otwórz widżet facebooka

Aktualności

Informacje ogólne

Aktywne szkoły powiatu

W minionym roku szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Jarocińskiego aktywnie, a co najważniejsze skutecznie, pozyskiwały zewnętrzne środki finansowe. Ogółem w 2005 roku z różnych źródeł szkoły otrzymały blisko 379 tys. zł. Dzięki tym środkom między innymi zakupiono pomoce naukowe, wyposażono pracownie komputerowe, odnowiono obiekty szkolne.

23 marca 2006
Informacje ogólne

Kultura bliska

Fundacja Wspomagania Wsi i Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych ogłaszają konkurs "Kultura bliska".

22 marca 2006
Informacje ogólne

Bezpłatne badania

SPZOZ w Krotoszynie
CENTRUM PROFILAKTYKI MEDYCZNEJ
I PROMOCJI ZDROWIA
ul. Floriańska 10
63-700 Krotoszyn

Zaprasza na bezpłatne (bez skierowania):
- badania mammograficzne kobiet z roczników 1937 - 1956 w poniedziałki, środy i czwartki w godz. od 9.00 do 14.00 oraz wtorki i piątki w godz. od 12.00 do 17.00.

- badania cytologiczne kobiet z roczników 1947 - 1981 w dniach i godzinach pracy poradni
ginekologiczno-położniczych SPZOZ w Krotoszynie.

Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego i legitymacji ubezpieczeniowej.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 062 588 03 89 lub 062 588 04 04 wew. 442.

21 marca 2006
Informacje ogólne

Potrzebna krew

kropelka.jpgZarząd Rejownowy PCK zwraca się z apelem do mieszkańców Pwiatu Jarocińskiego o udział w akcji oddawania krwi. Z Okazji 85 lat działalności młodzieży czerwonokrzyskiej w dniu 31 marca br. (piątek) w godz. od 9:00 do 13:00 w Auli Zespołu Szkół Ogólnoksztacących w Jarocinie (ul. T. Kościuszki 31) odbędzie się akcja oddawania krwi pod hasłem: „Potrzebna krew - Twoja także”.

20 marca 2006
Informacje ogólne

Oferta dla producentów żywności

Stowarzyszenie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego zwraca się do producentów artykułów rolno-spożywczych z propozycją promowania polskiej żywności przez udział w X edycji konkursu „POLSKI PRODUCENT ŻYWNOŚCI”.

Eliminacje wojewódzkie do konkursu odbędą się podczas II Wielkopolskiej Gali Producentów Regionalnych i Tradycyjnych w Poznaniu (Międzynarodowe Targi Poznańskie) w dniu 7 kwietnia 2006r. Producenci chcący uczestniczyć w tegorocznej inicjatywie, w Wydziale Edukacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Jarocinie mogą otrzymać kartę zgłoszenia do konkursu „Polski Producent Żywności”, którą po wypełnieniu należy przesłać do Departamentu Rolnictwa i rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Karty zgłoszeń należy przesyłać do końca marca br.

16 marca 2006
Informacje ogólne

Spotkanie Starosty z organizacjami pozarządowymi

15 marca br. Starosta Jarociński Sławomir Wąsiewski spotkał się z przedstawicielami organizacji pozarządowych z terenu powiatu. W trakcie spotkania przedstawiciele zaproszonych stowarzyszeń otrzymali odpowiedzi na oferty złożone w konkursie na realizację zadań publicznych Powiatu Jarocińskiego oraz informacje o wysokości przyznanego przez Zarząd Powiatu w Jarocinie dofinansowania.

rozdanie_dotacji1.jpg

16 marca 2006
Informacje ogólne

Powiatowe inwestycje wyróżnione

termo_nominacja.jpgStarostwo Powiatowe w Jarocinie - jako inwestor Termomodernizacji obiektów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i nr 2 w Jarocinie - otrzymało nominację do tytułu „Modernizacja Roku 2005”.

