otwórz widżet facebooka

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

1. Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 z późń. zm.)

2. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.)

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 27.12.2007 r. w sprawie wydawania zezwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r., Nr 249, poz. 1866)

×