otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Obwodnica bez rygoru natychmiastowej wykonalności

19 grudnia Wojewoda Wielkopolski wydał pozwolenie na budowę obwodnicy Jarocina. W pierwszej połowie 2012 roku mają ruszyć wykupy gruntów. To jedyne pozytywne informacje w temacie tak długo oczekiwanej inwestycji drogowej na Ziemi Jarocińskiej. Nadal bowiem nie jest znany termin rozpoczęcia prac budowlanych związanych z obwodnicą. - Decyzja ta nie niesie żadnych natychmiastowych skutków dla budowy obwodnicy Jarocina - komentuje wydanie pozwolenia starosta Mikołaj Szymczak.

29 grudnia 2011
Informacje ogólne

Wydział Komunikacji w Jarocinie informuje

Wydział Komunikacji w Jarocinie informuje, że

z uwagi na funkcjonowanie systemów bankowych wszystkie wpłaty dokonywane
na konto Starostwa Powiatowego
w Jarocinie mogą być przekazywane
do 30 grudnia do godz. 9.30.

Pozostałe operacje nie wymagające opłat realizowane będą  
w dniu 30 grudnia do godz. 13.00.

(operacje wymagające opłat to m.in. rejestracja pojazdu, złomowanie pojazdu, 
wydanie prawa jazdy, wydanie  karty parkingowej)

28 grudnia 2011
Informacje ogólne

Schetynówka w Witaszycach

- Cieszy mnie bardzo, że w tak krótkim czasie, dzięki zaangażowaniu całego zespołu udało się zrealizować tak ważną dla mieszkańców Witaszyc i okolicznych sołectw inwestycji drogowej. Od podpisania umowy z wykonawcą minęły niespełna trzy miesiące i już możemy jeździć po nowej nawierzchni jezdni– z zadowoleniem mówił starosta Mikołaj Szymczak w trakcie uroczystego otwarcia przebudowanej drogi powiatowej Witaszyce – Prusy – Magnuszewice.

20 grudnia 2011
Informacje ogólne

Powiatowo-spółdzielcza inwestycja

Remont ulicy Bema i Al. Solidarności będzie rozwiązywał problem bardzo licznej grupy mieszkańców, którą porównać by można do liczby mieszkańców jednej z gmin Powiatu Jarocińskiego, dlatego nie możemy zapominać o ich potrzebach – podkreślał niespełna rok temu starosta Mikołaj Szymczak w trakcie podpisania porozumienia pomiędzy Powiatem Jarocińskim, Gminą Jarocin i Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową w Jarocinie. Dziś słowa się ziszczają, w projekcie budżetu Powiatu Jarocińskiego na rok 2012 w wydatkach majątkowych zabezpieczono 540 tys. zł. na III etap budowy ulicy Bema.


20 grudnia 2011
Informacje ogólne

Rocznica wprowadzenia stanu wojennego

30 lat temu 13 grudnia, o godzinie 6.00 rano Polacy otrzymali informację o wprowadzeniu stanu wojennego. Rocznicę tych wydarzeń uczcili samorządowcy, przedstawiciele organizacji kombatanckich, młodzież szkolna a przede wszystkim mieszkańcy Jarocina.


20 grudnia 2011
Informacje ogólne

Wojskowe wyróżnienia dla rodziców z powiatu jarocińskiego

Leonarda Maćkowiak z Jarocina otrzymała złoty medal Za Zasługi dla Obronności Kraju. Odznaczenie jest wyrazem wielkiego szacunku i uznania Kierownictwa Resortu Obrony Narodowej i całej armii dla rodziców, których synowie nie uchylają się od obowiązku pełnienia służby wojskowej. Wyróżnienie wręczono podczas uroczystości, która odbyła się w jarocińskim starostwie.


20 grudnia 2011
Informacje ogólne

Patronat poznańskiego UAM nad klasą ZSO w Jarocinie

Wydział Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu objął patronat nad jarocińską klasą licealną o profilu biologiczno – chemicznym. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie  jest jedną z dwóch szkół Wielkopolski, która podpisała z władzami uczelni porozumienie o współpracy.

19 grudnia 2011
Informacje ogólne

Wieści ze szkół

Aktualności z powiatowych szkół 

19 grudnia 2011
Informacje ogólne

Dofinansowanie usług doradczych świadczonych na rzecz rolników

Działalność rolnicza w całej Unii Europejskiej objęta jest od wielu lat różnymi formami wsparcia w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat formy i zakres wspierania sektora rolnego ulegały zasadniczym zmianom wskutek przyjmowanych reform unijnej polityki rolnej.

08 grudnia 2011
Informacje ogólne

Bajki Mikołajki

Wszystkie chętne dzieci wraz z opiekunami mogą wziąć udział w przedstawieniu z cyklu "Bajki Mikołajki". W auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie, w niedzielę 11 grudnia br. o godz. 16.00, uczniowie zaprezentują bajkę „Jaś i Małgosia”. Opłata za bilet wstępu jest dobrowolna. Pieniądze zostaną przeznaczone na świąteczną pomoc dla uczniów. Zapraszamy!

08 grudnia 2011
Informacje ogólne

30. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Od rana we wtorek 13 grudnia na jarocińskim rynku będzie można spotkać funkcjonariuszy ZOMO oraz żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego ogrzewających się przy koksownikach w sąsiedztwie transportera opancerzonego SKOT. Słup ogłoszeniowy zostanie wyklejony reprintami dekretu o wprowadzeniu stanu wojennego, odezwą PZPR, SD i ZSL do mieszkańców województwa wielkopolskiego, afiszami informującymi o sprzedaży rajstop i pończoch w sklepach WPHW i GS na terenie gminy oraz o reglamentacji sprzedaży masła i tłuszczy roślinnych.

08 grudnia 2011
×