otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Najlepsi w Wielkopolsce

W rankingu czasopisma „Wspólnota” przedstawiającym zestawienie wskaźników nadwyżki operacyjnej samorządów, powiat jarociński zajął pozycję lidera wśród wielkopolskich powiatów. W zestawieniu powiatów z terenu całej Polski samorząd zajął 23 miejsce.

02 lutego 2010
Informacje ogólne

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jarocinie przypomina o obowiązkach związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych, spoczywających na zarządcach i właścicielach, w tym obejmujących usuwanie z dachów obiektów śniegu, lodu, nawisów śnieżnych oraz sopli (art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2006r., Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) Wskazane czynniki w przypadku braku właściwej reakcji stwarzają zagrożenie dla konstrukcji obiektów budowlanych, co w konsekwencji może zagrażać bezpieczeństwu ludzi i mienia.

Pobierz komunikat Pobierz komunikat (74.48 KB)

02 lutego 2010
Informacje ogólne

Kolejna "schetynówka" w powiecie

Powiat Jarociński pozyskał blisko 2,3 mln zł na kontynuację przebudowy drogi powiatowej Klęka – Żerków. Inwestycja realizowana będzie w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”.

01 lutego 2010
Informacje ogólne

OSTRZEŻENIE o silnych mrozach

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jarocinie w związku z komunikatem wydanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega:

Ważność:
od godz. 15:00 dnia 26.01.2010 r. do godz. 15:00 dnia 27.01.2010 r.
Obszar: województwo wielkopolskie
Zjawisko: silne mrozy
Stopień zagrożenia: 2
Przebieg: w nocy 26/27.01.2010 r. na obszarze województwa nadal prognozowany jest spadek temperatury powietrza od (-20) °C do (-24)°C. W dzień 27.01.2010 r. temperatura wzrośnie od (-12)°C do (-10)°C 
Skutki: Duże ryzyko wychłodzenia organizmów, odmrożenia, zamarznięcia, zamarznięcia instalacji i urządzeń hydrotechnicznych, zagrożenie życia.

www.imgw.pl/wl/internet/zz/zagrozenia/ost_met.html

26 stycznia 2010
Informacje ogólne

190 tys. zł na park w Górze

Powiat jarociński pozyskał ponad 190 tys. zł na dofinansowanie rewaloryzacji parku zabytkowego w Górze. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace rozpoczną się w II kwartale tego roku.

22 stycznia 2010
Informacje ogólne

65. rocznica wyzwolenia Jarocina

Władze samorządowe powiatu i gminy Jarocin w asyście przedstawicieli organizacji kombatanckich oraz służb mundurowych uczciły 65. rocznicę Wyzwolenia Jarocina składając kwiaty pod mauzoleum żołnierzy polskich i radzieckich.

22 stycznia 2010
Informacje ogólne

Koncert i wernisaż w Skarbczyku

W najbliższą niedzielę 24 stycznia w salach jarocińskiego Skarbczyka odbędzie się koncert Włodzimierza Sypniewskiego z Konina oraz prezentacja fotografii „Księstwo Żerków” jego syna - Antoniego.

20 stycznia 2010
Informacje ogólne

Szkolą się z "pierwszej pomocy"

Zespół Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach podjął współpracę z Komendą Miejsko-Gminną Ochotniczej Straży Pożarnej w Żerkowie. Współpraca obejmować będzie szkolenie młodzieży w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej.

19 stycznia 2010
Informacje ogólne

Konkurs dla organizacji pozarządowych

Zarząd Powiatu w Jarocinie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Jarocińskiego w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu a także krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Oferty można składać do 17 lutego 2010 roku.

Czytaj szczegóły o konkursie

19 stycznia 2010
Informacje ogólne

Absolwenci bhp i "Przyjaciel szkoły"

Dwudziestu absolwentów Szkoły Policealnej w zawodzie technik bhp odebrało świadectwa ukończenia Zespołu Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach. Najlepszą uczennicą okazała się Julia Węclewska. Obecny na uroczystości Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w jarocińskim starostwie – Leszek Mazurek otrzymał certyfikat „Przyjaciela Szkoły”.

19 stycznia 2010
Informacje ogólne

O powstaniu w Tarcach

W szczególny sposób uczczono zakończenie obchodów 91. rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Zespole Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach. Z tej okazji 15 stycznia zorganizowano uroczystą akademię, podczas której młodzież recytowała wiersze, chór śpiewał patriotyczne pieśni, a prowadzący czytali informacje o powstaniu, w szczególności o generale Stanisławie Taczaku wywodzącym się z pobliskiego Mieszkowa i Zbigniewie Gorzeńskim, który mieszkał w Tarcach i tu organizował swoje powstańcze oddziały do walki z Niemcami.

19 stycznia 2010
Informacje ogólne

Zmiana numeru telefonu Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Jarocinie

W związku ze zmianą numerów telefonów w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, od dnia 18 stycznia 2010 roku z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Jarocinie można uzyskać połączenie dzwoniąc na numer:

/062/ 740 79 56


18 stycznia 2010
×