otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Bezpłatne badania cytologiczne

Dzięki realizowanemu w Jarocinie programowi profilaktyki raka szyjki macicy, mieszkanki powiatu jarocińskiego mogą poddać się bezpłatnym badaniom cytologicznym. Program finansuje Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

26 lutego 2007
Informacje ogólne

Powstaną mieszkania dla młodzieży z Domu Dziecka w Górze

Holendrzy wybudują mieszkania

Grupa zapaleńców z Holandii postanowiła pomóc pełnoletniej młodzieży opuszczającej mury Domu Dziecka w Górze. Zamierzają wybudować w Mieszkowie cztery mieszkania, które dla wychowanków domu stanowić będą pierwszy krok do pełnego usamodzielnienia się.

01_1.JPG26 lutego 2007
Informacje ogólne

Powiaty bez nadzoru budowlanego?

Rządowy projekt nowelizacji prawa budowlanego przewiduje likwidację powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego. W miejsce 372 inspektoratów powiatowych ma powstać 100 - okręgowych, podległych administracji rządowej. Z jednej strony mówi się o oszczędnościach, a tymczasem zmiany mają pociągnąć za sobą zatrudnienie dodatkowych 300 osób. Na ostatniej sesji radni powiatowi przyjęli stanowisko, w którym sprzeciwiają się likwidacji inspektoratów powiatowych.

26 lutego 2007
Informacje ogólne

Nie! dla odpadów promieniotwórczych

Radni Powiatu Jarocińskiego nie zgadzają się, aby w okolicy Jarocina zlokalizowano składowisko odpadów promieniotwórczych. Sprzeciw wyrazili w stanowisku przesłanym do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Środowiska, Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, Wojewody Wielkopolskiego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz burmistrzów i wójtów terenu powiatu jarocińskiego.
Nasz protest wywołany jest pojawiającymi się w ostatnich tygodniach na łamach mediów informacjami dotyczącymi zlokalizowania na terenie powiatu jarocińskiego składowiska wypalonego paliwa z reaktorów po uruchomieniu na terenie Polski elektrowni jądrowej - mówi Jan Klim przewodniczący powiatowej Komisji Rolnictwa. Mamy na uwadze przede wszystkim zdrowie i życie mieszkańców oraz stan środowiska naturalnego Ziemi Jarocińskiej.
Podobne informacje pojawiały się już w 2000 roku. Także wówczas, zarówno Rada Powiatu w Jarocinie, jak i Rada Miejska w Jarocinie, wyraziły swoje obawy i sprzeciw w formie stosownej uchwały.

26 lutego 2007
Informacje ogólne

Targi Edukacyjne 2007

Ruszają Targi Edukacyjne Powiatu Jarocińskiego

Najwyższy czas aby uczniowie gimnazjów pomyśleli o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej.
Pomogą im w tym: Targi Edukacyjne, które odbędą się 9 marca 2007r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Wojska Polskiego 66, w godzinach 12.00-18.00.
Również dla  przyszłych absolwentów gimnazjów szkoły ponadgimnazjalne otwierają szeroko swoje drzwi zapraszając do odwiedzenia swoich placówek. W trakcie "otwartych drzwi" będzie można zapoznać się zarówno z warunkami lokalowymi poszczególnych placówek oświatowych, jak również wyposażeniem pracowni  i szkolną atmosferą.

09 lutego 2007
Informacje ogólne

Gdzie po paszport

Od nowego roku, by załatwić paszport trzeba pojechać do Kalisza. Stało się tak na skutek tego, że wojewoda wielkopolski wypowiedział powiatom dotychczasowe porozumienia  związane z realizacją przepisów paszportowych.

„Czyniliśmy starania, by pozostawić biuro w Jarocinie, jednak dla urzędu wojewódzkiego było to nieopłacalne. Niestety w tym przypadku przeważyły koszty funkcjonowania terenowych biur paszportowych -
mówi starosta jarociński Stanisław Martuzalski.
Zgodnie z nową koncepcją funkcjonowania systemu paszportowego, mieszkańcy województwa wielkopolskiego mogą wybrać delegaturę, w której chcą złożyć wniosek paszportowy. Muszą jednak pamiętać o tym, że w tej samej delegaturze paszport trzeba odebrać. Wnioski paszportowe oraz ogólną informację dotyczącą wydania dokumentu można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Jarocinie (Al. Niepodległości 10-12, tel. 0-62 7472920).

25 stycznia 2007
Informacje ogólne

Zmiana Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Andrzej Załustowicz nie pełni już funkcji Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Jarocinie. Porozumienie w sprawie wspólnego rzecznika, zawarte pomiędzy powiatem jarocińskim, krotoszyńskim i pleszewskim wygasło wraz z upływem II kadencji samorządu powiatowego.

25 stycznia 2007
Informacje ogólne

Nieprawidłowości na drodze - interweniuj

W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim uruchomiony został telefon interwencyjny, gdzie uczestnicy ruchu drogowego, mogą zgłaszać stwierdzone nieprawidłowości w zakresie organizacji ruchu na drogach. Telefon 0-61 8 549 910 czynny jest całą dobę.

Akcja ma na celu ujawnienie i usunięcie nieprawidłowości zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego. Zgłoszone uwagi zostaną przekazane do instytucji zarządzających ruchem na drogach powiatowych i gminnych.

25 stycznia 2007
Informacje ogólne

Walczą o jedenastkę

Rada Powiatu Jarocińskiego poparła działania wojewody wielkopolskiego o włączenie drogi S11 do Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T.

Sesja.JPG

25 stycznia 2007
Informacje ogólne

Nie chcą do Kalisza

W ostatnim czasie ożywiła się dyskusja na temat zamiaru utworzenia województwa środkowopolskiego ze stolicą w Kaliszu. Pomysł zakłada, że w granicach nowego województwa miałby znaleźć się także powiat jarociński.

25 stycznia 2007
Informacje ogólne

Fan Cluby Lecha w Jarocinie

12 Fan Clubów Lecha Poznań z terenu województwa wielkopolskiego weźmie udział w halowym turnieju piłki nożnej zorganizowanym w Jarocinie. Patronat nad imprezą objął "Lech-Poznań" w ramach obchodów 85-lecia istnienia klubu.

Turniej odbędzie się w sobotę 20 stycznia w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Jarocinie. Początek
o godz. 10.00. Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów - jarocińskiego Fan Clubu Lecha Poznań.

19 stycznia 2007
Informacje ogólne

Wnioski o dotacje pod lupą

12 stycznia upłynął termin składania ofert w powiatowym konkursie na realizację zadań z zakresu kultury, sportu i promocji zdrowia. W budżecie powiatu jarocińskiego zabezpieczono na ten cel ponad 110 tys. zł. Pieniądze te zostaną przydzielone wnioskodawcom, którzy złożyli najciekawsze oferty.

18 stycznia 2007
×