otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Pomóżmy Adasiowi!

Adaś Przybylski z Pleszewa ma zaledwie 3 lata. Wykryto u niego groźny nowotwór – guz kory nadnerczy z przerzutami do głowy, kości i szpiku. Chłopca czeka długie i kosztowne leczenie. Dzięki ludziom dobrej woli rodzicom chłopca będzie łatwiej walczyć z chorobą ich dziecka.

18 czerwca 2007
Informacje ogólne

Wszystkie dzieci nasze są!

Uśmiechu i samych pogodnych dni- tego życzył starosta Stanisław Martuzalski dzieciom z Domu Dziecka w Górze w dniu ich święta. I rzeczywiście szczery uśmiech pojawił się na twarzach dzieciaków, gdy odbierały przyniesione przez starostę łakocie.

06 czerwca 2007
Informacje ogólne

W trosce o środowisko

Pod patronatem Starosty Jarocińskiego

VIII edycja powiatowego konkursu „Śmieciom-STOP!” rozstrzygnięta

W trosce o środowisko

Popularyzacja prawidłowego i racjonalnego postępowania z odpadami oraz promocja postaw i zachowań przyjaznych środowisku to główne założenia powiatowego konkursu proekologicznego „Śmieciom – STOP!”. Ósmej edycji konkursu przyświecało hasło: „Postęp cywilizacyjny a odpady”.

04 czerwca 2007
Informacje ogólne

Pożegnanie dyrektora "drogowców"...

Po ponad 40 latach pracy na emeryturę odchodzi Marian Wasilik, który przez ostatnie lata pełnił obowiązki Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Jarocinie.

04 czerwca 2007
Informacje ogólne

...i powitanie nowego dyrektora

Nowym dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Jarocinie, wyłonionym w postępowaniu konkursowym został Marian Kaczmarek z Krobi.

04 czerwca 2007
Informacje ogólne

Nominacja za modernizację szpitala

    Starostwo Powiatowe w Jarocinie zostało nominowane do tytułu ,,Modernizacja Roku 2006” za modernizację Szpitala Powiatowego w Jarocinie. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Inżynieryjne – Budowlane Hydrobudowa 9 z Poznania, projekt opracowała  firma Archi + Polska z Kobyłki. Konkurs ma na celu wyłonienie i nagrodzenie realizacji przedsięwzięć budowlanych ukończonych w roku 2006 wyróżniających się szczególnymi walorami. Promuje funkcjonalność modernizowanych i przebudowanych budynków i budowli, nowoczesność technologii i rozwiązań projektowych oraz wysoką jakość wykonawstwa robót budowlanych i konserwatorskich. W konkursie wyróżnia się 11 podstawowych kategorii budowlanych, w tym obiekty kultury, sportu, zdrowia i rekreacji .

04 czerwca 2007
Informacje ogólne

Dialog w szpitalu

Poprawa standardu świadczonych usług w jarocińskim szpitalu to ciągle sprawa numer 1 dla powiatowych samorządowców. By wypracować najlepszą koncepcję dalszego funkcjonowania placówki potrzeba dialogu z tymi, którzy na co dzień w niej pracują - powiedział starosta Stanisław Martuzalski, który wspólnie z przewodniczącym rady Zygmuntem Meisnerowskim spotkał się z kadrą kierowniczą jarocińkiego szpitala.

01 czerwca 2007
Informacje ogólne

O drogach z sołtysami

Spotkanie sołtysów gminy Żerków z władzami powiatu i gminy było okazją do omówienia stanu dróg, chodników oraz budowy kanalizacji sanitarnej. Obecni na spotkaniu starosta Stanisław Martuzalski i przewodniczący rady Zygmunt Meisnerowski przybliżyli sołtysom plany inwestycje powiatu na terenie gminy Żerków. Gospodarz spotkania burmistrz Janusz Jajczyk poinformował o działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania pn. „Zaścianek”.

01 czerwca 2007
Informacje ogólne

Remontują drogi powiatowe

Inwestycje i remonty na drogach rozpoczęły się na dobre. Jak na razie pogoda sprzyja „drogowcom” w realizacji ambitnych planów postawionych przez samorządowców powiatowych. W ramach prac Komisji Budżetu i Rozwoju radni dokonali przeglądu dróg powiatowych na terenie wszystkich gmin powiatu jarocińskiego. Objazd obejmował około 140 km, czyli blisko połowę dróg zarządzanych przez powiat. Udało się dzięki temu wypracować kierunki działań w drogownictwie, określić priorytety oraz uaktualnić i zmodyfikować Wieloletni Plan Inwestycyjny.

01 czerwca 2007
Informacje ogólne

Kolejny sukces Marka

Marek Rutowski z Jaraczewa, brązowy medalista Mistrzostw Europy Głuchych w Tenisie Stołowym odebrał z rąk włodarzy powiatu gratulacje za wybitne osiągnięcia sportowe.

01 czerwca 2007
Informacje ogólne

Szansa dla obszarów wiejskich

Przedstawiciele organizacji i instytucji działających na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa, grup producenckich oraz samorządowcy z terenu powiatu jarocińskiego uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym tworzenia partnerstw typu LEADER. Spotkanie, które odbyło się w witaszyckim pałacu prowadził Grzegorz Cetner z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

01 czerwca 2007
Informacje ogólne

W Roszkowie "Żyją zdrowo"

Promocja zdrowego stylu życia przyświecała festynowi rodzinnemu zorganizowanemu w połowie maja w Roszkowie. Jego organizatorzy: Stowarzyszenie „Rodzina – Szkoła – Gmina” oraz dyrekcja i nauczyciele roszkowskiej podstawówki dostarczyli dzieciom i dorosłym wielu atrakcji.

28 maja 2007
×