otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Szansa na dofinansowanie

Powiat Jarociński ma duże szanse na dofinansowanie budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jarocinie. Nie ukrywam, że nasz projekt jest wysoko oceniany i głęboko wierzę, że w najbliższych dniach na moim biurku pojawi się dokument z ostateczną, pozytywną decyzją o przyznaniu 200 tys. zł, o które zabiegamy - informuje starosta Stanisław Martuzalski.

26 czerwca 2008
Informacje ogólne

Nowa jakość współpracy

Nowa jakość współpracy samorządu powiatowego z przedsiębiorcami przyświecała spotkaniu, które odbyło się w połowie czerwca w Słupi. Forum Gospodarcze Powiatu Jarocińskiego, bo o nim mowa, miało na celu wypracowanie takich propozycji współpracy, które przełożą się na korzyści zauważalne przez przedsiębiorców, co w konsekwencji służyć będzie rozwojowi powiatu jarocińskiego.

26 czerwca 2008
Informacje ogólne

Gimnazjaliści u samorządowców

Korzystając z obchodzonego 27 maja 2008 roku Dnia Samorządowca młodzież z Gimnazjum w Cielczy przybyła do Jarocina poznać tajniki pracy urzędników samorządowych Starostawa Powiatowego w Jarocinie, Urzędu Miejskiego w Jarocinie oraz Urzędu Stanu Cywilnego. Wizyta była okazją m.in. do spotkania ze starostą Stanisławem Martuzalskim i wicestarostą Przemysławem Musielakiem.

12 czerwca 2008
Informacje ogólne

Samorządowcy na rowerach

Sekretarz powiatu Ireneusz Lamprecht i skarbnik Jacek Jędrzejak reprezentowali starostwo w jubileuszowym X Rajdzie Rowerowym organizowanym przez społeczność sławoszewską. Rowerzyści przemierzyli trasę na odcinku Sławoszew – Słupia – Twardów – Sławoszew. Peleton tworzyło około 100 osób, wśród których można było wypatrzeć zawodników w różnym wieku. Rajdowi towarzyszyło szereg atrakcji związanych z Dniem Dziecka. Po wysiłku sportowym na uczestników czekał poczęstunek, wiele gier sprawnościowych premiowanych nagrodami i upominkami oraz występ młodych muzyków z kotlińskiej szkoły muzycznej. Przedstawiciele starostwa podziękowali organizatorom za perfekcyjną organizację rajdu.

09 czerwca 2008
Informacje ogólne

Połączyła ich pasja

Eugeniusz Czarny – wieloletni dyrektor i kustosz Muzeum Regionalnego w Jarocinie oraz Maciej Bernacik – wschodząca gwiazda sportów kartingowych zostali wyróżnieni przez samorządowców powiatowych podczas majowej sesji rady. Doświadczonego regionalistę i młodego sportowca połączyła pasja, z jaką realizują swoje zainteresowania.

02 czerwca 2008
Informacje ogólne

"Przedsiębiorco - skorzystaj z Unii!"

    Starostwo Powiatowe w Jarocinie serdecznie zachęca wszystkich przedsiębiorców z Powiatu Jarocińskiego do wzięcia udziału w Forum Gospodarczym, które odbędzie sie 12 czerwca 2008 roku w Pałacu w Słupi. Jednym z punktów Forum będzie szkolenie pn. „Przedsiębiorco - skorzystaj z Unii!”.
Uczestnicy szkolenia będą mogli dowiedzieć się, jak skorzystać ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

02 czerwca 2008
Informacje ogólne

Rada do spraw osób niepełnosprawnych

    Organizacje pozarządowe, fundacje i jednostki samorządu terytorialnego działające na terenie powiatu jarocińskiego mogą zgłaszać do końca czerwca kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

02 czerwca 2008
Informacje ogólne

Program zwalczania choroby Aujeszkyego

    Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jarocinie informuje, że Rada Ministrów wydanym w dniu 19 marca 2008 r. rozporządzeniem, wprowadziła do wykonania:
Program zwalczania choroby Aujeszkyego na terenie kraju.

