otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Usprawniają starostwo

    Z nowym rokiem w jarocińskim starostwie nastały zmiany. Zmniejszono liczbę wydziałów, zlikwidowano referaty, większą swobodę działania w zakresie organizacji pracy przekazano naczelnikom.

08 lutego 2008
Informacje ogólne

Powiat zmienił bank

    Od 1 stycznia obsługą bankową powiatu jarocińskiego zajmuje się Bank PKO BP S.A. Umowa zawarta na 2,5 roku obejmuje świadczenie usług dla: starostwa powiatowego i wszystkich 16 jednostek podległych obecnie powiatowi.

08 lutego 2008
Informacje ogólne

Zmiany w Poradni

    Pod koniec ubiegłego roku zmieniła siedzibę Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jarocinie. Obecnie znajduje się na parterze budynku przy ul. Szubianki 21. Dysponuje jedenastoma pomieszczeniami, w tym dziewięcioma gabinetami diagnostyczno-terapeutycznymi i przestronną poczekalnią. Osoby niepełnosprawne mają pełną dostępność do placówki ze względu na brak barier architektonicznych. Od kilku tygodni poradnia ma też nową dyrekcję.

08 lutego 2008
Informacje ogólne

Sytuacja na rynku pracy

    3379 osób, w tym 2231 kobiet to liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarocinie. Dane pochodzą z końca ubiegłego roku. Stopa bezrobocia na koniec listopada w powiecie jarocińskim wynosiła 13,7%.

08 lutego 2008
Informacje ogólne

Sportowe podziękowania

Podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu Jarocińskiego starosta Stanisław Martuzalski został wyróżniony podziękowaniami za zaangażowanie i wkład w rozwój kolarstwa wielkopolskiego. Okolicznościową paterę ufundowaną przez Wielkopolski Związek Kolarski w Kaliszu przekazał staroście Janusz Szulc, przedstawiciel zarządu Uczniowskiego Klubu Sportowego „Trójka” w Jarocinie.

01 lutego 2008
Informacje ogólne

Pomogą w kryzysie

Przy PCPR działa Ośrodek Interwencji Kryzysowej

    Od kilku miesięcy przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie działa Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Jego celem jest stworzenie zintegrowanej formy pomocy osobom bądź rodzinie dotkniętej kryzysem. Na działalność ośrodka w 2008 roku zabezpieczono w budżecie powiatu 72 tys. zł.

31 stycznia 2008
Informacje ogólne

"Dwójka" z nową władzą

Wraz z nowym rokiem nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie. Po odejściu na emeryturę dotychczasowego dyrektora Wojciecha Florczyka, schedę po nim objął jego zastępca Witold Bierła. Wcześniej jednak musiał przejść procedurę konkursową, do której przystąpiło dwóch kandydatów. Okazało się, że argumenty Witolda Bierły były dla komisji bardziej przekonywujące i dlatego Zarząd Powiatu właśnie jemu powierzył szefowanie „Dwójką” przez najbliższe pięć lat.

30 stycznia 2008
Informacje ogólne

Wraz z dobrym słowem przywieźli prezenty

W miniony czwartek 24 stycznia, Jego Ekscelencja Ks. Biskup Stanisław Napierała dokonał poświęcenia, uruchomionego przed miesiącem Domu Dziecka w Dobieszczyźnie. Prowadzące ośrodek Siostry Salezjanki zaprosiły na uroczystość władze powiatu oraz przedstawicielki prowincji wrocławskiej na czele z Siostrą Inspektorką Teresą Kalinowską. Goście wraz z dobrym słowem przywieźli dzieciom piękne prezenty.

29 stycznia 2008
Informacje ogólne

Łączymy się w bólu

W imieniu mieszkańców Powiatu Jarocińskiego składamy wyrazy naszego współczucia rodzinom ofiar katastrofy lotniczej. Łączymy się w bólu ze wszystkimi, których dotknęły skutki środowego dramatu. Niech ta wielka tragedia zjednoczy nas w żalu, a najbliższe dni będą czasem wyciszenia i bólu przeżywanego wspólnie z rodzinami i najbliższymi ofiar tragicznego wypadku.

25 stycznia 2008
Informacje ogólne

63. rocznica wyzwolenia Jarocina

63 lata temu, w środę 24 stycznia 1945r. Jarocin został wyzwolony przez oddziały 33 Armii (ogólnowojskowej) dowodzonej przez gen. Wiaczesława Dimitrewicza Cwietajewa oraz żołnierzy 7 Korpusu Kawalerii Gwardii. Grupą żołnierzy radzieckich, którzy pierwsi wkroczyli do miasta dowodził pułkownik T. Wasilenko.

Rocznicę Wyzwolenie Jarocina uczciły władze samorządowe powiatu i gminy w asyście przedstawicieli organizacji kombatanckich.

24 stycznia 2008
Informacje ogólne

Targi nie tylko dla gimnazjalistów

Rozpoczęły się przygotowania do Targów Edukacyjnych Powiatu Jarocińskiego. Podczas spotkania przedstawicieli starostwa i szkół ustalono, że tegoroczna impreza odbędzie się 28 lutego w Jarocińskim Ośrodku Kultury. Dostrzegamy spore zainteresowanie taką formą prezentacji i promocji szkół. Bezpośrednie dotarcie do młodych osób szukających swojego pomysłu na dalsze kształcenie to celna i trafiona inwestycja - podkreśla wicestarosta Przemysław Musielak. Nasze targi od lat dostarczają uczniom i ich rodzicom wszelkich informacji, pomagających dokonać świadomego i odpowiedzialnego wyboru dalszej drogi edukacyjnej - dodaje wicestarosta.

24 stycznia 2008
Informacje ogólne

Konkurs wiedzy o Wielkopolsce

24 stycznia na terenie Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie odbędzie się powiatowy etap XII Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce, którego głównym organizatorem jest Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów pisać będą test potwierdzający ich ponadprzeciętną wiedzę na temat Wielkopolski. Historia, kultura, wiedza przyrodnicza, a także gwara i zwyczaje ludowe, to obszary tematyczne, z których pochodzić będą pytania. Ci, którzy wykażą się najlepszą wiedzą, awansują do kolejnego etapu - rejonowego, który 13 marca 2008 roku zweryfikuje wiedzę młodych ludzi i zdecyduje, którzy uczniowie stoczą ostateczną batalię o tytuł laureata XII Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce w etapie wojewódzkim 7 maja 2008 roku. Konkurs spełnia niezwykle istotną rolę dydaktyczną, utwierdzając tożsamość regionalną i przywiązanie do małej ojczyzny u młodych mieszkańców Wielkopolski, dlatego od wielu lat także samorząd powiatu jarocińskiego wspiera finansowo organizację przedsięwzięcia na poziomie powiatowym – mówi Stanisław Martuzalski, starosta jarociński.

24 stycznia 2008
×