otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

ZAPROSZENIE

Szkolny Związek Sportowy Powiatu Jarocińskiego

zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału

 w nieodpłatnych zajęciach sportowo- rekreacyjnych

w dniach 24 września 2007 -25 stycznia 2008 r.


15 października 2007
Informacje ogólne

Wzór dla innych powiatów

Współpraca z gminami wchodzącymi w skład powiatu to kierunek działań, jaki wyznaczył sobie samorząd Powiatu Jarocińskiego wraz z rozpoczęciem III kadencji. Dziś efekty tej współpracy obserwować można na wielu płaszczyznach - począwszy od dróg powiatowych, poprzez podnoszenie standardu usług zdrowotnych i życia mieszkańców, na organizowaniu uroczystości skończywszy.

11 października 2007
Informacje ogólne

Najlepsi maturzyści w powiecie

Tytuł Najlepszego Maturzysty 2006/2007 otrzymało pięciu uczniów z terenu powiatu jarocińskiego. Podczas wrześniowej sesji rady starosta Stanisław Martuzalski i przewodniczący rady Zygmunt Meisnerowski złożyli serdeczne gratulacje wyróżnionym uczniom i wręczyli im nagrody finansowe. Łącznie w promocję najlepszych maturzystów powiat zainwestował 4,6 tys. zł, po 920 zł na jednego abiturienta.

11 października 2007
Informacje ogólne

Powiatowy przegląd inwestycji drogowych

Od momentu reaktywacji powiatów jarociński samorząd zmodernizował blisko 100 km dróg oraz 20 km chodników. Obecne władze powiatu przez niespełna rok pracy wydały na ten cel aż 760 tys. zł. Dodatkowo do najważniejszych inwestycji zaplanowanych do realizacji w najbliższym czasie należy przebudowa najdłuższego ciągu dróg powiatowych: Jarocin - Żerków - Śmiełów - Ruda Komorska wraz z budową ścieżki rowerowej.

11 października 2007
Informacje ogólne

Spotkajmy się w Wilkowyi

W ostatnią sobotę września blisko 100 osób z terenu powiatu, a wśród nich działacze samorządowi, sołtysi, prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych oraz przedstawiciele stowarzyszeń spotkało się w Wilkowyi na konferencji poświęconej pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

02 października 2007
Informacje ogólne

Inicjatorka integracji na emeryturze

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarocinie Radosława Suszczyńska odeszła na emeryturę po 35 latach kierowania placówką. Efekty pracy poradni pod jej przewodnictwem dobitnie potwierdzają sens istnienia placówki.

02 października 2007
Informacje ogólne

Świeć przykładem

900 worków śmieci wywieziono na wysypiska komunalne w Jarocinie, Goli, Brzóstkowie i Kotlinie w ramach tegorocznej akcji „Sprzątanie świata”. Znaczną część odpadów zebrano w sposób selektywny z wydzieleniem makulatury, szkła, tworzyw sztucznych i złomu metali. W sprzątanie powiatu zaangażowało się 9 tys. uczestników, głównie uczniów szkół podstawowych, gimnazjów,  szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowo-wychowawczych oraz Społeczna Straż Rybacka i Komenda Hufca ZHP.

02 października 2007
Informacje ogólne

...a atak przyszedł ze Wschodu

17 września 1939 roku wojska Związku Radzieckiego przekroczyły granicę z Polską wypełniając postanowienia paktu Ribbentrop-Mołotow. Walcząca z agresją niemiecką Polska została zaatakowana od wschodu. Znaczna część terytorium państwa polskiego znalazła się pod sowiecką okupacją. W wyniku represji stosowanych na zajętym obszarze, 350 tys. osób deportowanych zostało na wschód, głównie na Syberię. Wzięci do niewoli polscy oficerowie zamordowali zostali w Lesie Katyńskim. Podobne zbrodnie na polskich jeńcach zostały popełnione w okolicach Charkowa i Tweru.

18 września 2007
Informacje ogólne

Szkolenie z obrony

Organizacja i funkcjonowanie systemu obronnego państwa były głównymi tematami szkolenia zorganizowanego w połowie września przez Starostwo Powiatowe w Jarocinie. Przez dwa dni pracownicy do spraw obronnych urzędów miast i gmin oraz starostw powiatów jarocińskiego, średzkiego, śremskiego, pleszewskiego i wrzesińskiego dokształcali się w Mickiewiczowskim Centrum Turystycznym w Żerkowie.

18 września 2007
Informacje ogólne

Dary charytatywne dla jarocińskich placówek

Meble, specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny, kilkanaście kilogramów odzieży, zabawki oraz artykuły domowe – to tylko część z darów charytatywnych, które dzięki władzom powiatu trafiły do Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie.

18 września 2007
Informacje ogólne

Podwójny dar dla Roberta

Robert ma 14 lat i jest uczniem Gimnazjum nr 1 w Jarocinie. Lubi grać w piłkę, jeździć na rolkach i na rowerze. Jest również druhem OSP Jarocin, w przyszłości chce zostać strażakiem. Niestety teraz swoje ulubione zajęcia i marzenia odłożył na półkę. Nadszedł czas walki z chorobą nowotworową. Na leczenie i powrót do życia potrzebne są pieniądze. Każdy z nas może pomóc. Wystarczy niewiele od jednego człowieka, by Robert zyskał wszystko.

17 września 2007
Informacje ogólne

"Telemedyczni" ratownicy

Jest szansa, że już niebawem w jarocińskim szpitalu do szybkiego zdiagnozowania pacjenta będzie wykorzystywana telemedycyna. Za pomocą aparatu EKG, komputera i telefonu komórkowego pacjent z zawałem mięśnia sercowego zostanie zdiagnozowany w ciągu maximum jednej godziny.

14 września 2007
×