otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Pieśń nie zna granic

„VI Zlot Chórów Ziemi Jarocińskiej uważam za otwarty” - tymi słowami starosta jarociński Stanisław Martuzalski rozpoczął przegląd chórów, który odbył się w minioną sobotę w Gimnazjum w Żerkowie. W koncercie p.t. „Pieśń nie zna granic” wystąpiły chóry: „Lutnia” z Żerkowa, Chór im. Barwickiego z Jarocina, „Resonantes” z Jarocina, „Arion” z Kotlina, „Domino Cantemus” z Nowego Miasta oraz chór gimnazjalny z Nowego Miasta. Tradycją staje się, że do Żerkowa przyjeżdżają chóry z ościennych powiatów. W tym roku Żerków gościł chór „Cantare” z Żegocina w powiecie pleszewskim. Gromkimi brawami nagrodzono występ Chóru Kameralnego „Continuo” z Sopotu. VI Zlot Chórów Ziemi Jarocińskiej z roku na rok zyskuje coraz większe grono swoich wielbicieli, przez co staje wizytówką powiatu jarocińskiego. „Jesteśmy dumni, że możemy wspierać to przedsięwzięcie. Zlot chórów jest dowodem, że pieśń chóralna jest tutaj wciąż żywa”- powiedział w swoim przemówieniu starosta.

30 kwietnia 2007
Informacje ogólne

Na IX sesji było medycznie

    Na czwartkowej sesji powiatowej gościli przedstawiciele firmy EMC Instytut Medyczny S.A., która specjalizuje się w przekształceniach własnościowych placówek leczniczych.  Władze powiatu i zaproszeni goście mieli okazję zapoznać się z prezentacją multimedialną dotyczącą działań firmy. Dyrektor EMC Instytut Medyczny S.A. – Zbigniew Nyczka przedstawił szanse i bariery dotyczące przekształceń własnościowych szpitali, m.in. wysokość kontraktów z NFZ, ilość zatrudnionej kadry, poprawę warunków hospitalizacji i świadczonych przez placówkę usług oraz opinie pacjentów.

27 kwietnia 2007
Informacje ogólne

Zarząd uzyskał absolutorium

    Na IX sesji Rady Powiatu Jarocińskiego, która odbyła się wczoraj radni jednogłośnie udzielili Zarządowi Powiatu w Jarocinie absolutorium za 2006 rok. Komisja Rewizyjna, jako kompetentny organ Rady Powiatu szczegółowo zapoznała się z przedłożonym sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za poprzedni rok. Po wnikliwej analizie stwierdzono, że Zarząd Powiatu właściwie zrealizował uchwałę budżetową i dołożył wszelkich starań, aby dochody zostały wykonane zgodnie z planem. Po zapoznaniu się z przychylną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu absolutorium zostało Zarządowi udzielone.

27 kwietnia 2007
Informacje ogólne

Aerobik w Jarocinie

21 kwietnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie odbył się VII Wielkopolski Turniej w Aerobiku Grupowym szkół ponadgimnazjalnych. W zawodach wzięło udział 15 zespołów. I miejsce zajęła drużyna z I Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie. Podopieczne Pani Grażyny Kędziory z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 zajęły 6 miejsce. Trzy pierwsze drużyny nagrodzone zostały medalami, statuetkami oraz nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Starostwo Powiatowe w Jarocinie. Nagrody w imieniu Starosty Jarocińskiego wręczył sekretarz powiatu Pan Ireneusz Lamprecht. Organizatorami turnieju byli: Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska” i  ZSP Nr 1 w Jarocinie. 

26 kwietnia 2007
Informacje ogólne

Honorowe krwiodawstwo w szkołach

Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tarcach włączyli się do akcji jarocińskiego PCK „750 litrów krwi na 750 lecie miasta Jarocina”. Łącznie oddano 65  litrów krwi.

