otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Zasiłki chorobowe

Pracownik, który w piątek pójdzie do lekarza i nie będzie mógł pracować od nowego tygodnia, może poprosić, aby lekarz wystawił mu zwolnienie od poniedziałku. Pracodawca nie zmniejszy wtedy jego wynagrodzenia za sobotę i niedzielę.

Czytaj dalej...

19 stycznia 2006
Informacje ogólne

Program UE - małe i średnie firmy

Komisja Europejska chce, aby drobni przedsiębiorcy prowadzący działalność w kilku krajach UE mogli wyliczać podstawę opodatkowania według zasad obowiązujących w państwie, w którym zarejestrowana jest firma-matka.

Czytaj dalej...

19 stycznia 2006
Informacje ogólne

Założenia do Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia

27 grudnia br. Rada Ministrów przyjęła „Założenia do zmian Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) w stosunku do wstępnego projektu dokumentu, zaakceptowanego przez Radę Ministrów w dn. 27 września 2005 r.”. Dokument został przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i ma na celu przedstawienie najważniejszych zmian i uzupełnień, jakich należy dokonać w częściach strategicznej i operacyjnej NSRO.

19 stycznia 2006
Informacje ogólne

Wsparcie nowych inwestycji

Do końca stycznia przyjmowane są wnioski w ramach SPO WKP 2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji.

Czytaj dalej...

19 stycznia 2006
Informacje ogólne

Najniższa płaca

Najniższe, obowiązujące od 1 stycznia 2006 roku, wynagrodzenie za pracę wynosi 899,10 zł.

Czytaj dalej...

19 stycznia 2006
Informacje ogólne

eCard S.A. i Arcot International Inc. zawarły umowę o współpracy nad 3 D Secure

Czy będzie można płacić płaskimi kartami w internecie?

Czytaj dalej...

19 stycznia 2006
Informacje ogólne

Bezpłatne publikacje o znaku CE

W UOKiK można zamówić bezpłatne publikacje informacyjne. Przedsiębiorcy dowiedzą się z nich między innymi, które produkty powinny być oznakowane CE, a także jak przebiega ocena zgodności i kontrola wyrobów podlegających dyrektywom nowego podejścia.

Czytaj dalej...

19 stycznia 2006
Informacje ogólne

Fundusz Poręczeń Unijnych - projekt nowelizacji ustawy

Przygotowany przez resort gospodarki projekt nowelizacji ustawy o Funduszu Poręczeń Unijnych przewiduje zwiększenie maksymalnych kwot poręczeń. Dla przedsiębiorców byłoby to 250 tys. euro, a dla jednostek samorządu terytorialnego 5 mln euro.

Czytaj dalej...

19 stycznia 2006
Informacje ogólne

Danuta Huebner o wykorzystaniu unijnych funduszy

Komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Huebner uważa, że mitem jest niemożność wykorzystania przez Polskę unijnych funduszy.

Czytaj dalej...

19 stycznia 2006
Informacje ogólne

Wystawianie zaświadczeń lekarskich

17 styczeń: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dz.U. Nr 1, poz.3, z dnia 02.01.2006r.

Czytaj dalej...

19 stycznia 2006
Informacje ogólne

Reforma VAT według PO

Platforma Obywatelska zakończyła prace nad projektem nowej ustawy o VAT.

Czytaj dalej...

19 stycznia 2006
Informacje ogólne

E-BUSINESS & E-GOVERNMENT

5 stycznia b.r. w Narodowym Banku Polskim odbyło się seminarium poświęcone e-gospodarce i e-administracji (E-BUSINESS & E-GOVERNMENT).

Czytaj dalej...

19 stycznia 2006
×