"Termomodernizacja jest przykładem naszej troski o poprawę bazy lokalowej w placówkach oświatowych. Cieszy mnie, że inwestycja została dostrzeżona i doceniona przez fachowców tak prestiżowym wyróżnieniem" - mówi starosta jarociński Sławomir Wąsiewski.

13 marca 2006
Informacje ogólne

Najpopularniejsi i najlepsi sportowcy Ziemi Jarocińskiej 2005

Organizowany przez "Gazetę Jarocińską" plebiscyt na najlepszego i najpopularnieszego sportowca Ziemi Jarocińskiej w 2005 roku został rozstrzygnięty. W trakcie uroczystości, która odbyła się 10 marca br. Starosta Jarociński wręczył najpopularniejszym sportowcom ufundowane przez siebie nagrody. Miano najpopularniejszego sportowca w 2005 roku głosami czytelników "Gazety Jarocińskiej zdobyła Karolina Giezek, kolarka z UKS "Trójka".

najpopularniejszy_2.jpg

13 marca 2006
Informacje ogólne

Konkurs ofert rozstrzygnięty

Zarząd Powiatu Jarocińskiego dokonał wyboru ofert na realiazcję zadań publicznych w zakresie kultury, promocji powiatu, kultury fizycznej i turystyki, promocji i ochrony zdrowia.

13 marca 2006
Informacje ogólne

Komunikat Ministra Zdrowia

Warszawa, 05.03.06

Komunikat Ministra Zdrowia dotyczący prostych zasad zachowania w celu uniknięcia zarażenia się wirusem ptasiej grypy

W związku z podejrzeniami, że na terenie Polski pojawiły się ptaki zarażone wirusem H5N1 informuję, że ryzyko przeniesienia się tego wirusa na ludzi jest znikome. W celu całkowitego wykluczenia takiego przypadku apeluję o przestrzeganie następujących zasad:
  1. spożywaj mięso drobiowe, przetwory drobiarskie i jaja poddane odpowiedniej obróbce cieplnej w temperaturze minimum 70 stopni C;
  2. myj dokładnie z użyciem detergentu wszystkie przedmioty, które miały kontakt z surowym drobiem (deski, noże, talerze); pamiętaj, że zamrożenie mięsa nie niszczy wirusa ptasiej grypy;
  3. nie dotykaj, bez odpowiedniego zabezpieczenia, martwych lub sprawiających wrażenie chorych ptaków dzikich ani ubitego drobiu; przede wszystkim dopilnuj, aby nie robiły tego dzieci;
  4. zadbaj o to, aby dzieci unikały miejsc bytowania dzikiego ptactwa, ferm drobiu oraz innych miejsc jego przetrzymywania;
  5. myj ręce po każdorazowym zetknięciu z ptactwem, zarówno dzikim, jak i hodowlanym; dopilnuj, aby robiły to także dzieci;
  6. pamiętaj, aby surowe mięso drobiowe nie miało styczności z innymi produktami żywnościowymi;

Przypominam też o przestrzeganiu zakazu przywozu z zagranicy żywego lub martwego ptactwa, drobiu i wyrobów drobiarskich, jaj, nieprzetworzonych piór i ich części, pierza, puchu oraz trofeów myśliwskich.

Minister Zdrowia
Zbigniew Religa

ptasia_plakat.jpg ptasia_ulotka.jpg

10 marca 2006
Informacje ogólne

Inwestycje i remonty w placówkach oświatowych

Podobnie jak w latach poprzednich w celu poprawy warunków pracy nauczycieli i nauki uczniów, a więc z myślą o przyszłości młodego pokolenia, powiat jarociński utrzymuje wysoki poziom finansowania inwestycji i remontów w placówkach oświatowych.

oswiata.jpg

09 marca 2006
Informacje ogólne

Wzbogacanie oferty edukacyjnej

Fundacja PZU ogłosiła nową edycję konkursu dotacyjnego "Wzbogacanie oferty edukacyjnej na obszarach wiejskich i w małych miastach".

08 marca 2006
×