otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Na IX sesji było medycznie

    Na czwartkowej sesji powiatowej gościli przedstawiciele firmy EMC Instytut Medyczny S.A., która specjalizuje się w przekształceniach własnościowych placówek leczniczych.  Władze powiatu i zaproszeni goście mieli okazję zapoznać się z prezentacją multimedialną dotyczącą działań firmy. Dyrektor EMC Instytut Medyczny S.A. – Zbigniew Nyczka przedstawił szanse i bariery dotyczące przekształceń własnościowych szpitali, m.in. wysokość kontraktów z NFZ, ilość zatrudnionej kadry, poprawę warunków hospitalizacji i świadczonych przez placówkę usług oraz opinie pacjentów.

27 kwietnia 2007
Informacje ogólne

Zarząd uzyskał absolutorium

    Na IX sesji Rady Powiatu Jarocińskiego, która odbyła się wczoraj radni jednogłośnie udzielili Zarządowi Powiatu w Jarocinie absolutorium za 2006 rok. Komisja Rewizyjna, jako kompetentny organ Rady Powiatu szczegółowo zapoznała się z przedłożonym sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za poprzedni rok. Po wnikliwej analizie stwierdzono, że Zarząd Powiatu właściwie zrealizował uchwałę budżetową i dołożył wszelkich starań, aby dochody zostały wykonane zgodnie z planem. Po zapoznaniu się z przychylną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu absolutorium zostało Zarządowi udzielone.

27 kwietnia 2007
Informacje ogólne

Aerobik w Jarocinie

21 kwietnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie odbył się VII Wielkopolski Turniej w Aerobiku Grupowym szkół ponadgimnazjalnych. W zawodach wzięło udział 15 zespołów. I miejsce zajęła drużyna z I Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie. Podopieczne Pani Grażyny Kędziory z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 zajęły 6 miejsce. Trzy pierwsze drużyny nagrodzone zostały medalami, statuetkami oraz nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Starostwo Powiatowe w Jarocinie. Nagrody w imieniu Starosty Jarocińskiego wręczył sekretarz powiatu Pan Ireneusz Lamprecht. Organizatorami turnieju byli: Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska” i  ZSP Nr 1 w Jarocinie. 

26 kwietnia 2007
Informacje ogólne

Honorowe krwiodawstwo w szkołach

Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tarcach włączyli się do akcji jarocińskiego PCK „750 litrów krwi na 750 lecie miasta Jarocina”. Łącznie oddano 65  litrów krwi.

26 kwietnia 2007
Informacje ogólne

Wybrano zarząd "DROGI S-11"

    W miniony poniedziałek starosta Stanisław Martuzalski gościł w poznańskim Urzędzie Miasta na pierwszym walnym zebraniu członków Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw „DROGA S-11”. Podczas spotkania wybrano zarząd Stowarzyszenia i członków komisji. Prezesem zarządu została Bożena Przewoźna - dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Urzędzie Miejskim w Poznaniu. W skład zarządu wszedł między innymi burmistrz Jarocina Adam Pawlicki. Pozostali członkowie zarządu to: Mirosław Mikietyński - prezydent Koszalina, Wojciech Jankowiak - wicemarszałek Województwa Wlkp., Jerzy Wołoszyński - z-ca prezydenta Piły, Józef Korpak- starosta tarnogórski oraz Kazimierz Sztajglik - przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Kluczborku.
    Ważnym punktem spotkania było także ustalenie wysokości składki członkowskiej i terminu płatności. Omówiono również dalsze cele działalności Stowarzyszenia oraz funkcjonowania jego biura.

25 kwietnia 2007
Informacje ogólne

Powiaty są potrzebne

Kilkanaście uchwał, ponad 20 stanowisk w sprawach dotyczących działalności powiatów oraz wybór nowych władz związku to efekt prac X Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich. Spotkanie powiatowych samorządowców odbyło się na początku kwietnia w Warszawie.

25 kwietnia 2007
Informacje ogólne

Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK - Jarocin 2007

W ubiegły piątek (20.04.2007 r.) na terenie jarocińskiego parku  odbyły się Rejonowe Mistrzostwa  Pierwszej Pomocy  Polskiego Czerwonego Krzyża.

