otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Wsparcie w Ośrodku Interwencji Kryzysowej

Osoby potrzebujące pomocy, wsparcia – szczególnie z zakresu problematyki przemocy domowej oraz uzależnień mogą zgłosić się do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jarocinie. Ośrodek mieści się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie  przy ul. Szubianki 21 i jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 -15.30 oraz pełniąc dyżury popołudniowe w godzinach 16.00-19.00 (psycholog, policjant, prawnik). Pokrzywdzonym i ich rodzinom oferowana jest bezpłatna pomoc prawna i psychologiczna.

22 grudnia 2008
Informacje ogólne

5 lat Stowarzyszenia na rzecz Witaszyc

W 2008 roku jubileusz pięciolecia obchodzi Stowarzyszenie na Rzecz Witaszyc. Organizacja stawia sobie za cel przede wszystkim skupienie wokół swojej idei możliwie największej ilości miłośników i sympatyków oraz umacnianie więzi między mieszkańcami. Członkowie stowarzyszenia podjęli szereg inicjatyw dotyczących problemów społecznych Ziemi Witaszyckiej. Tradycją stało się organizowanie półkolonii dla dzieci, cyklicznych spotkań towarzyskich i biesiadnych oraz opłatkowo – gwiazdkowych. Gromadzimy i zbieramy materiały dotyczące historii naszej miejscowości, chcąc wszystkie cenne ślady przeszłości uchronić od zapomnienia – mówi Ryszard Jacek, członek stowarzyszenia, emerytowany dyrektor miejscowej szkoły.

22 grudnia 2008
Informacje ogólne

Nowe boisko w Jarocinie

15 grudnia uroczyście oddano do użytku nowe wielofunkcyjne boisko przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie. Powiatowa inwestycja kosztowała około 450 tys. zł. Blisko połowę kwoty jarocińskie starostwo pozyskało z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

18 grudnia 2008
Informacje ogólne

Kapelan strażaków

Ksiądz Kanonik Jerzy Rychlewski - proboszcz parafii p.w. św. Zofii w Sławoszewie ustanowiony został powiatowym kapelanem strażaków. Z serdecznymi gratulacjami do kapelana w imieniu władz powiatu pospieszył m.in. wicestarosta Przemysław Musielak.  Życzymy Księdzu satysfakcji z pełnienia tego zaszczytu.  Niech wspiera Księdza Maryja - Matka wszystkich kapłanów. Niech Księdza posługa przynosi obfite owoce i jednoczy brać strażacką w jedną Chrystusową Owczarnię – zwrócił się duchowego przywódcy strażaków  P. Musielak.

18 grudnia 2008
Informacje ogólne

Zgłoś imprezę do kalendarza powiatu

W związku z przystąpieniem przez powiat do opracowania „Kalendarza imprez sportowych i kulturalnych na rok 2009” prosimy o przekazanie w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2009 r. informacji o planowanych przedsięwzięciach w roku 2009.

Dane te pozwolą na dokonanie przeglądu ruchu stowarzyszeniowego na terenie powiatu jarocińskiego a ponadto umożliwią promowanie i wspieranie ciekawych inicjatyw i osiągnięć obywateli realizujących swoje prawo uczestniczenia w życiu publicznym i rozwijanie indywidualnych zainteresowań w ramach stowarzyszeń.

Informację należy ująć w formie tabelki zawierającej takie dane jak: nazwa imprezy, termin realizacji, miejsce wykonywania zadania. W przypadku imprez sportowych prosimy o podanie dyscypliny, ilości konkurencji jak również ilości wyłonionych zwycięzców.

Wykonując uprawnienia ustawowe prosimy jednocześnie o zwrócenie uwagi na legalność prowadzonej działalności zgodną z celami statutowymi jak również na terminy wyboru władz zdolnych do wykonywania czynności prawnych.

Informację należy składać w Starostwie Powiatowym – Wydział Edukacji i Spraw Społecznych pok. 23.

