otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Komunikat Ministra Zdrowia

Warszawa, 05.03.06

Komunikat Ministra Zdrowia dotyczący prostych zasad zachowania w celu uniknięcia zarażenia się wirusem ptasiej grypy

W związku z podejrzeniami, że na terenie Polski pojawiły się ptaki zarażone wirusem H5N1 informuję, że ryzyko przeniesienia się tego wirusa na ludzi jest znikome. W celu całkowitego wykluczenia takiego przypadku apeluję o przestrzeganie następujących zasad:
  1. spożywaj mięso drobiowe, przetwory drobiarskie i jaja poddane odpowiedniej obróbce cieplnej w temperaturze minimum 70 stopni C;
  2. myj dokładnie z użyciem detergentu wszystkie przedmioty, które miały kontakt z surowym drobiem (deski, noże, talerze); pamiętaj, że zamrożenie mięsa nie niszczy wirusa ptasiej grypy;
  3. nie dotykaj, bez odpowiedniego zabezpieczenia, martwych lub sprawiających wrażenie chorych ptaków dzikich ani ubitego drobiu; przede wszystkim dopilnuj, aby nie robiły tego dzieci;
  4. zadbaj o to, aby dzieci unikały miejsc bytowania dzikiego ptactwa, ferm drobiu oraz innych miejsc jego przetrzymywania;
  5. myj ręce po każdorazowym zetknięciu z ptactwem, zarówno dzikim, jak i hodowlanym; dopilnuj, aby robiły to także dzieci;
  6. pamiętaj, aby surowe mięso drobiowe nie miało styczności z innymi produktami żywnościowymi;

Przypominam też o przestrzeganiu zakazu przywozu z zagranicy żywego lub martwego ptactwa, drobiu i wyrobów drobiarskich, jaj, nieprzetworzonych piór i ich części, pierza, puchu oraz trofeów myśliwskich.

Minister Zdrowia
Zbigniew Religa

ptasia_plakat.jpg ptasia_ulotka.jpg

10 marca 2006
Informacje ogólne

Inwestycje i remonty w placówkach oświatowych

Podobnie jak w latach poprzednich w celu poprawy warunków pracy nauczycieli i nauki uczniów, a więc z myślą o przyszłości młodego pokolenia, powiat jarociński utrzymuje wysoki poziom finansowania inwestycji i remontów w placówkach oświatowych.

oswiata.jpg

09 marca 2006
Informacje ogólne

Wzbogacanie oferty edukacyjnej

Fundacja PZU ogłosiła nową edycję konkursu dotacyjnego "Wzbogacanie oferty edukacyjnej na obszarach wiejskich i w małych miastach".

08 marca 2006
Informacje ogólne

Make a Connection - Przyłącz się

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła VI edycję programu "Make a Connection - Przyłącz się".

08 marca 2006
Informacje ogólne

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego

grypa.jpg

Tematem odbytego pod przewodnictwem Starosty Jarocińskiego w dniu 2 marca br. w siedzibie starostwa Zespołu Reagowania Kryzysowego była sytuacja powodziowa oraz zagrożenie ptasią grypą na terenie powiatu jarocińskiego.

Jak wynika z przedstawionych informacji obecnie na terenie powiatu jarocińskiego nie występuje zagrożenie powodzią. Zebranych poinformowano o procedurach wykrywania ptasiej grypy oraz o udziale poszczególnych służb w podejmowanych działaniach, a także o podjętych działaniach profilaktycznych w tym zakresie.

06 marca 2006
Informacje ogólne

Powiat Jarociński otrzymał certyfikat "Przejrzysta Polska"

pp2.gifW sobotę 4 marca br. w siedzibie „Gazety Wyborczej w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów ukończenia akcji „Przejrzysta Polska”. Starostwo Powiatowe w Jarocinie znalazło się w gronie samorządów, które zaliczyły wszystkie zadania obligatoryjne.

Piotr Pacewicz, Zastępca Redaktora Naczelnego „Gazety Wyborczej”, witając zebranych powiedział – "Przyjęliśmy model sześciu zasad dobrego, przejrzystego rządzenia i zaproponowaliśmy go samorządom. Spodziewaliśmy się góra 150-200 zgłoszeń. Na początku 2005 roku mieliśmy na liście 764 gminy i powiaty, prawie jedną trzecią wszystkich. A przecież program wymagał ogromnej, żmudnej pracy. 403 gminy i powiaty zaliczyły już wszystkie zadania i otrzymają dzisiaj dyplom ukończenia akcji "Przejrzysta Polska". Panie i panowie, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci, to wielki zaszczyt, że wzięliście udział w naszej akcji. Dziękujemy i gratulujemy!"

