otwórz widżet facebooka

Aktualności

Informacje ogólne

Europejskie Systemy Informacji i Pomocy

Informator "EUROPEJSKIE SYSTEMY INFORMACJI I POMOCY" przeznaczony jest dla obywateli i przedsiębiorców.

04 listopada 2005
Informacje ogólne

Nowe źródła danych o kontrahentach

parp.gifDzięki nawiązaniu współpracy pomiędzy Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości a działającą w zakresie informacji gospodarczej firmą Kompass Poland sp. z o. o., przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z bazy danych Kompass.

System umożliwia wyszukiwanie firm w bazie danych gromadzonych i udostąpnianych przez firmę Kompass w bardzo szerokim zakresie.

  • 23 mln produktów i usług w 53000 kodach klasyfikacji
  • 1,9 mln firm z 75 krajów
  • 750 000 nazw handlowych
  • 3,5 mln nazwisk osób z kadry kierowniczej

04 listopada 2005
Informacje ogólne

Nagrody dla sportowców

W związku z Uchwałą nr XXIII/156/04 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 października 2004 roku, w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania, informuję, że istnieje możliwość otrzymania przez zawodników spełniających kryteria określone w uchwale nagród i wyróżnień.

W sprawie szczegółów prosimy o kontakt z Wydziałem Edukacji i Promocji pod nr tel. (062) 747-19-66.

03 listopada 2005
Informacje ogólne

Szkoły Zjednoczonego Świata

Program skierowany jest do uczniów pierwszych klas liceum ogólnokształcącego (16-17 lat), znających dobrze angielski, którzy w III klasie gimnazjum osiągnęli średnią co najmniej 4,5 oraz mają osiągnięcia pozaszkolne i doświadczenie w pracy charytatywnej, społecznej, artystycznej i sportowej.

31 października 2005
Informacje ogólne

Rok Polsko-Niemiecki

Do 15 listopada 2005 r. można składać w Ministerstwie Spraw Zagranicznych wnioski o dofinansowanie projektów o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, społecznym i politycznym, realizowanych na terenie Niemiec w ramach Roku Polsko-Niemieckiego.

Projekty powinny promować wartości kultury polskiej oraz upowszechniać wiedzę o Polsce w Niemczech. Ich efektem winno być umacnianie pozytywnego wizerunku Polski w Niemczech oraz rozwój przyjaznych polsko-niemieckich kontaktów społecznych na bazie wspólnych przedsięwzięć.

www.msz.gov.pl

31 października 2005
Informacje ogólne

Konkurs "Pożyteczne ferie 2006"

W ramach konkursu finansowane będą projekty realizowane przez organizacje lokalne w czasie ferii zimowych 2006, przeznaczone dla dzieci i młodzieży ze wsi do 6 000 mieszkańców.

Ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z byłych PGR-ów, rodzin gorzej sytuowanych, obszarów o wysokim stopniu bezrobocia.

31 października 2005
Informacje ogólne

Program "Szansa dla najmłodszych"

Program "Szansa dla najmłodszych" powstał po to, żeby pomóc rodzicom, nauczycielom, pedagogom i przedstawicielom organizacji pozarządowych w prowadzeniu ciekawych zajęć dla dzieci w wieku 3-10 lat.

31 października 2005
Informacje ogólne

Sołtys liderem bezpiecznej pracy

bezpieczne_solectwo1.jpg

W dniu 27 października 2005 r., podczas obrad XXXII Sesji Rady Powiatu w Jarocinie, nastąpiło oficjalne podsumowanie konkursu pn. "Sołtys liderem bezpiecznej pracy".

31 października 2005
Informacje ogólne

Program współpracy został przyjęty

Radni Rady Powiatu w Jarocinie na październikowej sesji uchwalili "Program współpracy Powiatu Jarocińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok". Program wcześniej zyskał również akceptację przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu jarocińskiego.

31 października 2005
Informacje ogólne

Stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla uczniów i studentów z powiatu jarocińskiego

W miesiącu wrześniu Starosta Jarociński złożył wnioski do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu o przyznanie stypendiów dla 14 uczniów i 6 studentów z terenu powiatu jarocińskiego.

31 października 2005
Informacje ogólne

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jarocinie

Komisja Promocji, Edukacji Publicznej, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Powiatu w Jarocinie w dniu 24 października br. odbyła swe posiedzenie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarocinie. Radni zapoznali się z warunkami lokalowymi placówki. Dyrektor Poradni Radosława Suszczyńska przedłożyła członkom komisji informację o realizacji przez Poradnię zadań za trzy kwartały 2005 roku. O specyfice swojej pracy opowiedzieli też zatrudnieni w poradni pedagog i psycholog.

27 października 2005
Informacje ogólne

II Powiatowy Przegląd Kultury Ludowej

przeglad_kultury2005_1.jpg

W sobotę 22 października br. w Jarocińskim Ośrodku Kultury odbył się II Powiatowy Przegląd Kultury Ludowej.

24 października 2005
×