17 grudnia 2008
Informacje ogólne

Powiat Jarociński w obiektywie

Jarosław Grunwald z Jarocina został zwycięzcą konkursu fotograficznego „Powiat Jarociński w obiektywie”. Konkurs zorganizowany przez starostwo miał na celu odnalezienie i uwiecznienie „na kliszy” pięknych miejsc Ziemi Jarocińskiej.

15 grudnia 2008
Informacje ogólne

Nowy wizerunek starostwa

Zadowoleni interesanci, lepsza organizacja pracy a tym samym wyższa skuteczność urzędników to niewątpliwy efekt dwumiesięcznego remontu wnętrza budynku Starostwa Powiatowego w Jarocinie przy Al. Niepodległości. Koszt inwestycji, pomimo znacznego poszerzenia jej zakresu, zamknął się kwotą o ponad 10 tys. zł niższą od pierwotnie szacowanej w kosztorysie.

15 grudnia 2008
Informacje ogólne

27. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

W przeddzień 27. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, władze samorządowe powiatu i gminy Jarocin wspólnie z organizacjami kombatanckimi, służbami mundurowymi i młodzieżą oddały hołd ofiarom stanu wojennego pod tablicą „Solidarności” w Jarocinie.

15 grudnia 2008
Informacje ogólne

GARG w starostwie

Pod koniec listopada w Starostwie Powiatowym w Jarocinie odbyło się spotkanie promocyjno – informacyjne na temat oferty usług Punktów Konsultacyjnych. Organizatorem szkolenia była Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. wraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie oraz Starostwem Powiatowym w Jarocinie.

11 grudnia 2008
Informacje ogólne

Rekordowe nakłady na inwestycje drogowe

Projekt budżetu powiatu jarocińskiego na rok 2009 obfituje w nowości. Jak podkreśla Zygmunt Meisnerowski, przewodniczący rady powiatu, to bardzo dobry budżet. Blisko 12 mln złotych planują wydać w przyszłym roku władze powiatu na drogi. Będą to szczególnie duże, a nawet rekordowe w dotychczasowej historii samorządu powiatowego nakłady finansowe na inwestycje drogowe, nadal na bardzo wysokim poziomie pozostaną nakłady na oświatę.

11 grudnia 2008
Informacje ogólne

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Do 19 grudnia organizacje pozarządowe mogą wnosić uwagi do projektu „Programu Współpracy Powiatu Jarocińskiego z Podmiotami prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2009”.

Ewentualne uwagi należy kierować w formie pisemnej do Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarocinie (Al. Niepodległości 10-12, pokój nr 23).

Pobierz program współpracy Pobierz program współpracy (149.63 KB)

11 grudnia 2008
Informacje ogólne

Zlot Chórów w Żerkowie

Pod koniec listopada w Żerkowie odbył się VII Zlot Chórów Ziemi Jarocińskiej pod patronatem Starosty Jarocińskiego. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele p.w. św. Stanisława Biskupa w Żerkowie. Następnie w Mickiewiczowskim Centrum Turystycznym w Żerkowie wystąpiły: chór Mieszany „Arion” z Kotlina pod dyrekcją Janusza Barańskiego, Chór im. K.T. Barwickiego pod dyrekcją Kaspra Ekerta, Chór Domino Cantamus z Nowego Miasta pod dyrekcją Bronisława Hyżorka i gospodarz zlotu: Chór Koła Śpiewackiego „Lutnia” z Żerkowa pod dyrekcją Kaspra Ekerta. Zgodnie z corocznym zwyczajem, na zlot zapraszane są chóry z ościennych powiatów. W tym roku był to Chór Męski „Harmonia” z Pleszewa pod dyrekcją Dagmary Masłowskiej, który w listopadzie br. obchodził 85-lecie działalności. W imieniu władz powiatu chórzystom dziękował m.in. Zbigniew Kuzdżał – Członek Zarządu Powiatu w Jarocinie.

11 grudnia 2008
×