otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Tabela kursów celnych

Tabela kursów celnych obowiązujących od 1 do 31 stycznia 2006 roku.

Więcej

05 stycznia 2006
Informacje ogólne

INTRASTAT - deklaracje statystyczne

Deklaracji dokumentujących obrót z państwami Unii nie trzeba będzie korygować, gdy pomyłki dotyczą dostaw o wartości poniżej 1000 Euro.

Więcej

05 stycznia 2006
Informacje ogólne

Szybsza rejestracja i szybszy zwrot VAT dla spółek zagranicznych

Spółki zagraniczne rejestrujące się w Polsce dla celów VAT oraz te, które starają się ten podatek odzyskać, doczekały się urzędu skarbowego specjalnie dla nich. Jest więc szansa na przyspieszenie procedur rejestracji i zwrotu.

Więcej

05 stycznia 2006
Informacje ogólne

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym

Od 1 stycznia 2006 r. zmieniły się limity opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego oraz rosną stawki karty podatkowej.

Więcej

05 stycznia 2006
Informacje ogólne

BRE Bank "bez kolców"

BRE Bank zajął II miejsce w rankingu najlepszych banków, przygotowanym przez ekspercki miesięcznik gospodarczy "Home and Market". Klienci instytucjonalni wyróżnili BRE Bank za wysoką jakość usług. Bank zajął również drugie pozycje w podrankingach na najlepszy rachunek podstawowy i najlepszą lokatę.

Więcej

05 stycznia 2006
Informacje ogólne

PARP: wstępna ocena projektów

PARP przypomina możliwości dokonania bezpłatnej, wstępnej oceny projektów w jednym ze 140 Punktów Konsultacyjnych (PK), które działają na terenie całego kraju. Ich lista znajduje się na stronach internetowych PARP pod adresem www.parp.gov.pl/pomoc.php.

Więcej

05 stycznia 2006
Informacje ogólne

VAT od importu towarów - dłuższy termin zapłaty

Minister finansów skorzystał z uprawnienia do określenia innego terminu zapłaty VAT przy imporcie towarów niż to wynika z ustawy o podatku od towarów i usług.

Więcej

05 stycznia 2006
Informacje ogólne

Koniunktura w grudniu 2005 r.

Ocena ogólnego klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym jest w grudniu optymistyczna, choć mniej korzystna niż w listopadzie i gorsza niż w analogicznym miesiącu dwóch ostatnich lat.

Więcej

05 stycznia 2006
Informacje ogólne

Stopy bez zmian

W dniach 20-21 grudnia odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie.

Więcej

05 stycznia 2006
Informacje ogólne

PIT za 2005 rok - ulga odsetkowa

Jednym z popularniejszych odliczeń za 2005 rok będzie ulga odsetkowa. Podatnicy ciągle popełniają jednak liczne błędy.

Wynika to z faktu, że możliwość odliczenia odsetek od kredytu na zakup mieszkania jest obwarowana licznymi warunkami.

05 stycznia 2006
Informacje ogólne

Konkurs Małych Dotacji na dofinansowanie partnerskich inicjatyw i projektów ekologicznych

Cele konkursu
Dofinansowanie partnerskich, ekologicznych inicjatyw i projektów w praktyce przyczyniających się w do rozwoju zrównoważonego na szczeblu lokalnym.

Wnioskodawcy

  1. Organizacje pozarządowe działające na szczeblu lokalnym, posiadające osobowość prawną oraz mające w swoich celach statutowych działanie na rzecz ochrony środowiska bądź rozwoju zrównoważonego.
  2. Grupy nieformalne i koalicje działające na rzecz rozwoju zrównoważonego na szczeblu lokalnym występujące za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub jednostek samorządowych (np. urzędy gmin, szkoły, domów kultury).

04 stycznia 2006
Informacje ogólne

Program Wspierania Inicjatyw Obywatelskich Na Rzecz Wsi i Terenów Wiejskich

W I kw. 2006 Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej rozpoczyna realizację - za pośrednictwem Fundacji "Polska Wieś 2000 im Macieja Rataja" - nowego programu grantowego Fundacji pn. Program Wspierania Inicjatyw Obywatelskich Na Rzecz Wsi i Terenów Wiejskich.

03 stycznia 2006
×