otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Fotografowali powiat

Starosta Stanisław Martuzalski spotkał się z laureatami konkursu fotograficznego „Powiat Jarociński w obiektywie”. Spotkanie było okazją do uhonorowania zwycięzców dyplomami i nagrodami książkowymi o tematyce fotograficznej.

25 marca 2009
Informacje ogólne

Bezawaryjne starostwo

Zakończyły się prace związane z montażem agregatu prądotwórczego, który umożliwia nieprzerwaną pracę i prawidłowe funkcjonowanie starostwa, urzędu miejskiego i straży miejskiej w przypadku wystąpienia awarii sieci energetycznej lub braku dostaw energii. Zakup urządzenia był konieczny ze względu na zmieniające się przepisy dotyczące zarządzania kryzysowego.

24 marca 2009
Informacje ogólne

Mistrzostwa powiatu w tenisie stołowym

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie zaprasza dziewczęta i chłopców uczących się lub mieszkających na terenie Powiatu Jarocińskiego do udziału w Indywidualnych Mistrzostwach Powiatu w Tenisie Stołowym w kategoriach: szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, które zostaną rozegrane w ramach VII "Spotkań z Jedynką" w środę, 25 marca o godz. 15.00 w sali gimnastycznej przy ulicy Franciszkańskiej 1. Dla najlepszych zawodników, zawodniczek w poszczególnych kategoriach przewidziane są medale i dyplomy ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Jarocinie. Szczegóły w Komunikacie Organizacyjnym Mistrzostw Powiatu w Tenisie Stołowym na stronie internetowej http://www.zsp1jarocin.edu.pl

24 marca 2009
Informacje ogólne

Do wojska tylko najlepsi

Zawieszenie obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej przez poborowych oraz wprowadzenie kontraktowej zawodowej służby wojskowej to główne założenia „Programu profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2008 – 2010”. Temat był przedmiotem spotkania informacyjnego urzędników gmin oraz powiatu z przedstawicielami Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu.

24 marca 2009
Informacje ogólne

Nowy dyrektor geodezji

Krzysztof Sobczak został nowym dyrektorem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarocinie. Jednocześnie jest najmłodszym w Wielkopolsce Geodetą Powiatowym. Funkcję przejął po wieloletnim dyrektorze ośrodka Piotrze Nędzyńskim, który po 45 latach pracy, w marcu przeszedł na emeryturę.

20 marca 2009
Informacje ogólne

Dni otwarte w Urzędzie Skarbowym w Jarocinie

W nawiązaniu do ogólnopolskiej inicjatywy Ministerstwa Finansów, Urząd Skarbowy w Jarocinie organizuje tzw. dni otwarte. Jarocińska „skarbówka” zaprasza klientów dodatkowo w dwie soboty: 28 marca 2009r. i 25 kwietnia 2009r. W tych dniach w godz. 9.00-13.00 pracownicy urzędu udzielą fachowych informacji i pomocy w zakresie spraw związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Ponadto, tak jak w normalnym dniu pracy, będzie można złożyć wszelkie pisma i deklaracje podatkowe, w tym również zeznania podatkowe za 2008r.

20 marca 2009
Informacje ogólne

Dodatkowy parking przy starostwie

Jeszcze w tym roku zmotoryzowani petenci starostwa i urzędu miejskiego odczują zdecydowaną poprawę i bez problemów będą mogli zaparkować swój pojazd  przy budynku Starostwa Powiatowego w Jarocinie, ponieważ pojawi się tam 90 nowych miejsc parkingowych.

