otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

W Noskowie bezpieczniej

Od kilku tygodni mieszkańcy Noskowa chodzą po nowej kładce wykonanej na rowie przy powiatowej drodze. Konieczność realizacji inwestycji podyktowana była przede wszystkim względami bezpieczeństwa. Wcześniej, by przejść ten odcinek drogi, piesi musieli schodzić na jezdnię biegnącą przez wąski mostek.

24 stycznia 2008
Informacje ogólne

Będzie nam go brakowało

Zmarł harcmistrz Leon Goździak – inicjator życia harcerskiego na Ziemi Jarocińskiej, wspaniały człowiek, druh, kompan i przewodnik. W ostatnim pożegnaniu towarzyszyło mu wielu wychowanków i przyjaciół.

24 stycznia 2008
Informacje ogólne

Inspektorat budowlany po nowemu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Jarocinie zmienił siedzibę. Od 17 stycznia zadania inspektoratu realizowane są w budynku przy ul. Kościuszki 10, gdzie mieści się już Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Przeniesienie placówki miało na celu  poprawę warunków lokalowych, która wpłynie na jakość obsługi interesantów  – podkreśla starosta Stanisław Martuzalski. Dotychczasowa siedziba inspektoratu mieszcząca się w budynku urzędu powiatowego, zostanie zagospodarowana na potrzeby starostwa.

17 stycznia 2008
Informacje ogólne

Węglowa otwarta

Kolejna powiatowa ulica w Jarocinie przeszła gruntowny remont. Ubiegłoroczna inwestycja kosztowała ponad 280 tys. zł, a w jej realizację zaangażowały się cztery instytucje. Firma ANCO, która kładła rurociąg gazowy zainwestowała 115.900 zł w ułożenie krawężnika i 480 metrów chodnika. Nowa nawierzchnia powstała dzięki współpracy powiatu i gminy. Łącznie kosztowała 58 tys. zł, z czego 50 tys. zł przeznaczył powiat, a 8 tys. zł gmina. Dodatkowo Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Jarocinie zamontowało 17 lamp. Oświetlenie ulicy kosztowało ponad 100 tys. zł.

17 stycznia 2008
Informacje ogólne

Orkiestra liczy datki

    Cały czas trwa liczenie pieniędzy przekazanych przez mieszkańców powiatu jarocińskiego w ramach 16. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Jarocinie.

14 stycznia 2008
Informacje ogólne

Dumni ze swych synów

Kilkanaście osób z terenu powiatu jarocińskiego odebrało złote i srebrne medale Za Zasługi dla Obronności Kraju. Odznaczenia są wyrazem wielkiego szacunku i uznania Kierownictwa Resortu Obrony Narodowej i całej armii dla rodziców, których synowie nie uchylają się od  obowiązku pełnienia służby wojskowej. Złoty medal otrzymali rodzice, których co najmniej pięciu synów odbyło służbę wojskową. Srebrny medal otrzymały osoby, których trzech lub czterech synów służyło w wojsku.

14 stycznia 2008
Informacje ogólne

Recytacje od serca

    Do 24 stycznia przyjmowane są zgłoszenia uczniów pragnących wziąć udział w Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Miłość niejedno ma imię…”. Konkurs organizowany przez bibliotekę Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. T. Kościuszki w Jarocinie odbędzie się w Dniu Zakochanych.

11 stycznia 2008
Informacje ogólne

Konkurs ofert na realizacje zadań publicznych

    Zarząd Powiatu w Jarocinie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Jarocińskiego w 2008 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej  i sportu a także krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży. Oferty należy składać w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, pokój 23  w terminie do 14 lutego 2008 r.

10 stycznia 2008
Informacje ogólne

Dżem od starosty

wosp08.jpg    Plakat z autografami muzyków legendarnej grupy DŻEM ofiarował starosta jarociński Stanisław Martuzalski w ramach licytacji gadżetów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mam nadzieję, że pamiątka ta trafi w ręce fana zespołu, który tak jak ja z łezką w oku wspomina czasy świetności jarocińskich festiwali i ich legendy – zespołu Dżem. Licytacja odbędzie się w Jarocińskim Ośrodku Kultury w najbliższą niedzielę.

10 stycznia 2008
Informacje ogólne

Dotacje z Fundacji Kronenberga

    Fundacje, stowarzyszenia, szkoły, domy kultury, biblioteki oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na rzecz dobra publicznego mogą starać się o wsparcie finansowe swoich projektów w ramach środków Fundacji Kronenberga.

10 stycznia 2008
Informacje ogólne

Zapraszamy na konferencję "PROW 2007-2013"

    Uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji pt. „PROW 2007-2013 Nowa Perspektywa dla Przetwórstwa rolno-spożywczego”, poświęconej wdrażaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działanie: Wzrost Wartości Dodanej Podstawowej Produkcji Rolnej i Leśnej. Konferencja poświęcona jest omówieniu możliwości uzyskania dotacji dla przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego.

04 stycznia 2008
Informacje ogólne

W powiecie podnoszą kwalifikacje

    Powiat jarociński uplasował się na wysokim - piątym miejscu w rankingu efektywności wykorzystania oferty szkoleniowej przez powiaty należące do stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych (WOKiSS). W klasyfikacji za rok 2006, na 32 powiaty będące członkami stowarzyszenia  powiat jarociński zajął czwarte miejsce… ale od końca. Rachunek jest prosty: szkolenie jednego pracownika starostwa w 2006 roku kosztowało powiat blisko 300 zł, teraz kosztuje nas 44 zł – podkreśla starosta Stanisław Martuzalski.

03 stycznia 2008
×