otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Podatnicy utracą prawo korygowania VAT

Tysiące podatników utracą wkrótce prawo korygowania VAT. Ustawodawca, poprawiając przepisy Ordynacji podatkowej, ograniczył jedno z podstawowych uprawnień, jakim jest możliwość poprawiania błędów - pisze "Gazeta Prawna".

05 sierpnia 2005
Informacje ogólne

E-faktury już obowiązują

W dniu 4 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur elektronicznych.

05 sierpnia 2005
Informacje ogólne

Ochrona nazwy firmy, czyli... kto pierwszy ten lepszy

gazeta_prawna.gifZgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn.zm.), czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzać w błąd klientów co do jego tożsamości, przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego zgodnie z prawem do oznaczenia innego przedsiębiorstwa.

04 sierpnia 2005
Informacje ogólne

Niższy ZUS dla rozpoczynających działalność

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

02 sierpnia 2005
Informacje ogólne

Rośnie szpital

szpital_fundamenty.jpg

W szybkim tempie postępują prace przy rozbudowie jarocińskiego szpitala. W lipcu dokonano odbioru I etapu robót budowlanych, w zakres którego wchodziły:

  • roboty ziemne przygotowawcze, ogrodzenie placu budowy,
  • roboty rozbiórkowe,
  • wybudowanie zewnętrznej sieci i budynku gazów medycznych.

Zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym przystąpiono już do realizacji budowy głównego budynku rozbudowywanego szpitala. Obecnie trwają prace między innymi przy zalewaniu ław fundamentowych.

szpital_budynek_gazow.jpg
Nowy budynek gazów medycznych.

01 sierpnia 2005
Informacje ogólne

61. rocznica wybuchu powstania warszawskiego

1sierpnia2005_1.jpg

Delegacje organizacji kombatanckich działających na terenie powiatu jarocińskiego oraz Starosta Jarociński Sławomir Wąsiewski złożyli kwiaty pod pamiątkową tablicą w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie. W ten sposób uczczono 61 rocznicę wybuchu powstania warszawskiego oraz śmierć Eweliny Łaniewskiej, która straciła życie w czasie walk na Żoliborzu.

01 sierpnia 2005
Informacje ogólne

Giełda kooperacyjna

Starostwo Powiatowe w Jarocinie zaprasza przedsiębiorców do wzięcia udziału w giełdzie kooperacyjnej, której celem jest stworzenie przedsiębiorcom warunków do poznania partnerów biznesowych.

28 lipca 2005
Informacje ogólne

Załóż spółkę z o.o. w Berlinie

Od strony formalno-prawnej zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością u naszych zachodnich sąsiadów wygląda podobnie jak w Polsce.

27 lipca 2005
Informacje ogólne

Znajdź partnera handlowego na rynku niemieckim

Starostwo Powiatowe w Jarocinie informuje, iż Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec posiada elektroniczną bazę dla prezentacji polskich ofert eksportowych.

26 lipca 2005
Informacje ogólne

Oddając krew - darujesz życie

pck.gifOkres wakacyjny to okres kiedy mniej krwiodawców oddaje krew. W chwili obecnej są jeszcze zapasy krwi, może się jednak zdarzyć że będzie brakować tego cennego leku. W związku z tym Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Jarocinie zwraca się z prośbą do wszystkich pełnoletnich mieszkańców Ziemi Jarocińskiej o honorowe oddawanie krwi.

Może krew oddana przez Ciebie uratuje komuś życie.

Krew można oddawać w Jarocinie w każdy wtorek w Klasztorze O.O. Franciszkanów ul. Wojska Polskiego (za dzwonnicą) w godzinach od 8.20 do 11.00.

26 lipca 2005
Informacje ogólne

Spotkanie z europejskim konsumentem - Zaproszenie do udziału w międzynarodowych targach GRÜNE WOCHE

Polska Izba Gospodarcza Eksporterów Importerów i Kooperacji, Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna "GROMADA" Region Zachodni w Poznaniu zapraszają przedsiębiorców do wzięcia udziału w 71 edycji tych największych i najważniejszych w Europie targów, zarówno dla producentów żywności jak i pojedynczych odbiorców, podczas których prezentowana jest oferta firm z branży rolno-spożywczej z całego świata.

21 lipca 2005
Informacje ogólne

Znajdź kontrahenta z Europy - Zaproszenie do udziału w międzynarodowym projekcie ARCA NOVA

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji zaprasza do udziału w międzynarodowym projekcie ARCA NOVA, który służy kojarzeniu partnerów gospodarczych na organizowanych giełdach kooperacyjnych.

21 lipca 2005
×