otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Kwalifikator MSP

parp.gifUprzejmie informujemy, że na stronach PARP, dostępna jest testowa wersja kwalifikatora MSP. Zadaniem kwalifikatora jest pomoc w określeniu czy Państwa firma należy do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Kwalifikator podaje informacje na podstawie zaznaczonych i wprowadzonych danych oraz pełni funkcję tylko i wyłącznie informacji. Wyniku jaki otrzymają Państwo nie należy traktować jako wiążącej i ostatecznej opinii prawnej, która może być wydana na podstawie dokładnego badania dokumentów rejestrowych firmy.

17 stycznia 2005
Informacje ogólne

Umowa o dofinansowanie rozbudowy szpitala podpisana

szpital_umowa.jpg

W ubiegłą środę (12 stycznia 2005 roku), jako jeden z pierwszych, starosta jarociński podpisał umowę z wojewodą wielkopolskim o dofinansowanie projektu "Modernizacji Szpitala Powiatowego w Jarocinie". Mogą więc pełną parą ruszyć prace związane z przeprowadzeniem przetargu na tę inwestycję.

17 stycznia 2005
Informacje ogólne

Przedsiębiorco! Jeżeli masz wątpliwości złóż wniosek o pisemną interpretację przepisów

Od 1 stycznia 2005r. - zgodnie z art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, "przedsiębiorca może złożyć wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej, w jego indywidualnej sprawie". W praktyce oznacza to, iż przedsiębiorcy mogą składać wnioski do urzędów skarbowych o interpretację prawa podatkowego.

13 stycznia 2005
Informacje ogólne

Medale za Zasługi dla Obronności Kraju

medale_wku2005_1.jpg

Złote i srebrne medale za Zasługi dla Obronności Kraju otrzymali rodzice z terenu powiatu jarocińskiego, których co najmniej trzech synów pełniło służbę wojskową. 11 stycznia 2005 roku medale przyznane przez Ministra Obrony Narodowej wręczyli płk Andrzej Krupiński - komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu oraz starosta jarociński - Sławomir Wąsiewski.

13 stycznia 2005
Informacje ogólne

Nowości w dziedzinie oznakowania CE

euro_info_centre.gifNa stronie internetowej EuroInfo Centre - w serwisie poświęconym oznakowaniu CE dostępne są bieżące informacje o zmianach w prawie dotyczącym tej dziedziny.

Omówione zostało także zagadnienie - od kiedy oznakowanie CE jest obowiązkowe w Polsce.

Dostępny jest także aktualny wykaz aktów prawnych wprowadzających do polskiego prawa dyrektywy związane z oznakowaniem CE.

04 stycznia 2005
Informacje ogólne

Dotacje dla MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW

zporr.gifInformujemy, iż Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Wdrażająca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) wyznaczył Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie do wdrażania na terenie woj. wielkopolskiego Działania 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa.

04 stycznia 2005
Informacje ogólne

Spotkanie z dyrektorami i kierownikami powiatowych jednostek

spotkanie_jednostki2004.jpg

W dniu dzisiejszym (tj. 30.12.2004r.) odbyło się noworoczne spotkanie Zarządu Powiatu (w składzie: Sławomir Wąsiewski - Przewodniczący Zarządu, Jolanta Mejzińska, Stanisław Czeszyk, Jan Klim, Paweł Leonhard) z dyrektorami i kierownikami jednostek powiatowych. Uczestniczyli w nim m.in. dyrektorzy szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych, powiatowi komendanci policji i straży pożarnej, dyrektor urzędu pracy.

W swoim wystąpieniu, Sławomir Wąsiewski podziękował za dotychczasową współpracę oraz życzył wszystkim dalszych sukcesów w nowym roku. Podkreślił szczególnie odpowiedzialną rolę jednostek powiatowych, które działają na rzecz mieszkańców powiatu jarocińskiego.

30 grudnia 2004
Informacje ogólne

Rocznica Powstania Wielkopolskiego

powstanie_wielkopolskie2004.jpg

W dniu 27 grudnia br. władze samorządowe powiatu jarocińskiego oraz przedstawiciele organizacji kombatanckich uczcili 86. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego, poprzez złożenie kwiatów pod pomnikiem powstańców na jarocińskim cmentarzu.

30 grudnia 2004
Informacje ogólne

Odważny i proinwestycyjny budżet

wasiewski1.gifStarosta Jarociński
Sławomir Wąsiewski

"Zrealizowanie zamierzeń określonych w budżecie powiatu jarocińskiego na rok 2005 pozwoli: zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańcom naszego powiatu, udoskonalić bazę oświatową naszych szkół i placówek, a tym samym poprawić warunki nauki naszej młodzieży, poprawić bezpieczeństwo mieszkańców poprzez wysoki poziom nakładów inwestycyjnych na drogach i infrastrukturze drogowej, a także rozpocząć proces dostosowania Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie do obowiązujących standardów."

27 grudnia 2004
Informacje ogólne

Marsz Czystych Serc

marsz_czystych_serc.jpgRozpoczęty w październiku program edukacyjno-profilaktyczny pod nazwą: "Zażywasz-Przegrywasz", zakończył się 14 grudnia marszem Czystych Serc, będącym manifestacją przeciw narkotykom i narkomanii.

14 grudnia 2004
Informacje ogólne

23 rocznica wprowadzenia stanu wojennego

grudzien2004.jpg

Dzisiaj (13.12.04), władze powiatu jarocińskiego wraz z przedstawicielami organizacji kombatanckich i "Solidarności" oddali hołd pamięci ofiarom stanu wojennego składając kwiaty pod pomnikiem "SOLIDARNOŚCI" w Jarocinie.

13 grudnia 2004
Informacje ogólne

Narada szkoleniowa dla sołtysów

W poniedziałek, 6 grudnia o godz. 9.30 w sali Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie odbyła się narada szkoleniowa dla sołtysów, poświęcona zagadnieniom bezpieczeństwa pracy w rolnictwie indywidualnym.

08 grudnia 2004
×