24 kwietnia 2007
Informacje ogólne

Szpital oficjalnie otwarty

Oficjalne otwarcie zmodernizowanego Szpitala Powiatowego w Jarocinie zainaugurowało obchody 120-lecia istnienia powiatu jarocińskiego. Licznie przybyli na uroczystość goście mieli możliwość obejrzeć inwestycję, która kosztowała ponad 12 mln zł. Dzięki środkom pozyskanym głównie z budżetu Unii Europejskiej szpital wzbogacił się o budynek diagnostyczno -zabiegowy o powierzchni ponad 2 tys. m 2. Odpowiednie warunki lokalowe pozwoliły na uruchomienie (w kwietniu tego roku) Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, który zabezpiecza wstępną diagnostykę oraz podjęcie leczenia w momencie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia.

23 kwietnia 2007
Informacje ogólne

Wybrano kolejnego członka do Zespołu Doradczego w sprawie szpitala

Organizowanie Zespołu Doradczego do zmian strukturalnych dobiega końca. Jego zadaniem będzie wypracowanie nowego modelu funkcjonowania placówki. Proponowany przez starostę skład zespołu to po dwie osoby z Rady Powiatu i Rady Pracowniczej, jedna osoba z dyrekcji szpitala, jeden członek Zarządu Powiatu oraz jedna osoba reprezentująca Radę Społeczną działającą przy ZZOZ w Jarocinie. Dziś, tj. 23.04.07, odbyło się w tej sprawie spotkanie, na którym wyłoniono reprezentanta Rady Społecznej do Zespołu Doradczego. Jednogłośnie został nim Jan Klim - radny powiatowy, Przewodniczący Komisji Rolnictwa, członek Komisji Budżetu i Rozwoju.

23 kwietnia 2007
Informacje ogólne

Światowy Dzień Inwalidy

W miniony czwartek w JOK-u uroczyście obchodzono Światowy Dzień Inwalidy. Koncert z tej okazji zorganizował Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. W uroczystości wziął udział sekretarz powiatu jarocińskiego - Ireneusz Lamprecht. W swoim wystąpieniu podziękował wszystkim ludziom dobrej woli, którzy czynnie włączają się w rozwiązywanie problemów osób starszych i niepełnosprawnych.
    Dopełnieniem ciepłych słów była część artystyczna. Gromkie brawa brzmiały przy występach chóru seniora „Babie lato” z Żerkowa. Członkowie chóru zaprezentowali także swoje talenty aktorskie. Zakończeniem obchodów Światowego Dnia Inwalidy był występ Zespołu Folklorystycznego „Snutki” z Potarzycy.

23 kwietnia 2007
Informacje ogólne

Targi Agroturystyczne w Złotowie

    Właściciele gospodarstw agroturystycznych, twórcy ludowi i zespoły promujące folklor regionu mogą wziąć udział w VIII Międzynarodowych Targach Agroturystycznych i Turystycznych, które odbędą się 12 i 13 maja w Złotowie. Imprezie towarzyszyć będą: VI Przegląd Zespołów Folklorystycznych oraz Festiwal Rękodzieła Ludowego. Podczas targów będzie można również podziwiać pokaz koni agroturystycznych albo zakupić ciekawe rośliny ozdobne i zdrową żywność.

By wziąć udział w złotowskich prezentacjach należy przesłać (do 30 kwietnia br.) kartę zgłoszenia na adres: Starostwo Powiatowe w Złotowie, Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia i Opieki Społecznej, Al. Piasta 32, 77-400 Złotów (tel. 0-67 263-59-24/43).

Organizatorzy: Starostwo Powiatowe w Złotowie oraz Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych Północnej Wielkopolski „Krajna” zapewniają, że udział w targach jest bezpłatny.

18 kwietnia 2007
Informacje ogólne

Serdecznie zapraszamy na VI Zlot Chórów Ziemi Jarocińskiej

    28 kwietnia 2007r. w auli Gimnazjum w Żerkowie odbędzie się VI Zlot Chórów Ziemi Jarocińskiej. W koncercie p.n. „Pieśń nie zna granic” wystąpią chóry: „Lutnia” z Żerkowa, Chór im. Barwickiego z Jarocina, „Resonantes” z Jarocina, „Arion” z Kotlina, „Cantare” z Żegocina, „Domino Cantemus” z Nowego Miasta, chór gimnazjalny z Nowego Miasta oraz Sopocki Chór Kameralny „Continuo”.

    Organizatorzy: Koło Śpiewackie „Lutnia”, Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie, Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie oraz Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Żerkowie.

    Rozpoczęcie godz. 16.30.

18 kwietnia 2007
×