otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Rekordowe nakłady na inwestycje drogowe

Projekt budżetu powiatu jarocińskiego na rok 2009 obfituje w nowości. Jak podkreśla Zygmunt Meisnerowski, przewodniczący rady powiatu, to bardzo dobry budżet. Blisko 12 mln złotych planują wydać w przyszłym roku władze powiatu na drogi. Będą to szczególnie duże, a nawet rekordowe w dotychczasowej historii samorządu powiatowego nakłady finansowe na inwestycje drogowe, nadal na bardzo wysokim poziomie pozostaną nakłady na oświatę.

11 grudnia 2008
Informacje ogólne

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Do 19 grudnia organizacje pozarządowe mogą wnosić uwagi do projektu „Programu Współpracy Powiatu Jarocińskiego z Podmiotami prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2009”.

Ewentualne uwagi należy kierować w formie pisemnej do Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarocinie (Al. Niepodległości 10-12, pokój nr 23).

Pobierz program współpracy Pobierz program współpracy (149.63 KB)

11 grudnia 2008
Informacje ogólne

Zlot Chórów w Żerkowie

Pod koniec listopada w Żerkowie odbył się VII Zlot Chórów Ziemi Jarocińskiej pod patronatem Starosty Jarocińskiego. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele p.w. św. Stanisława Biskupa w Żerkowie. Następnie w Mickiewiczowskim Centrum Turystycznym w Żerkowie wystąpiły: chór Mieszany „Arion” z Kotlina pod dyrekcją Janusza Barańskiego, Chór im. K.T. Barwickiego pod dyrekcją Kaspra Ekerta, Chór Domino Cantamus z Nowego Miasta pod dyrekcją Bronisława Hyżorka i gospodarz zlotu: Chór Koła Śpiewackiego „Lutnia” z Żerkowa pod dyrekcją Kaspra Ekerta. Zgodnie z corocznym zwyczajem, na zlot zapraszane są chóry z ościennych powiatów. W tym roku był to Chór Męski „Harmonia” z Pleszewa pod dyrekcją Dagmary Masłowskiej, który w listopadzie br. obchodził 85-lecie działalności. W imieniu władz powiatu chórzystom dziękował m.in. Zbigniew Kuzdżał – Członek Zarządu Powiatu w Jarocinie.

11 grudnia 2008
Informacje ogólne

Kwiatkowski i gościna wielkopolska

Drużyna gospodarzy - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 z Jarocina zajęła pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Eugeniuszu Kwiatkowskim. Siódma edycja okazała się szczęśliwa dla organizatorów. W kategorii indywidualnej pierwsze miejsce zajął także uczeń jarocińskiej „Dwójki”, Kamil Wyduba. Praca Kamila była najlepszą ze wszystkich, które oceniałem w ciągu ostatnich kilku lat – stwierdził prof. Bernard Rzeczyński.

09 grudnia 2008
Informacje ogólne

"Schetynówki" dla powiatu!

Wszystkie wnioski dot. realizacji inwestycji drogowych z udziałem powiatu jarocińskiego  otrzymały  dofinansowanie z budżetu państwa w ramach tzw. „schetynówek”.

05 grudnia 2008
Informacje ogólne

Twoje życie - twój wybór

Inspiracja młodych ludzi do podejmowania słusznych decyzji w życiu przyświeca pomysłodawcom programu „Twoje życie - twój wybór”. Na realizację projektu, Starostwo Powiatowe w Jarocinie stara się pozyskać dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem bezpieczniej”.

04 grudnia 2008
Informacje ogólne

Powiatowy konkurs o powstaniu

142 uczniów z 22 szkół podstawowych powiatu jarocińskiego wzięło udział w powiatowym konkursie historycznym pt. ,,Powstanie Wielkopolskie w naszej pamięci”. Zespołowo najlepsza okazała się Szkoła Podstawowa w Wilkowyi. Drugie miejsce przypadło Niepublicznej Szkole Podstawowej w Siedleminie, a trzecie Szkole Podstawowej w Żerkowie.

03 grudnia 2008
Informacje ogólne

Debatowali po angielsku

Jakub Przybylski, uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie został zwycięzcą tegorocznej edycji Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego. Na drugim miejscu uplasowała się Judyta Matołka z Pleszewa. Zaszczytne trzecie miejsce przypadło także uczniowi jarocińskiego "ogólniaka" - Łukaszowi Praczykowi.


02 grudnia 2008
Informacje ogólne

Konsultanci z Jarocina szkolą przedsiębiorców

Od niespełna roku w Starostwie Powiatowym w Jarocinie działa jeden z dwunastu Punktów Informacyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W ramach swej działalności konsultanci z Jarocina przeprowadzają bezpłatne szkolenia  informacyjno – promocyjne. Zapoznajemy uczestników z dotychczasową pracą punktu oraz wymogami formalnymi aplikowania o środki w ramach dwóch działań Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (Działania 1.1. i Działania 1.2), adresowanymi bezpośrednio do przedsiębiorców z Wielkopolski – informuje Jarosław Raś ze starostwa w Jarocinie.  W ubiegłym miesiącu przeprowadziliśmy cztery spotkania w: Jarocinie, Śremie, Środzie Wlkp. i Krotoszynie – dodaje.

02 grudnia 2008
Informacje ogólne

Uhonorowani przez premiera

Sześcioro uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu jarocińskiego otrzymało Stypendium Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej. Uhonorowani zostali najlepsi uczniowie szkół, które kończą się uzyskaniem świadectwa dojrzałości. Stypendium w wysokości 2500 zł przyznawane jest jednorazowo za wyniki w nauce uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danym typie szkoły średnią ocen. Minimalna wymagana średnia wynosiła 4,75. Uroczyste spotkanie, podczas którego wyróżniono ponad 300 uzdolnionych osób z Wielkopolski odbyło się w sali audiowizualnej Centrum Wykładowo - Konferencyjnego Politechniki Poznańskiej.

Stypendia otrzymali: ZSP nr 1 w Jarocinie - Monika Smolińska, Bartosz Kubiak; ZSP nr 2 w Jarocinie – Agnieszka Kasprzak, Aleksandra Marcinowska; ZSO w Jarocinie – Agata Jajor;ZSO w Tarcach - Monika Grygiel

02 grudnia 2008
Informacje ogólne

"Schetynówki" dla powiatu?

Ponad 200 wniosków o dofinansowanie remontów i budowy dróg w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” wpłynęło do wojewody wielkopolskiego. Są wśród nich także projekty dotyczące dróg leżących na terenie powiatu jarocińskiego: ul. Dworcowej w Golinie, drogi Bachorzew – Wilkowyja oraz drogi Klęka - Żerków. Zgodnie z pomysłem wicepremiera Grzegorza Schetyny najlepsze projekty uzyskają wsparcie finansowe rządu w wysokości 50% kosztów realizacji inwestycji, pozostałe 50% muszą wyasygnować samorządy. Na podjęcie decyzji w sprawie dofinansowania musimy poczekać do 5 grudnia.

02 grudnia 2008
Informacje ogólne

Powiat na półmetku

Nowoczesne wyposażenie szpitala, szereg inwestycji w oświacie i pomocy społecznej, remont 50 km dróg to efekt dwuletniej pracy samorządowców powiatu jarocińskiego. Nakłady inwestycyjne dwóch lat naszej działalności już teraz przekroczyły czteroletnie wysiłki poprzedniej kadencji i są pięć razy większe od nakładów inwestycyjnych I kadencji – podsumowuje starosta Stanisław Martuzalski.

01 grudnia 2008
×