otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Powiat Jarociński w telewizji

Wykorzystywanie przez Powiat Jarociński środków finansowych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego będzie głównym tematem serii reportaży przygotowanych przez telewizję Pro-Art.

03 listopada 2010
Informacje ogólne

Piękniejszy park w Górze

Ponad 151 tysięcy złotych pochłonęły prace rewaloryzacyjne w zabytkowym parku w Górze, na które z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach WRPO – działanie 3.3 Wsparcie ochrony przyrody, Powiat Jarociński pozyskał prawie 124 tys. zł.

28 października 2010
Informacje ogólne

Dzień Seniora w Jaraczewie

Seniorzy z jaraczewskiego Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w minioną środę uczcili swoje święto. Dzień Seniora był okazją do złożenia najserdeczniejszych życzeń, do których przyłączył się również Starosta Jarociński Stanisław Martuzalski.


28 października 2010
Informacje ogólne

Lekcje Europejskie

Uczniowie 13 szkół z siedmiu powiatów Województwa Wielkopolskiego uczestniczyć będzie w Lekcjach Europejskich, które poprowadzą pracownicy Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich funkcjonującego przy jarocińskim Starostwie Powiatowym.


27 października 2010
Informacje ogólne

Medyczni kierownicy poszukiwani

„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z o.o. ogłosił konkursy na dziewięć stanowisk kierowniczych w placówce. Jest to kolejny krok reorganizacyjny jednostki, która wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów, oprócz wyposażania w najnowocześniejszy sprzęt medyczny, dąży do zatrudnienia wysoce wyspecjalizowanej kadry lekarzy. W drodze konkursu wybrany zostanie także Kierownik Działu Marketingu i Rozliczeń z NFZ.

26 października 2010
Informacje ogólne

Jubileusz Biblioteki

Wasza działalność, bogaty księgozbiór, jego dostępność i aktualność oraz spotkania autorskie, konkursy są świetną ofertą dla czytelników i cieszą się uznaniem. Chcę podkreślić, że samorząd Powiatu Jarocińskiego docenia Wasz wysiłek i będzie nadal wspierał rozwój i działalność Biblioteki.- podkreślił Starosta Jarociński Stanisław Martuzalski wręczając kwiaty, upominek, a przede wszystkim składając życzenia na ręce Agnieszki Borkiewicz, dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin z okazji 65-lecia placówki.


25 października 2010
Informacje ogólne

Wymiana serwera w Wydziale Komunikacji

3 listopada bieżącego roku w Wydziale Komunikacji jarocińskiego Starostwa Powiatowego wymieniany będzie serwer systemu informatycznego POJAZD+KIEROWCA. Prace te spowodują, że tego dnia nie będzie możliwości: rejestracji pojazdów, zmian w dowodach rejestracyjnych, wydawania dowodów rejestracyjnych zatrzymanych przez Policję, wydawania praw jazdy i wydawania zaświadczeń. Wydział w normalnym trybie będzie natomiast przyjmował wnioski o prawo jazdy, wnioski o kartę parkingową, licencje. Będzie można również zamieniać pozwolenia czasowe na dowody rejestracyjne. Za utrudnienia przepraszamy.

22 października 2010
Informacje ogólne

Starania o państwową i unijną kasę na powiatowe drogi

Powiat Jarociński planuje przebudowę kolejnych, niemalże 17 kilometrów dróg. Realizacja inwestycji, planowana na przyszły rok, to koszt rzędu około 13,5 mln zł. Samorząd już złożył wnioski w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, starając się o dofinansowania na łączną kwotę około 8,7 mln zł. Nie spoczęliśmy na laurach i nadal szukamy środków na realizację kolejnych inwestycji. Drogi z Ruska do Jaraczewa, z Witaszyc przez Prusy do Magnuszewic i z Wilkowyi do Tarzec zostaną przebudowane, co z pewnością będzie łatwiejsze jeśli uzyskamy dofinansowania. – stwierdza Starosta Jarociński Stanisław Martuzalski.
 

20 października 2010
Informacje ogólne

Starosta odznaczony przez seniorów

Starosta Jarociński Stanisław Martuzlski odebrał Złotą Odznakę Honorową Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów za szczególne zasługi dla związku. Uroczyste nadanie odznaczenia odbyło się w czwartek 14 października, podczas spotkania z okazji Dnia Seniora.

19 października 2010
Informacje ogólne

Trzy miesiące nauki w Saksonii

Czworo uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo – Biznesowych  w Tarcach: Julita Berek, Edyta Kasprzyk, Anna Marciniak i Grzegorz Repnak wróciło z trzymiesięcznej praktyki zagranicznej w Dolnej Saksonii zorganizowanej przez szkołę przy współudziale Towarzystwa Umiejętności Rolniczych w Poznaniu w Dolnej Saksonii (Niemcy).19 października 2010
Informacje ogólne

Wyniki konsultacji

W związku z nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami), organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

15 października 2010
Informacje ogólne

Dzień Edukacji z prezentem dla policjantów

Moc życzeń i gratulacji złożono na ręce dyrekcji, nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie. W uroczystości obchodów Dnia Edukacji Narodowej w tej placówce wpleciono dwa dodatkowe ważne elementy. Uczniowie pod swoja pieczę przejęli kwaterę poległych w wojnie polsko-bolszewickiej spoczywających na jarocińskim cmentarzu. Przedstawiciele Wojewódzkiej Komendy Policji natomiast z rąk starosty Stanisława Martuzalskiego otrzymali grunty gdzie w przyszłości stanie nowa siedziba jarocińskich policjantów.


14 października 2010
×