otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

"Wielkopolskie śpiewanie"

Towarzystwo Muzyczne w Jarocinie im. Alfonsa Kowalskiego” zaprasza wszystkich miłośników śpiewu i pieśni polskiej na tradycyjne „Wielkopolskie śpiewanie”.

 

30 września 2011
Informacje ogólne

Sukcesy przedsiębiorców - sukcesami powiatu

Co i kiedy skontroluje Państwowa Inspekcja Pracy, jak pozyskać środki unijne, jakie bankowe usługi są najkorzystniejsze... na te i wiele innych pytań odpowiedzi usłyszeli przedsiębiorcy uczestniczący w piątkowym Forum Gospodarczym Powiatu Jarocińskiego.  Spotkanie w Witaszycach zorganizowało Starostwo Powiatowe w Jarocinie przy udziale finansowym Banku BGŻ.

27 września 2011
Informacje ogólne

Zgłoś swój wniosek do budżetu

Zarząd Powiatu w Jarocinie przystępuje do prac związanych z opracowaniem budżetu powiatu jarocińskiego na rok 2012. Warto wiedzieć, że wszyscy mieszkańcy mogą mieć wpływ na tworzenie tego najważniejszego w samorządzie planu finansowego. Do 30 września zarówno radni, jak i mieszkańcy powiatu mogą zgłaszać swoje wnioski do budżetu. Wypełnione formularze należy składać w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Jarocinie.

22 września 2011
Informacje ogólne

Laureatka programu Indeks Start2Star

Absolwentka Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie Aneta Aleksandrowska została laureatką IV edycji programu stypendialnego Indeks Start2Star. Celem nowatorskiego programu stypendialnego, obejmującego cały okres studiów jest zapewnienie najzdolniejszym i najbardziej aktywnym społecznie maturzystom, pochodzącym z niezamożnych rodzin, środków finansowych na odbycie studiów.

22 września 2011
Informacje ogólne

Uwaga Stowarzyszenia!

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Jarocińskiego do składania uwag do projektu: „Rocznego programu współpracy Powiatu Jarocińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012”.

21 września 2011
Informacje ogólne

Starosta z tytułem srebrnego promotora

Starosta Jarociński Mikołaj Szymczak otrzymał ho­no­rową na­grodę Srebr­nego Pro­mo­tora Orłów Agro­biz­nesu przy­znaną przez ka­pi­tułę kon­kursu Orzeł Agro­biz­nesu. Powiat Jarociński udzie­lił re­ko­men­da­cji Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Jarocinie, w efek­cie któ­rej jarocińska mleczarnia zo­stała na­gro­dzona Or­łem Agro­biz­nesu.

19 września 2011
Informacje ogólne

Hołd w Dzień Sybiraka

17 września, w 72. rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę, przedstawiciele władz powiatu i gminy Jarocin, organizacji kombatanckich, członków rodzin Sybiraków, wojska i harcerzy złożyli kwiaty pod Krzyżem Martyrologii w Jarocinie, oddając hołd ofiarom prześladowań stalinowskich. Od 20 lat 17 września obchodzony jest jako Dzień Sybiraka.

19 września 2011
Informacje ogólne

Kontynuacja współpracy z Białrusią

Delegacja białoruskich samorządowców na zaproszenie starosty Mikołaja Szymczaka gościła w powiecie jarocińskim. - Minęło już ponad 6 lat od momentu zawarcia umowy o współpracy pomiędzy naszymi samorządami. Chcielibyśmy, aby nasze wspólne inicjatywy rozwijały się jeszcze dynamiczniej, nadal wiele możemy się od siebie nauczyć - stwierdził Vladimir Misko przewodniczący Rejonowego Komitetu Wykonawczego w Stołpcach podpisując dokument zapowiadający kontynuację współpracy pomiędzy Powiatem Jarocińskim i białoruskim obwodem.

19 września 2011
Informacje ogólne

Wielka siatkówka w nowej hali

Pokazowy mecz piłki sitkowej drużyn plusligi mężczyzn będzie z pewnością nie lada gratką dla kibiców tego sportu. 24 września w Jarocinie spotkają się zawodnicy Delekty Bydgoszcz i Indykpolu AZS UWM Olsztyn. Mecz towarzyski rozegrany zostanie w nowo wybudowanej hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie.

16 września 2011
Informacje ogólne

Przegląd Chórów w Jarocinie

W sobotę 24 września w Jarocinie odbędzie się XXIV Przegląd Chórów Południowej Wielkopolski.  Impreza organizowana jest przez Polski Związek Chórów i Orkiestr oddział w Ostrowie Wielkopolskim przy udziale środków finansowych Powiatu Jarocińskiego.

16 września 2011
Informacje ogólne

Powiatowe Forum Gospodarcze

Przedsiębiorcy z terenu powiatu jarocińskiego mogą wziąć udział w Forum Gospodarczym, które odbędzie się 23 września w Pałacu Witaszyce. Spotkanie organizuje Starostwo Powiatowe w Jarocinie przy udziale finansowym Banku BGŻ.

16 września 2011
Informacje ogólne

Akcja "Sprzątanie świata - Polska 2011"

„Lasy to życie – chrońmy je” to hasło tegorocznej akcji „Sprzątanie świata – Polska 2011”. W ten sposób Fundacja „Sprzątanie Świata-Polska” i Fundacja Nasza Ziemia włączają się w obchody Międzynarodowego Roku Lasów, ogłoszonego przez ONZ. Tegoroczna akcja odbędzie się w dniach 16, 17 i 18 września na terenie całej Polski, na terytorium powiatu jarocińskiego kulminacja akcji „Sprzątanie świata – Polska 2011” przypadnie na dzień 16 września.

14 września 2011
×