06 marca 2006
Informacje ogólne

Wystawa "Od Aten do Jarocina" otwarta

wystawa1.jpg

W auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Jarocinie można już zwiedzać wystawę „Od Aten do Jarocina”, która została uroczyście otwarta w dniu 3 marca br. Przedsięwzięcie jest efektem współpracy jarocińskiego starostwa  i Fundacji Centrum Edukacji Olimpijskiej. Wicestarosta Jarociński Jolanta Mejzińska do otwarcia wystawy zaprosiła Wicemarszałka Senatu RP VI kadencji prof. Marka Ziółkowskiego. "Przygotowana przez nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie wystawa stanowi prawdziwą lekcję olimpizmu. Dzięki wspaniałym fotogramom zwiedzający mogą przenieść się w czasie, aby znów przeżywać emocje związane z udziałem polskich reprezentantów w ateńskich igrzyskach olimpijskich – powiadziała wicestarosta otwierając wystawę. - Wszyscy możemy też przypomnieć sobie cykl imprez sportowych i kulturalnych, które w 2004 roku zostały zorganizowane na terenie Ziemi Jarocińskiej. Realizowany w tym czasie projekt „Od Aten do Jarocinia – Igrzyska Olimpijskie Źródłem Pozytywnych Wartości” to bezprecedensowe wydarzenie, które ponownie zostało przywołane w naszej pamięci.”

06 marca 2006
Informacje ogólne

Pomóżmy Mateuszowi

Mateusz Ratajczak jest uczniem klasy maturalnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie. Lekarze wykryli u niego raka kości. Ze względu na to, że choroba była już w zaawansowanym stadium, chemioterapia nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Mateuszowi amputowano nogę wraz z udem. Aby mógł wrócić do normalnego, codziennego życia konieczny jest zakup protezy, która kosztuje 80 tys. zł. By tak się stało proteza musi być założona w ciągu trzech miesięcy po zabiegu. Ważna jest każda złotówka i każdy dzień w wyścigu z czasem.

Grono ludzi dobrej woli postanowiło zebrać tą kwotę. Jeśli możesz przyłącz się i Ty. Pomóżmy Mateuszowi.

Numer konta, na które można kierować wpłaty na pomoc dla Mateusza:
Rada Rodziców przy ZSP nr 2
Bank Spółdzielczy w Jarocinie
30 8427 0009 0020 1449 4000 0002

02 marca 2006
Informacje ogólne

Kultura i sport - powiat pomaga gminom


wykres_pomoc.jpg

W 2005 roku władze samorządowe powiatu jarocińskiego wspierały finansowo organizacje pozarządowe działające na Ziemi Jarocińskiej.

02 marca 2006
Informacje ogólne

Podsumowanie IV Targów Edukacyjnych

W dniu 28 lutego br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jarocinie odbyło się spotkanie podsumowujące IV Targi Edukacyjne Powiatu Jarocińskiego. Na zaproszenie Starosty Jarocińskiego w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele placówek oświatowych oraz pracownicy Wydziału Edukacji i Promocji. Zebrani wyciągnęli wnioski z kolejnej edycji targów i potwierdzili, że sprawdzona w tym roku formuła targów powinna być kontynuowana w latach nastepnych. Na zakończenie spotkania wszystkie osoby zaangażowane w organizację IV targów otrzymały z rąk wicestarosty Jolanty Mejzińskiej podziękowania oraz upominki.

podsumowanie_targow1.jpg 

podsumowanie_targow2.jpg

02 marca 2006
Informacje ogólne

Dni otwarte w szkołach

Podobnie jak w minionych latach szkoły ponadgimnazjalne otwierają szeroko przed absolwentami gimnazjów swoje drzwi. Z ofertą szkół ponadgimnazjalnych powiatu jarocińskiego można było zapoznać się podczas zorganizowanych na początku lutego targów edukacyjnych. Tym razem szkoły zapraszają do odwiedzenia swoich placówek. W trakcie "otwartych drzwi" będzie mozna zapoznać się zarówno z warunkami lokalowymi poszczególnych placówek oświatowych, jak również wyposażeniem pracowni i szkolną atmosferą.

27 lutego 2006
Informacje ogólne

Ochrona zdrowia - priorytetowe zadanie

Najważniejszym zadaniem poprawiającym bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców powiatu jarocińskiego jest MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SZPITALA POWIATOWEGO W JAROCINIE. Inwestycja ta o wartości ponad 12 mln zł (12.176.277 zł), realizowana od roku ubiegłego, zostanie zakończona w 2006 roku i rozliczona na kwotę ponad 9 mln zł (9.188.406 zł).

zdrowie_wykres.gif

27 lutego 2006
×