---> ściągnij ulotkę informacyjną <---


27 maja 2008
Informacje ogólne

Szkolili działaczy i grali w piłkę

Dwudniowe szkolenie dla działaczy UKS-ów i klubów sportowych odbyło się w nowoczesnym kompleksie sportowym „JAROCIN-SPORT”. Blisko sto osób biorących w nim udział skorzystało z informacji o programach wspierających sport i szkolną kulturę fizyczną oraz aktualnych programach nauczania wychowania fizycznego. Dodatkowo Ireneusz Lamprecht – sekretarz Powiatu i Tomasz Kosiński – przedstawiciel gminy Jarocin podzielili się doświadczeniami powiatu i gminy Jarocin dotyczącymi realizowanych przez samorządy zadań z zakresu kultury fizycznej.

26 maja 2008
Informacje ogólne

"Chociaż wiemy, że kiedyś nastąpi śmierć, zawsze jest niespodziewana"

„Chociaż wiemy, że kiedyś nastąpi śmierć, zawsze jest niespodziewana”


Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.p. Grzegorza Adamczaka
Przewodniczącego Rady Powiatu w Jarocinie I kadencji
społecznika zasłużonego dla rozwoju Ziemi Jarocińskiej,
prezesa Stowarzyszenia Społecznych Opiekunów Zabytków w Jarocinie
emerytowanego dowódcę Jednostki Wojskowej w Jarocinie


Pozostanie w naszych sercach i pamięci jako wzór skromnego zawodowca,
nigdy nie mówiącego o sobie, a myślącego o innych.
Łączymy się w bólu z rodziną i przyjaciółmi człowieka, który pozostawił po sobie wiele dobrego nie tylko w Powiecie Jarocińskim, ale także w regionie Wielkopolski


Przewodniczący Rady Powiatu


Zygmunt Meisnerowski

Starosta Jarociński


Stanisław Martuzalski

21 maja 2008
Informacje ogólne

Zmarł wieloletni dowódca Jednostki Wojskowej w Jarocinie

19 maja 2008 roku w wieku 60 lat zmarł Grzegorz Adamczak - wieloletni dowódca Jednostki Wojskowej w Jarocinie, działacz społeczny i samorządowy.


ppłk Grzegorz Adamczak urodził się 17 listopada 1947 roku. Z wojskowym mundurem związany był od 1965 roku, kiedy rozpoczął studia na Oficerskiej Szkole Wojsk Inżynieryjnych Wojskowej Akademii Politycznej. W 1968 roku uzyskał tytuł magistra ekonomii.

Do jarocińskiej jednostki wojskowej przybył na stanowisko dowódcy plutonu 3 kompanii budowy lotnisk. W batalionie pełnił obowiązki: kierownika sekcji budownictwa i rozpoznania, dowódcy plutonu kompanii budowy nawierzchni lotniskowych, starszego pomocnika kierownika sekcji i rozpoznania, starszego inżyniera sekcji budownictwa, zastępcy dowódcy batalionu. Od października 1984 roku pełnił obowiązki dowódcy 16 batalionu budowy lotnisk w Jarocinie. W maju 1986 roku został wyznaczony na stanowisko dowódcy batalionu, które piastował przez kolejnych 12 lat, aż do momentu przejścia na emeryturę.

W latach 1998 – 2002 Grzegorz Adamczak był przewodniczącym Rady Powiatu w Jarocinie. Pełnił również funkcję prezesa Stowarzyszenia Społecznych Opiekunów Zabytków w Jarocinie.

21 maja 2008
Informacje ogólne

Zwycięskie tygrysy

Blisko 140 dzieci w wieku od 3 do 13 lat wzięło udział w II Otwartych Dziecięcych Mistrzostwach Goliny w Taekwondo Olimpijskim. Cykliczna impreza w tym roku rozegrana została w ramach projektu „Jarocin bliżej Pekinu”. Najliczniejszą grupę stanowiła ekipa gospodarzy turnieju, czyli klubu Białe Tygrysy, w barwach których startowały również podopieczni Józefiny Nowaczyk z dwóch jarocińskich przedszkoli: Jarzębinka i Bajeczka.

20 maja 2008
×