otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Samochody - z drogi

Firmy zainteresowane usuwaniem z drogi pojazdów, które zostały pozostawione w miejscu, gdzie jest to zabronione, utrudniają ruch lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu mogą do końca marca zgłaszać swoje oferty w jarocińskim starostwie.

13 marca 2007
Informacje ogólne

Nasza Europa w Jarocinie

Zakończyły się rozgrywki powiatowego etapu Wielkopolskiego Konkursu „Nasza Europa”, którego celem jest zainteresowanie tematyką europejską oraz aktywne członkostwo młodzieży w Unii Europejskiej.

13 marca 2007
Informacje ogólne

HITY DLA JAROCIŃSKICH FIRM

Jarocińskie firmy: Zakład Dziewiarski „Marika” oraz Gminna Spółdzielnia „Samopomoc chłopska” uzyskały tytuł HIT 2006 w Konkursie „Gospodarczo - Samorządowym HIT Wielkopolski”. W tym samym konkursie Wytwórnia Mozaiki „Osiewicz” z Goli otrzymała nominację do tytułu. Cieszę się bardzo, że udało nam się wypromować aż trzy firmy z terenu powiatu jarocińskiego.  Świadczy to o tym, że mamy na Ziemi Jarocińskiej prężnie działające zakłady – podkreśla Ireneusz Lamprecht sekretarz powiatu, członek kapituły konkursowej.

13 marca 2007
Informacje ogólne

V TARGI EDUKACYJNE POWIATU JAROCIŃSKIEGO

Tłumy młodzieży, rodziców i nauczycieli odwiedziły V Targi Edukacyjne Powiatu Jarocińskiego. Tegoroczna impreza odbyła się w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w miniony piątek.

28 lutego 2007
Informacje ogólne

Starosta bez mandatu

Starosta Jarociński Stanisław Martuzalski zrezygnował z mandatu radnego Rady Powiatu Jarocińskiego. Rezygnację złożył na powiatowej sesji rady.

26 lutego 2007
Informacje ogólne

Bezpłatne badania cytologiczne

Dzięki realizowanemu w Jarocinie programowi profilaktyki raka szyjki macicy, mieszkanki powiatu jarocińskiego mogą poddać się bezpłatnym badaniom cytologicznym. Program finansuje Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

26 lutego 2007
Informacje ogólne

Powstaną mieszkania dla młodzieży z Domu Dziecka w Górze

Holendrzy wybudują mieszkania

Grupa zapaleńców z Holandii postanowiła pomóc pełnoletniej młodzieży opuszczającej mury Domu Dziecka w Górze. Zamierzają wybudować w Mieszkowie cztery mieszkania, które dla wychowanków domu stanowić będą pierwszy krok do pełnego usamodzielnienia się.

01_1.JPG26 lutego 2007
Informacje ogólne

Powiaty bez nadzoru budowlanego?

Rządowy projekt nowelizacji prawa budowlanego przewiduje likwidację powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego. W miejsce 372 inspektoratów powiatowych ma powstać 100 - okręgowych, podległych administracji rządowej. Z jednej strony mówi się o oszczędnościach, a tymczasem zmiany mają pociągnąć za sobą zatrudnienie dodatkowych 300 osób. Na ostatniej sesji radni powiatowi przyjęli stanowisko, w którym sprzeciwiają się likwidacji inspektoratów powiatowych.

26 lutego 2007
Informacje ogólne

Nie! dla odpadów promieniotwórczych

Radni Powiatu Jarocińskiego nie zgadzają się, aby w okolicy Jarocina zlokalizowano składowisko odpadów promieniotwórczych. Sprzeciw wyrazili w stanowisku przesłanym do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Środowiska, Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, Wojewody Wielkopolskiego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz burmistrzów i wójtów terenu powiatu jarocińskiego.
Nasz protest wywołany jest pojawiającymi się w ostatnich tygodniach na łamach mediów informacjami dotyczącymi zlokalizowania na terenie powiatu jarocińskiego składowiska wypalonego paliwa z reaktorów po uruchomieniu na terenie Polski elektrowni jądrowej - mówi Jan Klim przewodniczący powiatowej Komisji Rolnictwa. Mamy na uwadze przede wszystkim zdrowie i życie mieszkańców oraz stan środowiska naturalnego Ziemi Jarocińskiej.
Podobne informacje pojawiały się już w 2000 roku. Także wówczas, zarówno Rada Powiatu w Jarocinie, jak i Rada Miejska w Jarocinie, wyraziły swoje obawy i sprzeciw w formie stosownej uchwały.

26 lutego 2007
Informacje ogólne

Targi Edukacyjne 2007

Ruszają Targi Edukacyjne Powiatu Jarocińskiego

Najwyższy czas aby uczniowie gimnazjów pomyśleli o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej.
Pomogą im w tym: Targi Edukacyjne, które odbędą się 9 marca 2007r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Wojska Polskiego 66, w godzinach 12.00-18.00.
Również dla  przyszłych absolwentów gimnazjów szkoły ponadgimnazjalne otwierają szeroko swoje drzwi zapraszając do odwiedzenia swoich placówek. W trakcie "otwartych drzwi" będzie można zapoznać się zarówno z warunkami lokalowymi poszczególnych placówek oświatowych, jak również wyposażeniem pracowni  i szkolną atmosferą.

09 lutego 2007
Informacje ogólne

Gdzie po paszport

Od nowego roku, by załatwić paszport trzeba pojechać do Kalisza. Stało się tak na skutek tego, że wojewoda wielkopolski wypowiedział powiatom dotychczasowe porozumienia  związane z realizacją przepisów paszportowych.

„Czyniliśmy starania, by pozostawić biuro w Jarocinie, jednak dla urzędu wojewódzkiego było to nieopłacalne. Niestety w tym przypadku przeważyły koszty funkcjonowania terenowych biur paszportowych -
mówi starosta jarociński Stanisław Martuzalski.
Zgodnie z nową koncepcją funkcjonowania systemu paszportowego, mieszkańcy województwa wielkopolskiego mogą wybrać delegaturę, w której chcą złożyć wniosek paszportowy. Muszą jednak pamiętać o tym, że w tej samej delegaturze paszport trzeba odebrać. Wnioski paszportowe oraz ogólną informację dotyczącą wydania dokumentu można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Jarocinie (Al. Niepodległości 10-12, tel. 0-62 7472920).

25 stycznia 2007
Informacje ogólne

Zmiana Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Andrzej Załustowicz nie pełni już funkcji Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Jarocinie. Porozumienie w sprawie wspólnego rzecznika, zawarte pomiędzy powiatem jarocińskim, krotoszyńskim i pleszewskim wygasło wraz z upływem II kadencji samorządu powiatowego.

25 stycznia 2007
×