Obecnie trwa budowa nowego parkingu przy budynku starostwa i urzędu miejskiego. Planowany termin oddania go do użytku to koniec lipca br. Przetarg na wykonanie dróg wewnętrznych oraz parkingów z kostki brukowej wygrała firma Kanbud z Jarocina. Całkowity koszt inwestycji wyniesie łącznie około 328 tys. zł. Dzięki porozumieniu, jakie powiat zawarł z gminą Jarocin, udało się rozłożyć koszty budowy pomiędzy dwóch współwłaścicieli posesji, proporcjonalnie do wielkości posiadanych gruntów. Tym samym powiat pokryje koszty budowy w wysokości 42% wykonania zadania, pozostałą część sfinansuje gmina Jarocin. Najdroższym etapem budowy parkingu było wykonanie nowej kanalizacji deszczowej. Pomimo, że prace pochłonęły prawie 50 % kosztów inwestycji tj. około 165 tys. zł., były to konieczne nakłady z uwagi na to, że podczas opadów deszczu dochodziło do zalewania niektórych pomieszczeń w budynku starostwa. Kanalizację deszczową wykonała firma Związek Spółek Wodnych z Jarocina.

19 marca 2009
Informacje ogólne

Nowi inspektorzy bhp

3 marca 2009 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Tarcach odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów technika bhp absolwentom Szkoły Policealnej. Na 21 zdających, egzamin zewnętrzny zdało 20 osób. Najlepsze wyniki uzyskali: Ewa Graczyk, Hanna Marzyńska, Ewelina Leśniewska – Jackowiak, Mirosława Majusiak i Maria Szrajber.  Nowi inspektorzy bhp otrzymali gratulacje z rąk wicestarosty Przemysława Musielaka.  

12 marca 2009
Informacje ogólne

Komitet Obchodów 70. rocznicy wybuchu II wojny Światowej

W 2009 roku przypada 70. rocznica wybuchu II Wojny Światowej. Starosta Stanisław Martuzalski, przychylając się do inicjatywy Jana Jajora – historyka i regionalisty, zainaugurował powołanie Honorowego Komitetu Obchodów Rocznicowych. Propozycję wstąpienia do komitetu przyjęli burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu. 23 marca odbędzie się pierwsze robocze spotkanie komitetu, do pracy w którym poproszeni zostaną także przedstawiciele lokalnych organizacji i szkół. Zadaniem Komitetu będzie opracowanie programu i koordynacja wydarzeń związanych z tegorocznymi obchodami.

Propozycje do kalendarza obchodów można składać w Kancelarii Starosty (tel. 0-62 747 58 38, kancelaria@powiat-jarocinski.pl)

11 marca 2009
Informacje ogólne

Szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Jarocinie organizuje cykl szkoleń z zakresu interwencji kryzysowej. Do współpracy włączyło się Starostwo Powiatowe w Jarocinie oraz urzędy gmin z terenu powiatu wraz z Gminnymi Komisjami ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Celem szkoleń jest przede wszystkim nabycie umiejętności praktycznego działania w różnych sytuacjach kryzysowych – informuje Lidia Kalinowska, dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarocinie.

11 marca 2009
Informacje ogólne

Spotkanie włodarzy gmin i powiatu

Wczoraj odbyło się kolejne spotkanie włodarzy gmin i powiatu jarocińskiego. Poza omówieniem bieżących spraw dotyczących koordynacji działań i współpracy samorządów, rozmawiano m.in. o kontynuacji rozpoczętego przez powiat projektu oznaczania grobów Powstańców Wielkopolskich Wielkopolskimi Krzyżami Powstańczymi oraz o możliwości współfinansowania zakupu sprzętu medycznego dla jarocińskiego szpitala.

10 marca 2009
Informacje ogólne

Nowe pracownie w "Dwójce"

60 tysięcy złotych kosztowało uruchomienie trzech pracowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie. „Dwójka” wzbogaciła się o pracownię elektryczno – elektroniczną, mechaniczną oraz ekonomiczną. Koszt urządzenia sal i zakupu pomocy w dużej mierze był możliwy dzięki wsparciu finansowemu budżetu powiatu jarocińskiego. Część środków szkoła pozyskała z banku PKO BP S.A., który wsparł finansowo funkcjonowanie pracowni ekonomicznej. Do doposażenia pracowni elektronicznej dołożyła się Rada Rodziców.

09 marca 2009
×