otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

"Dobosz" dla Jarociniaka

Jan Jajor – historyk i regionalista Ziemi Jarocińskiej, radny Rady Powiatu Jarocińskiego otrzymał statuetkę „Dobosz Powstania Wielkopolskiego” - honorową nagrodę Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Poza Jarociniakiem laureatami tegorocznej edycji zostali: prezes Towarzystwa Miłośników Śremu i inicjator odbudowy Pomnika Dobosza Powstania Wielkopolskiego Marian Dominiczak, bydgoszczanin Jan Włodek oraz Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna w Szubinie.

14 grudnia 2007
Informacje ogólne

Sumienie narodu

„Naród, który traci pamięć, traci sumienie..." – przesłanie Zbigniewa Herberta zobowiązuje nas do pielęgnowania przeszłości, która stanowi fundament narodowej tożsamości, kultury i rozwoju. 26 lat po obwieszczeniu przez gen. Wojciecha Jaruzelskiego decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego, przedstawiciele jarocińskiej „Solidarności”, młodzież szkół ponadgimnazjalnych, harcerze, organizacje kombatanckie oraz władze samorządowe powiatu i gminy uczciły pamięć bohaterów walczących o wolną Polskę.

14 grudnia 2007
Informacje ogólne

Minister w Jarocinie

Rafał Grupiński – sekretarz stanu w Kancelarii Premiera gościł wczoraj w Jarocinie. Ministrowi towarzyszył senator Mariusz Witczak.

11 grudnia 2007
Informacje ogólne

Wybitny chemik i gorący patriota

10 trzyosobowych drużyn reprezentujących ponadgimnazjalne szkoły noszące imię Eugeniusza Kwiatkowskiego wzięło udział w kolejnej – VI edycji konkursu wiedzy o tym wybitnym polskim chemiku, ekonomiście i polityku oraz gorącym patriocie. Gospodarzem imprezy był jak co roku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie, a honorowy patronat nad konkursem objęli: Starosta Jarociński Stanisław Martuzalski oraz Stowarzyszenie im. E. Kwiatkowskiego w Poznaniu.

11 grudnia 2007
Informacje ogólne

Podróż sentymentalna

500 starych fotografii dostarczonych przez mieszkańców Ziemi Jarocińskiej, a na nich obrazy z życia różnych pokoleń Jarociniaków: zabawy, bale, zajęcia sportowe… Projekcje archiwalnych filmów o Jarocinie autorstwa Jerzego Stachowiaka… Podróż sentymentalna – tak nazwać można niezwykłą wystawę, którą od kilku tygodni można obejrzeć w Domu Katolickim przy Kościele p.w. Chrystusa Króla w Jarocinie.

11 grudnia 2007
Informacje ogólne

Radzili o ptasiej grypie

Zagrożenie wystąpienia choroby ptasiej grypy było głównym tematem spotkania, które odbyło się w miniony piątek w jarocińskim starostwie. Do udziału w naradzie starosta zaprosił przedstawicieli wszystkich gmin z terenu powiatu jarocińskiego.

11 grudnia 2007
Informacje ogólne

Doskonalenie nauczycieli

    W dniu 11 grudnia 2007r. o godz.13.30 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie, ul. T. Kościuszki 31 odbędzie się konferencja metodyczna dla nauczycieli fizyki z powiatu i miasta Jarocin.

07 grudnia 2007
Informacje ogólne

Mikołaje są wśród nas

Dziś wszyscy bez względu na wiek wypatrują niezwykłej osoby, Świętego Mikołaja.  Przylepione do okien małe twarzyczki uśmiechają się błogo na myśl o odwiedzinach miłego gościa. Bardziej niecierpliwe maluchy przeszukują trzewiczki licząc na to, że znajdą w nich coś słodkiego.

06 grudnia 2007
Informacje ogólne

Pieniądze na kulturę

    Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury, realizowane w roku 2008. Oferty przyjmowane są  do dnia 7 stycznia 2008 r.

05 grudnia 2007
Informacje ogólne

Nowy szef SANEPiD-u

Zygmunt Jasiński został powołany na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarocinie. Zastąpił wieloletniego szefa jarocińskiej placówki Eugeniusza Żurka, który kilka miesięcy temu odszedł na emeryturę.

05 grudnia 2007
Informacje ogólne

Autorski budżet

Do 15 listopada Zarząd Powiatu w Jarocinie intensywnie pracował nad projektem budżetu na rok 2008. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Starosta Jarociński Stanisław Martuzalski przekazał na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu Jarocińskiego pierwszy autorski budżet obecnego Zarządu Powiatu w formie projektu uchwały. Drugi egzemplarz został przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o/Kalisz.

05 grudnia 2007
Informacje ogólne

Róg obfitości dla mieszkańców

Bądźmy dumni z przeszłości, dokonań będących naszym udziałem. Budujmy przyszłość na miarę naszych oczekiwań i ambicji – takie przesłanie wystosowali jarocińscy rajcy podczas okolicznościowej Sesji Rady Miejskiej, która zakończyła obchody jubileuszu 750-lecia Jarocina. Na kolejne lata budowania świetlanej przyszłości jubilaci otrzymali w prezencie symboliczny Róg Obfitości.

05 grudnia 2007
×