otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Rok Polsko-Niemiecki

Do 15 listopada 2005 r. można składać w Ministerstwie Spraw Zagranicznych wnioski o dofinansowanie projektów o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, społecznym i politycznym, realizowanych na terenie Niemiec w ramach Roku Polsko-Niemieckiego.

Projekty powinny promować wartości kultury polskiej oraz upowszechniać wiedzę o Polsce w Niemczech. Ich efektem winno być umacnianie pozytywnego wizerunku Polski w Niemczech oraz rozwój przyjaznych polsko-niemieckich kontaktów społecznych na bazie wspólnych przedsięwzięć.

www.msz.gov.pl

31 października 2005
Informacje ogólne

Konkurs "Pożyteczne ferie 2006"

W ramach konkursu finansowane będą projekty realizowane przez organizacje lokalne w czasie ferii zimowych 2006, przeznaczone dla dzieci i młodzieży ze wsi do 6 000 mieszkańców.

Ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z byłych PGR-ów, rodzin gorzej sytuowanych, obszarów o wysokim stopniu bezrobocia.

31 października 2005
Informacje ogólne

Program "Szansa dla najmłodszych"

Program "Szansa dla najmłodszych" powstał po to, żeby pomóc rodzicom, nauczycielom, pedagogom i przedstawicielom organizacji pozarządowych w prowadzeniu ciekawych zajęć dla dzieci w wieku 3-10 lat.

31 października 2005
Informacje ogólne

Sołtys liderem bezpiecznej pracy

bezpieczne_solectwo1.jpg

W dniu 27 października 2005 r., podczas obrad XXXII Sesji Rady Powiatu w Jarocinie, nastąpiło oficjalne podsumowanie konkursu pn. "Sołtys liderem bezpiecznej pracy".

31 października 2005
Informacje ogólne

Program współpracy został przyjęty

Radni Rady Powiatu w Jarocinie na październikowej sesji uchwalili "Program współpracy Powiatu Jarocińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok". Program wcześniej zyskał również akceptację przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu jarocińskiego.

31 października 2005
Informacje ogólne

Stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla uczniów i studentów z powiatu jarocińskiego

W miesiącu wrześniu Starosta Jarociński złożył wnioski do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu o przyznanie stypendiów dla 14 uczniów i 6 studentów z terenu powiatu jarocińskiego.

31 października 2005
Informacje ogólne

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jarocinie

Komisja Promocji, Edukacji Publicznej, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Powiatu w Jarocinie w dniu 24 października br. odbyła swe posiedzenie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarocinie. Radni zapoznali się z warunkami lokalowymi placówki. Dyrektor Poradni Radosława Suszczyńska przedłożyła członkom komisji informację o realizacji przez Poradnię zadań za trzy kwartały 2005 roku. O specyfice swojej pracy opowiedzieli też zatrudnieni w poradni pedagog i psycholog.

27 października 2005
Informacje ogólne

II Powiatowy Przegląd Kultury Ludowej

przeglad_kultury2005_1.jpg

W sobotę 22 października br. w Jarocińskim Ośrodku Kultury odbył się II Powiatowy Przegląd Kultury Ludowej.

24 października 2005
Informacje ogólne

Konkurs na najlepszą potrawę regionalną

potrawa_regionalna2005.jpg

W sobotę 22 października podczas II Powiatowego Przeglądu Kultury Ludowej Powiatu Jarocińskiego w Potarzycy odbył się Konkurs na najlepszą potrawę regionalną. Podobnie jak w ubiegłym roku do konkursu stanęły cztery Koła Gospodyń Wiejskich: Koło Gospodyń Wiejskich w Ciświcy, Koło Gospodyń Wiejskich w Golinie, Koło Gospodyń Wiejskich w Noskowie, Koło Gospodyń Wiejskich w Potarzycy.

24 października 2005
Informacje ogólne

Dobre wyniki w biegach przełajowych

biegi_przelajowe2005_6.jpg18 października w Racocie odbyły się Mistrzostwa Wielkopolski w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Bardzo dobrze na zawodach w poszczególnych kategoriach zaprezentowali się reprezentanci powiatu jarocińskiego.

24 października 2005
Informacje ogólne

Komputer dla wojska

wojsko_komputer1.jpgW trakcie swego posiedzenia w dniu 18 października br. Zarząd Powiatu Jarocińskiego przekazał Dowódcy 16. Batalionu Usuwania Zniszczeń Lotniskowych w Jarocinie sprzęt komputerowy o wartości blisko 5.000 zł.

20 października 2005
Informacje ogólne

Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej

dzien_edukacji_narodowej2005_1.jpg

W auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. T. Kościuszki w Jarocinie odbyły się powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej.

14 października 2005
×