otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Unijne pieniądze czekają

Jeszcze w październiku można ubiegać się pozyskanie środków unijnych. W konkursach rozstrzygających o przyznaniu środków, o dofinansowania mogą starać się mogą zarówno instytucje, jak i osoby fizyczne. Szkoły mogą pozyskać dodatkowe środki na owoce dla swoich uczniów, przedszkola - na początek i rozwój swojej działalności, instytucje opiekujące się osobami niepełnosprawnymi - na promowanie swoich działań, a osoby bezrobotne i zagrożone zwolnieniem z pracy mogą liczyć na wsparcie w zakresie szkoleń i doradztwa, a także na fundusze na otwarcie własnej działalności gospodarczej...


23 października 2012
Informacje ogólne

Srebro w Licealiadzie

Reprezentacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie zdobyła srebrny medal w finale Sztafetowych Biegów Przełajowych zorganizowanych w ramach IV Licealiady Województwa Wielkopolskiego. Impreza odbyła się 12 października na Hipodromie  Wola w Poznaniu.

22 października 2012
Informacje ogólne

Pomoc dla bezdomnych

Jarocińscy policjanci, strażnicy miejscy, strażnicy kolejowi, a także pracowniczy i działacze PCK, gminnych ośrodków pomocy społecznej oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie czynnie włączą się w akcję mającą na celu przeciwdziałanie zjawisku bezdomności i jego negatywnym skutkom. Działania rozpoczną się już 26 października.

22 października 2012
Informacje ogólne

Wiadukty "wychodzą" z ziemi

Trwają prace żelbetowe związane z budową fundamentów pod nowe wiadukty na ul. Powstańców Wielkopolskich w Jarocinie. Wykonano już palowania pod fundamenty, to znak, że inwestycja zaczyna wychodzić z ziemi.

19 października 2012
Informacje ogólne

Pobiegnij z Taczakiem

W najbliższą niedzielę odbędzie się II Mieszkowski Bieg im. Generała Stanisława Taczaka. Impreza, której patronuje Starosta Jarociński ma na celu popularyzację wybitnej postaci, jaką był urodzony w Mieszkowie generał Stanisław Taczak.

19 października 2012
Informacje ogólne

Tydzień Kultury Regionalnej z biblioteką

Tydzień Kultury Regionalnej – pod takim hasłem odbędzie się cykl imprez zaplanowanych na początku listopada w Pałacu Radolińskich. Ich organizatorem jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin.

18 października 2012
Informacje ogólne

Mniej śmieci w powiecie

8 tys. uczestników z terenu powiatu jarocińskiego wzięło udział w tegorocznej akcji „Sprzątanie świata – Polska 2012”. Porządkując okoliczne tereny uzbierali 550 worków śmieci. W przedsięwzięciu uczestniczyli głównie uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów,  szkół ponadgimnazjalnych oraz wychowanków placówek oświatowo-wychowawczych z terenu powiatu, a także Społeczna Straż Rybacka i Koło Polskiego Związku Wędkarskiego: „Jarocin-Miasto” w Jarocinie, Koło w Żerkowie, Koło „Karaś” w Kotlinie i Koło Nr 4 w Jaraczewie.

18 października 2012
Informacje ogólne

Edukacja leśna

W ramach realizacji projektu edukacyjnego „Cudze chwalicie, swego nie znacie...” gimnazjaliści z Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Jarocinie wzięli udział w wycieczce do Ośrodka Edukacji Leśnej w Czeszewie. 

17 października 2012
Informacje ogólne

Powiatowa inwestycja z dofinansowaniem

Zakończył się I etap prac związanych z „Przebudową systemu odwodnienia na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jarocinie”. Powiatowa inwestycja kosztowała ponad 111 tys. zł. Zadanie udało się zrealizować przy udziale środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

17 października 2012
Informacje ogólne

Pamiątkowy znaczek dla powiatu

Trwa XVII Festiwal Solistów i Zespołów Akordeonowych w Kotlinie. Podczas sobotniego koncertu, który odbywał się pod patronatem Starosty Jarocińskiego, dyrektor Festiwalu Janusz Barański uhonorował samorząd Powiatu Jarocińskiego pamiątkowym znaczkiem wydanym przez Pocztę Polską z okazji tegorocznego Festiwalu. W imieniu samorządu Powiatu Jarocińskiego upominek odebrał wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jarocińskiego, Tomasz Kosiński. Pamiątkowy znaczek trafia do rąk instytucji i osób wspierających organizację imprezy. Samorząd Powiatu Jarocińskiego przekazał w tym roku na organizację święta akordeonu 5,5 tys. zł.

16 października 2012
Informacje ogólne

Strzelecki memoriał w Mieszkowie

Bracia Kurkowi z całej Polski spotkali się na 10 jubileuszowym Memoriale im. gen. Stanisława Taczaka w Mieszkowie. Przed rozpoczęciem strzelania przedstawiciele Kurkowych Bractw Strzeleckich, Szkoły Podstawowej w Mieszkowie, władz sołeckich, Grupy Rekonstrukcyjnej Powstania Wielkopolskiego, Stowarzyszenia „Nasz Mieszków” oraz druhowie mieszkowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej złożyli kwiaty pod pomnikiem Generała Taczaka.

16 października 2012
Informacje ogólne

Święto nauczycieli w Tarcach

Podziękowania dla nauczycieli i pracowników placówek oświatowych były głównym punktem obchodów Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej, który w miniony piątek obchodzono w Tarcach. Nauczyciele otrzymali kolejne stopnie awansu zawodowego oraz nagrody Starosty Jarocińskiego. Spotkanie było także doskonałą okazją by podsumować działania samorządu powiatu w kierunku rozwoju lokalnej oświaty. Uroczystość uświetnił ciekawy program słowno - muzyczny przygotowany przez nauczycieli i młodzież Zespołu Szkół Przyrodniczo – Biznesowych.

15 października 2012
×