26 kwietnia 2007
Informacje ogólne

Wybrano zarząd "DROGI S-11"

    W miniony poniedziałek starosta Stanisław Martuzalski gościł w poznańskim Urzędzie Miasta na pierwszym walnym zebraniu członków Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw „DROGA S-11”. Podczas spotkania wybrano zarząd Stowarzyszenia i członków komisji. Prezesem zarządu została Bożena Przewoźna - dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Urzędzie Miejskim w Poznaniu. W skład zarządu wszedł między innymi burmistrz Jarocina Adam Pawlicki. Pozostali członkowie zarządu to: Mirosław Mikietyński - prezydent Koszalina, Wojciech Jankowiak - wicemarszałek Województwa Wlkp., Jerzy Wołoszyński - z-ca prezydenta Piły, Józef Korpak- starosta tarnogórski oraz Kazimierz Sztajglik - przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Kluczborku.
    Ważnym punktem spotkania było także ustalenie wysokości składki członkowskiej i terminu płatności. Omówiono również dalsze cele działalności Stowarzyszenia oraz funkcjonowania jego biura.

25 kwietnia 2007
Informacje ogólne

Powiaty są potrzebne

Kilkanaście uchwał, ponad 20 stanowisk w sprawach dotyczących działalności powiatów oraz wybór nowych władz związku to efekt prac X Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich. Spotkanie powiatowych samorządowców odbyło się na początku kwietnia w Warszawie.

25 kwietnia 2007
Informacje ogólne

Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK - Jarocin 2007

W ubiegły piątek (20.04.2007 r.) na terenie jarocińskiego parku  odbyły się Rejonowe Mistrzostwa  Pierwszej Pomocy  Polskiego Czerwonego Krzyża.

24 kwietnia 2007
Informacje ogólne

Szpital oficjalnie otwarty

Oficjalne otwarcie zmodernizowanego Szpitala Powiatowego w Jarocinie zainaugurowało obchody 120-lecia istnienia powiatu jarocińskiego. Licznie przybyli na uroczystość goście mieli możliwość obejrzeć inwestycję, która kosztowała ponad 12 mln zł. Dzięki środkom pozyskanym głównie z budżetu Unii Europejskiej szpital wzbogacił się o budynek diagnostyczno -zabiegowy o powierzchni ponad 2 tys. m 2. Odpowiednie warunki lokalowe pozwoliły na uruchomienie (w kwietniu tego roku) Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, który zabezpiecza wstępną diagnostykę oraz podjęcie leczenia w momencie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia.

23 kwietnia 2007
Informacje ogólne

Wybrano kolejnego członka do Zespołu Doradczego w sprawie szpitala

Organizowanie Zespołu Doradczego do zmian strukturalnych dobiega końca. Jego zadaniem będzie wypracowanie nowego modelu funkcjonowania placówki. Proponowany przez starostę skład zespołu to po dwie osoby z Rady Powiatu i Rady Pracowniczej, jedna osoba z dyrekcji szpitala, jeden członek Zarządu Powiatu oraz jedna osoba reprezentująca Radę Społeczną działającą przy ZZOZ w Jarocinie. Dziś, tj. 23.04.07, odbyło się w tej sprawie spotkanie, na którym wyłoniono reprezentanta Rady Społecznej do Zespołu Doradczego. Jednogłośnie został nim Jan Klim - radny powiatowy, Przewodniczący Komisji Rolnictwa, członek Komisji Budżetu i Rozwoju.

23 kwietnia 2007
Informacje ogólne

Światowy Dzień Inwalidy

W miniony czwartek w JOK-u uroczyście obchodzono Światowy Dzień Inwalidy. Koncert z tej okazji zorganizował Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. W uroczystości wziął udział sekretarz powiatu jarocińskiego - Ireneusz Lamprecht. W swoim wystąpieniu podziękował wszystkim ludziom dobrej woli, którzy czynnie włączają się w rozwiązywanie problemów osób starszych i niepełnosprawnych.
    Dopełnieniem ciepłych słów była część artystyczna. Gromkie brawa brzmiały przy występach chóru seniora „Babie lato” z Żerkowa. Członkowie chóru zaprezentowali także swoje talenty aktorskie. Zakończeniem obchodów Światowego Dnia Inwalidy był występ Zespołu Folklorystycznego „Snutki” z Potarzycy.

23 kwietnia 2007
×