otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

BHP w Tarcach

60 uczniów technikum architektury krajobrazu i agrobiznesu Zespołu Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach oraz ich rodzice przeszli szkolenie bhp. Nie ma bardziej szlachetnej inwestycji w ludzi jak bezpieczeństwo i higiena pracy. Stąd nasza determinacja dotycząca kształcenia w tym kierunku - podkreśla dyrektor ZSP-B w Tarcach Sławomir Adamiak.

07 grudnia 2009
Informacje ogólne

"Ortografia (nie) jest moją słabą stroną"

„Ortografia (nie) jest moją słabą stroną” to tytuł konkursu, który odbył się w Jarocinie. Gospodarzem IX edycji Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego był tym razem Zespół Szkół Specjalnych.

07 grudnia 2009
Informacje ogólne

Pojadą na praktyki do Niemiec

Czworo uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach przygotowuje się do trzymiesięcznych praktyk w Niemczech w ramach programu Leonardo da Vinci. Rozpoczęli od szlifowania zawodowego języka niemieckiego. Wkrótce będą uczestniczyć w tygodniowym specjalistycznym kursie językowym, który odbędzie się jeszcze w Polsce.

04 grudnia 2009
Informacje ogólne

Szkolenie dla nauczycieli

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu oraz Wydział Edukacji i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Jarocinie serdecznie zapraszają dyrektorów, wicedyrektorów, przewodniczących zespołów przedmiotowych lub wytypowanych nauczycieli szkół na warsztaty zatytułowane „Narzędzia i analiza wyników pomiaru dydaktycznego”. Szkolenie odbędzie się 8 grudnia 2009 roku o godz. 13.00 w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie. Zajęcia poprowadzi doświadczony edukator, współautor podstawy programowej, współpracownik CODN i MEN – Andrzej Melson.  

04 grudnia 2009
Informacje ogólne

O jedzeniu po angielsku

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie po raz piąty był organizatorem konkursu języka angielskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W tegorocznej edycji wzięło udział 30 uczniów z 8 szkół. Zawodnicy zastanawiali się m.in. nad kulturą jedzenia w Polsce i szaleństwem zakupów.

03 grudnia 2009
Informacje ogólne

Cztery "Orliki" otwarte

Baza sportowa powiatu jarocińskiego wzbogaciła się o cztery kompleksy boisk wybudowanych w ramach Programu „Moje boisko – ORLIK 2012”. Nowoczesne obiekty sportowe przy Zespole Szkół w Rusku, przy Szkole Podstawowej w Witaszycach, przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie oraz przy Zespole Szkół nr 5 w Jarocinie powstały dzięki wsparciu finansowemu budżetów Ministerstwa Sportu i Turystki, Województwa Wielkopolskiego oraz samorządów: Powiatu Jarocińskiego, Gminy Jarocin i Gminy Jaraczewo.

30 listopada 2009
Informacje ogólne

Telemedycyna Południowej Wielkopolski

Starostwie Południowej Wielkopolski poparli inicjatywę zorganizowania Systemu Telemedycyny Ratunkowej. System, który umożliwi szybką pomoc pacjentom z ostrą niewydolnością wieńcową ma powstać w oparciu o Oddział Kardiologii i Pracownię Hemodynamiki Kaliskiego Szpitala. Podobny projekt z powodzeniem realizowany jest w subregionie pilskim.

26 listopada 2009
Informacje ogólne

Bezpłatne badania w szpitalu

Od 1 do 18 grudnia 2009r. w jarocińskim szpitalu mieszkańcy powiatu jarocińskiego będą mogli bezpłatnie wykonać badanie ciśnienia krwi, EKG, PSA, a także cholesterolu i cukru we krwi. Z darmowych badań, pomiaru RR oraz EKG mogą skorzystać kobiety i mężczyźni od 45 roku życia. Otrzymają oni również skierowanie na bezpłatne badanie poziomu cukru we krwi i cholesterolu. Mężczyźni od 55 roku życia mogą bezpłatnie wykonać badanie PSA (polegające na oznaczeniu poziomu markera nowotworowego). Badania przeprowadzone zostaną w ramach programu zdrowotnego na lata 2007 - 2009, na realizację którego powiat zaplanował w tegorocznym budżecie 8 tys. zł.

24 listopada 2009
Informacje ogólne

Święto Pracowników Socjalnych

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego chcielibyśmy serdecznie podziękować

wszystkim, którzy pracują na rzecz osób najbardziej

potrzebujących pomocy w Powiecie Jarocińskim.

Zygmunt Meisnerowski, Przewodniczący Rady Powiatu Jarocińskiego

Stanisław Martuzalski, Starosta Jarociński


20 listopada 2009
Informacje ogólne

Kolejna szansa dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy z terenu powiatu jarocińskiego i okolic uczestniczyli w szkoleniach przygotowanych przez konsultantów Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Jarocinie. Przekazaliśmy kompleksową informację na temat zasad udzielania wsparcia oraz praktyczną wiedzę dotyczącą sporządzania dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – mówi Jarosław Raś, koordynator Punktu w Jarocinie.

20 listopada 2009
Informacje ogólne

"Głosy" w kinie "Echo"

W niedzielę, 29 listopada o godz. 15.00 w kinie „Echo” odbędzie się projekcja filmu zatytułowanego „Głosy”. Obraz jest próbą odnalezienia w „wielkiej historii” śladów losów mieszkańców Jarocina – tych, którzy doświadczyli, którzy przeżyli, którzy pamiętają II wojnę światową.

19 listopada 2009
Informacje ogólne

Cztery "Orliki" w powiecie

30 listopada na terenie powiatu jarocińskiego otwarte zostaną cztery kompleksy boisk sportowych wybudowanych w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012”. Kompleksy boisk przy Zespole Szkół w Rusku, przy Szkole Podstawowej w Witaszycach, przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie oraz przy Zespole Szkół nr 5 w Jarocinie powstały dzięki wsparciu z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystki, budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz samorządów: Powiatu Jarocińskiego, Gminy Jarocin i Gminy Jaraczewo.

19 listopada 2009
×