otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Europejska debata publiczna w Jarocinie

debata_euro.jpgStarostwo Powiatowe w Jarocinie pozyskało środki finansowe z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 8.600 zł na realizację projektu, który poświęcony jest przyszłości Wielkopolski w Unii Europejskiej. W ramach tego przedsięwzięcia we wtorek, 29 listopada odbędzie się w Jarocinie konferencja  pod hasłem "Europejska debata publiczna w Wielkopolsce" (początek o godz. 10.00 - restauracja "Kasyno").

16 listopada 2005
Informacje ogólne

Sprawdź, czy Twoja firma i jej projekt mogą ubiegać się o dotacje

parp.gifSprawdź też, czy projekt został dobrze przygotowany.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości udostępniła przedsiębiorcom zainteresowanym ubieganiem się o dotacje - Kwalifikator Wniosków.

10 listopada 2005
Informacje ogólne

Ochrona środowiska

Ogłoszono III rundę naboru wniosków o wsparcie przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska.

10 listopada 2005
Informacje ogólne

Poszerzona lista wydatków w SPO WKP

Rozszerzyła się lista wydatków kwalifikowanych w ramach działania 2.2.2 SPO WKP - dotacje na targi i misje.

10 listopada 2005
Informacje ogólne

Ogólnopolskie Forum Gospodarcze

Zapraszamy Państwa do udziału w tegorocznym najważniejszym wydarzeniu gospodarczym dla sektora MSP oraz jego otoczenia biznesowego, jakim będzie organizowane przez Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości XI Ogólnopolskie Forum Gospodarcze Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

10 listopada 2005
Informacje ogólne

Święto Niepodległości

swieto_niepodleglosci2005_1.jpg

W dniu 9 listopada br. z okazji Święta Niepodległości władze samorządowe powiatu jarocińskiego oraz przedstawiciele związków kombatanckich złożyli kwiaty pod "Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich 1918/19" w koszarach 16. Batalionu Usuwania Zniszczeń Lotniskowych w Jarocinie.

10 listopada 2005
Informacje ogólne

Święto Niepodległości

Z okazji Święta Niepodległości Starostwo Powiatowe w Jarocinie oraz organizacje kombatanckie z terenu powiatu jarocińskiego zapraszają w dniu 9 listopada na godzinę 12:00 na uroczyste złożenie kwiatów pod "Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich 1918/19" w koszarach 16. Batalionu Usuwania Zniszczeń Lotniskowych w Jarocinie.

08 listopada 2005
Informacje ogólne

Jesteś innowacyjny? Mamy dla Ciebie portal...

Urząd Miasta Poznania w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego przygotowuje nowe narzędzie przeznaczone do ułatwiania nawiązywania kontaktów biznesowych pomiędzy środowiskiem naukowym a przedsiębiorstwami.

04 listopada 2005
Informacje ogólne

Europejskie Systemy Informacji i Pomocy

Informator "EUROPEJSKIE SYSTEMY INFORMACJI I POMOCY" przeznaczony jest dla obywateli i przedsiębiorców.

04 listopada 2005
Informacje ogólne

Nowe źródła danych o kontrahentach

parp.gifDzięki nawiązaniu współpracy pomiędzy Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości a działającą w zakresie informacji gospodarczej firmą Kompass Poland sp. z o. o., przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z bazy danych Kompass.

System umożliwia wyszukiwanie firm w bazie danych gromadzonych i udostąpnianych przez firmę Kompass w bardzo szerokim zakresie.

  • 23 mln produktów i usług w 53000 kodach klasyfikacji
  • 1,9 mln firm z 75 krajów
  • 750 000 nazw handlowych
  • 3,5 mln nazwisk osób z kadry kierowniczej

04 listopada 2005
Informacje ogólne

Nagrody dla sportowców

W związku z Uchwałą nr XXIII/156/04 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 października 2004 roku, w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania, informuję, że istnieje możliwość otrzymania przez zawodników spełniających kryteria określone w uchwale nagród i wyróżnień.

W sprawie szczegółów prosimy o kontakt z Wydziałem Edukacji i Promocji pod nr tel. (062) 747-19-66.

03 listopada 2005
×