochrony przyrody w Polsce”,
 • zestaw filmów edukacyjnych – Ekologia 21 filmów DVD + 1 płyta CD z konspektami,
 • zestaw plansz – ekologia i ochrona przyrody,
 • program Gardenphilia do projektowania zieleni m.in. ogrodów ekologicznych, naturalnych, wiejskich,
 • domowa stacja jakości powietrza,
 • zestaw do badania gleby pod kątem zawartości pierwiastków.

Wartość zadania to: 51 021,30 zł, dofinansowanie wyniosło: 45 390,00 zł. Powstanie pracowni było również możliwe dzięki wsparciu rodziców, którzy na remont pomieszkań przeznaczyli 25 tysięcy złotych. 

______________________________________________
28 września 2020 r.
Ekologiczna pracowania w Tarcach!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu realizuje w roku 2020 na terenie województwa wielkopolskiego przedsięwzięcia w zakresie priorytetu VII.1 „Wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez działania podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa”.

W piątek, 25 września br., opublikowano listę beneficjentów programu. Wśród nich znalazła się szkoła z terenu naszego powiatu - Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach otrzyma dofinansowanie w kwocie 45.390,00 zł na stworzenie pracowni dydaktycznej o tematyce ekologicznej. Całkowita wartość zadania wynosi 50 434,00 zł.

 

×