otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Ruszył konkurs "Śmieciom-STOP!"

pfosigw.gifW pierwszych dniach wiosny rozpoczęła się kolejna (szósta) edycja konkursu proekologicznego "Śmieciom-STOP!". Patronat nad przedsięwzięciem objął Starosta Jarociński Sławomir Wąsiewski.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu jarocińskiego. Zadaniem każdego uczestnika jest wykonanie pracy pisemnej na temat "ODPADY OPAKOWANIOWE - dziś i jutro".

30 marca 2005
Informacje ogólne

Cudzy pomysł, własny biznes...

gazeta_prawna.gifIstotą franczyzy (polskiego odpowiednika terminu franchising) jest umowa, według której franczyzobiorca działa w oparciu o pomysł franczyzodawcy, prowadząc działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, a franczyzodawca finansuje rozwój sieci za pieniądze franczyzobiorców.

Wady i zalety takiej współpracy opisuje w dzisiejszym numerze Gazety Prawnej Grzegorz Chmielarski, prezes Polskiej Organizacji Franczyzodawców. Polecamy!

29 marca 2005
Informacje ogólne

PODATKI 2005

Internetowy przegląd PODATKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU 2005 dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

29 marca 2005
Informacje ogólne

Forum Gospodarcze

forum_gospodarcze2005_1.jpgPonad 50 osób wzięło udział w Forum Gospodarczym zorganizowanym w ubiegły piątek przez jarocińskie starostwo.

"Naszym zamierzeniem była integracja środowisk przedsiębiorców oraz ekspertów z wybranych dziedzin, a także działaczy samorządowych oraz szefów jednostek sfery otoczenia biznesu. Forum cieszyło się sporym zainteresowaniem. Po kilku godzinach pracy mogę stwierdzić, że cel został osiągnięty" - powiedział po spotkaniu Sławomir Wąsiewski starosta jarociński, który objął patronat nad przedsięwzięciem.

23 marca 2005
Informacje ogólne

Oddali krew

krew.jpg31 osób wzięło udział w poniedziałkowej akcji honorowego dawstwa krwi. Każdy z dawców oddał jej około 450 mililitrów. Jako jedna z pierwszych z pomocą potrzebującym ruszyła Jolanta Mejzińska - wicestarosta jarociński.

Inicjatorem akcji był Marcin Bartniczak - honorowy dawca krwi z Jarocina. Przedsięwzięcie zorganizowane zostało przy współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu oraz Starostwem Powiatowym w Jarocinie.

23 marca 2005
Informacje ogólne

III Wojewódzki Konkurs Astronomiczny

W dniu 11 marca 2005r. w Szkolnym Planetarium i Gimnazjum w Potarzycy odbył się III Wojewódzki Konkurs na referat z zakresu astronomii i astronautyki zorganizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Przewodniczącym konkursu oraz osobą odpowiedzialną za jego organizację i przebieg była mgr Wiesława Idziak - doradca metodyczny fizyki i astronomii. Oficjalnego otwarcia konkursu dokonała pani Wicestarosta Jarociński Jolanta Mejzińska oraz dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Kaliszu - pani Stefania Gmur.

21 marca 2005
Informacje ogólne

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Jarocińskiego rozstrzygnięty

Działając na podstawie Uchwały nr XXV/163/04 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Jarocińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 rok oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Nr 276 Zarządu Powiatu w Jarocinie z dnia 8 marca 2005r., informujemy, że ogłoszony przez Zarząd Powiatu w Jarocinie otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Jarocińskiego w zakresie kultury, promocji powiatu, kultury fizycznej i turystyki, promocji i ochrony zdrowia został rozstrzygnięty.

Zestawienie przyznanych dotacji Zestawienie przyznanych dotacji (77.55 KB)

16 marca 2005
Informacje ogólne

Starosta odwiedził Gazele Biznesu

W poniedziałek (14.03.05 r.) starosta jarociński Sławomir Wąsiewski odwiedził 4 firmy z terenu powiatu jarocińskiego, które zostały zaliczone do elitarnego klubu Gazel Biznesu. Tytuł otrzymały: "Izolacja - Jarocin" S.A., "Lenwit - Fornir" Sp. z o.o., Firma Handlowo - Produkcyjna "Promar" oraz Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Jarocinie.

15 marca 2005
Informacje ogólne

Najlepsi w obronie cywilnej

Ogromnym sukcesem mogą poszczycić się reprezentanci naszego powiatu w eliminacjach rejonowych "Konkursu Wiedzy o Obronie Cywilnej", które rozegrane zostały 9 marca br. w Krotoszynie.

14 marca 2005
Informacje ogólne

Pierwsza Nagroda Powiatu Jarocińskiego dla zawodników

rutowski.jpgPierwszą Nagrodę Powiatu Jarocińskiego dla zawodników za wysokie osiągnięcia sportowe otrzymał pan Marek Rutowski - tenisista z Jaraczewa, który na co dzień trenuje w Uczniowskim Klubie Sportowym Niesłyszących w Poznaniu. Reprezentował on Polskę w styczniu br. na XX Olimpiadzie Głuchych w Melbourne.

07 marca 2005
Informacje ogólne

Perfekcyjna prezentacja

konferencja_eyes.jpgW piątek 4 marca w Centrum Olimpijskim PKOl w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca Europejski Rok Edukacji Poprzez Sport - program EYES 2004. Wzięli w niej udział wszyscy realizatorzy programu oraz zaproszeni goście: przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z Podsekretarzem Stanu p. Wiesławem Wilczyńskim na czele, Prezes PKOl p. Piotr Nurowski, Przewodniczący Krajowego Komitetu Koordynacyjnego p. dr Jerzy Pośpiech oraz inne znamienite osobistości którym bliskie są idee sportowe.

07 marca 2005
Informacje ogólne

Targi edukacyjne

Po raz trzeci Starostwo Powiatowe w Jarocinie zorganizowało "Targi Edukacyjne Powiatu Jarocińskiego" przeznaczone dla gimnazjalistów i ich rodziców. Stanowiły one doskonałą okazję do zapoznania się z ofertą szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu jarocińskiego. Targi odbyły się w miniony piątek - 25 lutego br., podobnie jak w roku ubiegłym, w sali Jarocińskiego Ośrodka Kultury.


01 marca 2005
×