otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - obciążenie śniegiem

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń PCZK Jarocin przekazuje treść ostrzeżenia hydrologicznego nr 18 wydanego przez Biuro Prognoz Hydrologicznych w dniu 3 lutego br.

Ważność: od godz. 12:50 dnia 03.02.2010 r. do godz. 14:00 dnia 04.02.2010 r.
Obszar: województwo wielkopolskie
Zjawisko: obciążenie śniegiem
Stopień zagrożenia: 3
Przebieg: Przekroczenie wartości normowych obciążenia śniegiem w dalszym ciągu występuje na stacji meteorologicznej w Pile. W ciągu najbliższych dni prognozowany jest lokalnie słaby opad śniegu, dlatego też obciążenie śniegiem nie ulegnie większym zmianom.
Skutki: Niebezpieczeństwo awarii i uszkodzeń dachów oraz zadaszeń wyniku nadmiernego obciążenia śniegiem
Pobierz komunikat Pobierz komunikat (117.78 KB)

03 lutego 2010
Informacje ogólne

Jubileusz KGW w Mieszkowie

W ostatnią sobotę stycznia Koło Gospodyń Wiejskich w Mieszkowie obchodziło jubileusz 50-lecia istnienia. Z serdecznymi życzeniami dla jubilatek przybył m.in. starosta jarociński Stanisław Martuzalski. Włodarz powiatu podkreślając zasługi gospodyń z Mieszkowa dla rozwoju kultury wsi, podziękował za serce wkładane w pracę, która przyczynia się do integracji środowiska. Życzenia dalszych wspaniałych sukcesów w działalności społecznej oraz szczęścia w życiu osobistym, starosta przekazał na ręce przewodniczącej KGW w Mieszkowie, Marii Ochowiak.

02 lutego 2010
Informacje ogólne

Najlepsi w Wielkopolsce

W rankingu czasopisma „Wspólnota” przedstawiającym zestawienie wskaźników nadwyżki operacyjnej samorządów, powiat jarociński zajął pozycję lidera wśród wielkopolskich powiatów. W zestawieniu powiatów z terenu całej Polski samorząd zajął 23 miejsce.

02 lutego 2010
Informacje ogólne

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jarocinie przypomina o obowiązkach związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych, spoczywających na zarządcach i właścicielach, w tym obejmujących usuwanie z dachów obiektów śniegu, lodu, nawisów śnieżnych oraz sopli (art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2006r., Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) Wskazane czynniki w przypadku braku właściwej reakcji stwarzają zagrożenie dla konstrukcji obiektów budowlanych, co w konsekwencji może zagrażać bezpieczeństwu ludzi i mienia.

Pobierz komunikat Pobierz komunikat (74.48 KB)

02 lutego 2010
Informacje ogólne

Kolejna "schetynówka" w powiecie

Powiat Jarociński pozyskał blisko 2,3 mln zł na kontynuację przebudowy drogi powiatowej Klęka – Żerków. Inwestycja realizowana będzie w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”.

01 lutego 2010
Informacje ogólne

OSTRZEŻENIE o silnych mrozach

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jarocinie w związku z komunikatem wydanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega:

Ważność:
od godz. 15:00 dnia 26.01.2010 r. do godz. 15:00 dnia 27.01.2010 r.
Obszar: województwo wielkopolskie
Zjawisko: silne mrozy
Stopień zagrożenia: 2
Przebieg: w nocy 26/27.01.2010 r. na obszarze województwa nadal prognozowany jest spadek temperatury powietrza od (-20) °C do (-24)°C. W dzień 27.01.2010 r. temperatura wzrośnie od (-12)°C do (-10)°C 
Skutki: Duże ryzyko wychłodzenia organizmów, odmrożenia, zamarznięcia, zamarznięcia instalacji i urządzeń hydrotechnicznych, zagrożenie życia.

www.imgw.pl/wl/internet/zz/zagrozenia/ost_met.html

26 stycznia 2010
Informacje ogólne

190 tys. zł na park w Górze

Powiat jarociński pozyskał ponad 190 tys. zł na dofinansowanie rewaloryzacji parku zabytkowego w Górze. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace rozpoczną się w II kwartale tego roku.

22 stycznia 2010
Informacje ogólne

65. rocznica wyzwolenia Jarocina

Władze samorządowe powiatu i gminy Jarocin w asyście przedstawicieli organizacji kombatanckich oraz służb mundurowych uczciły 65. rocznicę Wyzwolenia Jarocina składając kwiaty pod mauzoleum żołnierzy polskich i radzieckich.

22 stycznia 2010
Informacje ogólne

Koncert i wernisaż w Skarbczyku

W najbliższą niedzielę 24 stycznia w salach jarocińskiego Skarbczyka odbędzie się koncert Włodzimierza Sypniewskiego z Konina oraz prezentacja fotografii „Księstwo Żerków” jego syna - Antoniego.

20 stycznia 2010
Informacje ogólne

Szkolą się z "pierwszej pomocy"

Zespół Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach podjął współpracę z Komendą Miejsko-Gminną Ochotniczej Straży Pożarnej w Żerkowie. Współpraca obejmować będzie szkolenie młodzieży w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej.

19 stycznia 2010
Informacje ogólne

Konkurs dla organizacji pozarządowych

Zarząd Powiatu w Jarocinie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Jarocińskiego w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu a także krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Oferty można składać do 17 lutego 2010 roku.

Czytaj szczegóły o konkursie

19 stycznia 2010
Informacje ogólne

Absolwenci bhp i "Przyjaciel szkoły"

Dwudziestu absolwentów Szkoły Policealnej w zawodzie technik bhp odebrało świadectwa ukończenia Zespołu Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach. Najlepszą uczennicą okazała się Julia Węclewska. Obecny na uroczystości Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w jarocińskim starostwie – Leszek Mazurek otrzymał certyfikat „Przyjaciela Szkoły”.

19 stycznia 2010
×