otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Bezrobocie spada

    O 423 osoby zmniejszyła się liczba bezrobotnych w porównaniu ze stanem z końca marca 2007 – taką wiadomość przekazał dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie - Grzegorz Fengler na kolejnym posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia, które odbyło się w piątek, 11. maja. Dyrektor poinformował także o sytuacji na rynku pracy w powiecie jarocińskim - stan na koniec kwietnia tego roku. Ponadto Rada Zatrudnienia jednogłośnie przychyliła się do planu podziału przyznanych środków z Funduszu Pracy na rok 2007.

11 maja 2007
Informacje ogólne

Kolejne inwestycje w szpitalu

    Zakończyła się przebudowa pomieszczeń pomagazynowych oraz gospodarczych przeznaczonych poprawę warunków lokalowych Działu Rehabilitacji Szpitala Powiatowego w Jarocinie. Wybudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych, zamontowano nowe drzwi wejściowe i wewnętrzne. Na podłogach ułożona została wykładzina antypoślizgowa.
    Prace w szpitalu wykonane zostały w ramach umowy podpisanej między powiatem jarocińskim i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu. Inwestycja kosztowała blisko 18 tys. zł, z czego dotacja PFRON-u wynosiła 12.934,01 zł. Pozostałą kwotę w wysokości blisko 5 tys. zł wyłożył powiat jarociński. Pieniądze udało się pozyskać w ramach projektu ,,Likwidacja barier architektonicznych w budynku Działu Rehabilitacji Szpitala Powiatowego w Jarocinie” w ramach ,,Programu wyrównywania różnic miedzy regionami”.

11 maja 2007
Informacje ogólne

Fantazje wiosenne

Dnia 25 kwietnia 2007 r. uczennice  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie uczestniczyły w  XI Konkursie Gastronomicznym „Fantazje wiosenne” organizowanym przez Zespół Szkół im. E. Sczanieckiej w Pniewach. 
Konkurs odbywał się  w  dwóch  kategoriach:
- zakąski: zimne sosy z dowolną zakąską 
- wyroby cukiernicze: ciasta z owocami.

11 maja 2007
Informacje ogólne

Oddali cześć ofiarom II wojny

62 lata temu w Europie zakończyła się II wojna światowa. Ten fakt spowodował, że w drugim tygodniu maja obchodzony jest Dzień Zwycięstwa. W PRL dzień ten był jednym z ważniejszych świąt państwowych. Obchodzono go jednak nie 8, ale 9 maja. Wynikało to z tego, że moment bezwarunkowej kapitulacji Niemiec wyznaczy został na północ 8 maja (czasu środkowoeuropejskiego). W Moskwie, ze względu na czas moskiewski był wówczas 9 maja. Dlatego przez 44 lata w PRL Dzień Zwycięstwa obchodzono 9 maja.

10 maja 2007
Informacje ogólne

Niech żyje OSP!

W miniony weekend jednostki OSP z terenu powiatu jarocińskiego obchodziły swoje święta.  Druhowie  z OSP Cielcza w czwartek 3. maja obchodzili nie tylko Święto uchwalenia Konstytucji, ale również Dzień Starażaka. Podczas uroczystości poświęcono między innymi nowy wóz pożarniczy.

07 maja 2007
Informacje ogólne

W rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

3 maja władze samorządowe powiatu i gminy Jarocin wspólnie z organizacjami kombatanckimi, służbami mundurowymi, harcerzami oraz młodzieżą szkolną uczciły 216. rocznicę uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja. Po uroczystym złożeniu kwiatów w Parku Zwycięstwa nastąpił przemarsz do Kościoła p.w. Chrystusa Króla, gdzie odprawiona została msza z okazji Święta Matki Boskiej Królowej Polski.

