otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

STYPENDIA UNIJNE

ue.gifefs.gifzpor.jpgherb.gif

Starostwo Powiatowe w Jarocinie  zakończyło realizację projektów stypendialnych w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.

W roku szkolnym 2006/2007 stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą otrzymało 780 osób, po 1000 zł na rok szkolny, natomiast stypendia dla studentów posiadających stałe zameldowanie na terenie Powiatu Jarocińskiego otrzymało 82 osób w wysokości 150 zł przez 9 miesięcy.

12 lipca 2007
Informacje ogólne

Ograniczenie do 5 ton!

Zmiany organizacji ruchu na

ul. Powstańców Wlkp.

Zgodnie z wydaną decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Jarocinie, opartą na opracowanej ekspertyzie technicznej, od 15 lipca br. zmieniona zostanie organizacja ruchu kołowego w ciągu ulicy Powstańców Wielkopolskich w Jarocinie (nad torami PKP). Zmiany związane są z obniżeniem ograniczenia nośności wiaduktów drogowych z 15 ton do 5 ton.

11 lipca 2007
Informacje ogólne

Wyjazdowa Komisja Kultury

„Informacja na temat  obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie powiatu” była głównym tematem wyjazdowego posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego. Przed wizytacją w terenie komisja wysłuchała informacji o obiektach zabytkowych, którą przedstawili: Włodzimierz Buchwald - Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego oraz Jacek Piotrowski - przedstawiciel Wojewódzkiego Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków  w Poznaniu. Następnie uczestnicy posiedzenia mieli okazję zapoznać się z aktualnym stanem i historią następujących zabytków: park i pałac w Górze, ruiny pałacu w Radlinie, pałac i park w Tarcach, pałac i park w Raszewach, kościół w Magnuszewicach, pałac i park w Zakrzewie. W podsumowaniu wyjazdu omówiono wstępne założenia prac związanych z przygotowaniem opracowania projektu powiatowego programu ochrony zabytków na lata 2007 – 2010.

11 lipca 2007
Informacje ogólne

Telemedycyna w Jarocinie

Sieć Telemonitoringu Medycznego Monte była głównym tematem konferencji poświęconej wykorzystaniu nowych technologii w medycynie, zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w Jarocinie. Nie tylko komputer czy Internet, ale także telefon komórkowy GSM może stać się prostym i szybkim narzędziem do diagnozy pacjenta.

05 lipca 2007
Informacje ogólne

Kolejna oferta medyczna

Centrum Medyczne „Samo Zdrowie” z siedzibą w Choroszczu pod Białymstokiem, jako druga placówka zajmująca się przekształcaniem szpitali zaprezentowała się na przedwakacyjnej XI sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.

04 lipca 2007
Informacje ogólne

Analiza stanu zabytków w powiecie jarocińskim

29 czerwca 2007 r. w Pałacu w Witaszycach odbyło się spotkanie z zastępcą Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – Jolantą Goszczyńską. Organizatorem spotkania było Starostwo Powiatowe w Jarocinie oraz Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu.

04 lipca 2007
Informacje ogólne

Ruszył program "Szkoła równych szans"

Starostwo wraz ze szkołami ponadgimnazjalnymi z terenu powiatu jaroicińskiego rozpoczęło realizację projektu  „Szkoła równych szans”. Projekt złożony  przez  Starostwo  Powiatowe  w  Jarocinie uzyskał dofinansowanie Wojewody Wielkopolskiego w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007r. pod nazwą: „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”. Koszt całego programu wynosi ponad 96 tys. zł, z czego ze środków będących w dyspozycji wojewody starostwo pozyskało 70%, tj. blisko 68 tys. zł.

02 lipca 2007
Informacje ogólne

Folklorystyczny jubileusz

Zespoły folklorystyczne z Serbii, Słowenii, Słowacji i Rosji przyjechały świętować jubileusz 750. lecia Jarocina i X Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych. Poza grupami zagranicznymi wystąpiły także zespoły z Polski. Południe reprezentowali górale z okolic Żywca, północ – zespół z Żukowa na Kaszubach. Na festiwalu nie mogło zabraknąć także zespołów z Wielkopolski, w tym licznej reprezentacji Ziemi Jarocińskiej.

02 lipca 2007
Informacje ogólne

Dziękowali "świeżo upieczonym" emerytom

Czwartkowa sesja Rady Powiatu była okazją do złożenia podziękowań za wieloletnią pracę odchodzącym na emeryturę: panu Eugeniuszowi Żurkowi – Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu oraz panu Stanisławowi Krawczykowi – Komendantowi Powiatowej Komendy PSP w Jarocinie.

02 lipca 2007
Informacje ogólne

Birety w górę

W niedzielę, 24. czerwca odbyło się I Absolutorium Zamiejscowego Wydziału Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Jarocinie. Rektor Uniwersytetu – prof. dr hab.  Waldemar Tarczyński udzielił absolutorium i zwolnił z obowiązków studenta ponad 300 absolwentów. W górę pofrunęły birety.

27 czerwca 2007
Informacje ogólne

Teraz już tylko wakacje!

Miniony piątek nie tylko w powiecie jarocińskim, ale i w całej Polsce  upłynął pod znakiem uroczystego zakończenia roku szkolnego 2006/2007. Przedstawiciele powiatu wspólnie z uczniami i młodzieżą świętowali rozpoczęcie wakacji – okresu odpoczynku po wytężonej pracy umysłowej.

25 czerwca 2007
Informacje ogólne

JAR-FISH najlepszy

Ponad pięćdziesięciu zawodników z całej Polski, w tym Kadra Narodowa wzięło udział w zawodach spinningowych z okazji 120-lecia powiatu jarocińskiego. Impreza odbyła się na Zalewie w Roszkowie w ramach Wielkopolskiej Ligi Spinningowej. Organizatorem zawodów był Jarociński Klub Wędkarstwa Sportowego „JAR-FISH”.

25 czerwca 2007
×