07 maja 2007
Informacje ogólne

To już jest koniec

W piątek 27. kwietnia ostatni dzwonek usłyszeli uczniowie jarocińskich szkół średnich. Dziś po raz ostatni wszyscy - uczniowie i nauczyciele - spotkali się na uroczystości pożegnania maturzystów rocznika 2007.  Wzruszenie, smutek, radość, ale i strach przed maturą - różne emocje towarzyszyły tego dnia absolwentom. Uroczystości odbywające się w szkołach ponadgimnazjalnych w Jarocinie były podróżą w przeszłość do czasów, kiedy uczniowie rozpoczynali w nich naukę. Była to również okazja do wspomnień, zrobienia bilansu sukcesów i porażek, a także deklaracji o przyjaźniach.

02 maja 2007
Informacje ogólne

Mistrz strażak z Jarocina

Podczas Mistrzostw Europy Strażaków w Pływaniu, które rozegrane zostały w połowie kwietnia w szkockim Glasgow Damian Olejniczak z jarocińskiej straży pożarnej zdobył cztery medale: dwa złote - na dystansie 50 m stylem motylkowym i sztafecie 4x100 m stylem zmiennym. Ponadto wywalczył srebrny medal na dystansie 50 m stylem dowolnym i brązowy medal w sztafecie 4x100 m stylem dowolnym.

30 kwietnia 2007
Informacje ogólne

Pieśń nie zna granic

„VI Zlot Chórów Ziemi Jarocińskiej uważam za otwarty” - tymi słowami starosta jarociński Stanisław Martuzalski rozpoczął przegląd chórów, który odbył się w minioną sobotę w Gimnazjum w Żerkowie. W koncercie p.t. „Pieśń nie zna granic” wystąpiły chóry: „Lutnia” z Żerkowa, Chór im. Barwickiego z Jarocina, „Resonantes” z Jarocina, „Arion” z Kotlina, „Domino Cantemus” z Nowego Miasta oraz chór gimnazjalny z Nowego Miasta. Tradycją staje się, że do Żerkowa przyjeżdżają chóry z ościennych powiatów. W tym roku Żerków gościł chór „Cantare” z Żegocina w powiecie pleszewskim. Gromkimi brawami nagrodzono występ Chóru Kameralnego „Continuo” z Sopotu. VI Zlot Chórów Ziemi Jarocińskiej z roku na rok zyskuje coraz większe grono swoich wielbicieli, przez co staje wizytówką powiatu jarocińskiego. „Jesteśmy dumni, że możemy wspierać to przedsięwzięcie. Zlot chórów jest dowodem, że pieśń chóralna jest tutaj wciąż żywa”- powiedział w swoim przemówieniu starosta.

30 kwietnia 2007
Informacje ogólne

Na IX sesji było medycznie

    Na czwartkowej sesji powiatowej gościli przedstawiciele firmy EMC Instytut Medyczny S.A., która specjalizuje się w przekształceniach własnościowych placówek leczniczych.  Władze powiatu i zaproszeni goście mieli okazję zapoznać się z prezentacją multimedialną dotyczącą działań firmy. Dyrektor EMC Instytut Medyczny S.A. – Zbigniew Nyczka przedstawił szanse i bariery dotyczące przekształceń własnościowych szpitali, m.in. wysokość kontraktów z NFZ, ilość zatrudnionej kadry, poprawę warunków hospitalizacji i świadczonych przez placówkę usług oraz opinie pacjentów.

27 kwietnia 2007
Informacje ogólne

Zarząd uzyskał absolutorium

    Na IX sesji Rady Powiatu Jarocińskiego, która odbyła się wczoraj radni jednogłośnie udzielili Zarządowi Powiatu w Jarocinie absolutorium za 2006 rok. Komisja Rewizyjna, jako kompetentny organ Rady Powiatu szczegółowo zapoznała się z przedłożonym sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za poprzedni rok. Po wnikliwej analizie stwierdzono, że Zarząd Powiatu właściwie zrealizował uchwałę budżetową i dołożył wszelkich starań, aby dochody zostały wykonane zgodnie z planem. Po zapoznaniu się z przychylną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu absolutorium zostało Zarządowi udzielone.

27 kwietnia 2007
×