otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Obwodnica wokół Jarocina

marek_pol.jpgObwodnica wokół Jarocina będzie budowana w latach 2007-2008. Deklarację taką złożył Wicepremier, Minister Infrastruktury Marek Pol podczas spotkania z władzami powiatu jarocińskiego, które odbyło się we wtorek 3 marca br. w Warszawie.

09 marca 2004
Informacje ogólne

II Targi Edukacyjne Powiatu Jarocińskiego

targi_edukacyjne2004.jpgW miniony piątek Starosta Jarociński Sławomir Wąsiewski wspólnie z panią senator Genowefą Ferenc dokonali uroczystego otwarcia "II Targów Edukacyjnych Powiatu Jarocińskiego". Podobnie jak w roku ubiegłym, targi dały absolwentom gimnazjów możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu jarocińskiego i podjęcia decyzji dotyczącej wyboru miejsca dalszego kształcenia.

02 marca 2004
Informacje ogólne

Prezes "Gromady" u Starosty

roman_budzynski.jpgDr Roman Budzyński - prezes zarządu Ogólnokrajowej Spółdzielni Turystycznej "Gromada" gościł dzisiaj u Starosty Jarocińskiego Sławomira Wąsiewskiego. Podczas spotkania rozmawiano o współpracy dotyczącej szeroko pojętej promocji powiatu jarocińskiego. Prezes "Gromady", z pochodzenia jarociniak, zapewniał, że ciągle są mu bliskie tereny naszego powiatu. Starosta przekazał Romanowi Budzyńskiemu materiały promocyjne prezentujące walory powiatu jarocińskiego.

09 stycznia 2004
Informacje ogólne

Wręczenie medali "Za Zasługi dla Obronności Kraju"

medale_wku2004_1.jpg"Pragnę, w imieniu całej wspólnoty powiatu jarocińskiego, złożyć wyrazy najwyższego uznania za trud włożony w wychowanie synów, którzy pełnili odpowiedzialną i trudną służbę na rzecz umacniania obronności Rzeczpospolitej Polskiej" - powiedział Sławomir Wąsiewski podczas uroczystości wręczenia medali "Za Zasługi dla Obronności Kraju".

08 stycznia 2004
Informacje ogólne

Uruchomienie Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu Starosta Jarociński Sławomir Wąsiewski uruchomił funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

05 stycznia 2004
Informacje ogólne

Spotkanie samorządowców z przedstawicielami środowiska kultury

spotkanie_kultura.jpgWe wtorek 16 grudnia br. w Pałacu w Witaszycach odbyło się spotkanie samorządowców z przedstawicielami środowiska kultury z terenu powiatu jarocińskiego. Spotkanie było okazją by podziękować działaczom kultury za zaangażowanie i serce, które oddają swojej pracy. Na zdjęciu wicestarosta Jolanta Mejzińska składa podziękowanie Danucie Ogrodowskiej - twórczyni ludowej.

22 grudnia 2003
Informacje ogólne

Odznaki "Zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego"

odznaki_zasluzony.jpg
Na zdjęciu od lewej Krystyna Andrzejewska - kierowniczka Zespołu
Folklorystycznego "Mali Noskowiacy" (odbiera nagrodę w imieniu
nieobecnej Bronisławy Bazelak) oraz Janina Dykcik - kierowniczka
Zespołu Regionalnego "Goliniacy"

12 grudnia br., pani Janina Dykcik - kierowniczka Zespołu Regionalnego "Goliniacy" oraz pani Bronisława Bazelak kierowniczka Zespołu Folklorystycznego "Noskowiacy" otrzymały odznakę "Zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego". Spotkanie w Witaszycach zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Jarocinie dla przedstawicieli środowiska kultury naszego powiatu było okazją by pogratulować tak zaszczytnego wyróżnienia przyznawanego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

19 grudnia 2003
Informacje ogólne

Starosta Jarociński w Regionalnym Komitecie Sterującym ds. Rozwoju Regionu

Przedstawicielami Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego w Regionalnym Komitecie Sterującym ds. Rozwoju Regionu zostali Starosta Jarociński Sławomir Wąsiewski oraz Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki Wiesław Maszewski. Wyboru dokonali członkowie Konwentu podczas wczorajszego spotkania (16 grudnia 2003 roku), które odbyło się w Grodzisku Wielkopolskim.

17 grudnia 2003
Informacje ogólne

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego

Podczas Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego, który odbył się 16 grudnia 2003 roku w Grodzisku Wielkopolskim, starostowie dyskutowali nad sytuacją w służbie zdrowia i przyjęli stanowisko następującej treści:

17 grudnia 2003
Informacje ogólne

Wielka gala sportu szkolnego

gala_sportu.jpg
Stoją od lewej: Tomasz Kosiński, Grażyna Kędziora, Iwona Tobolska
(nauczycielki ZSP nr 1 w Jarocinie), Sławomir Wąsiewski
(Starosta Jarociński), Barbara Urbańska, Janusz Jajczyk
(Burmistrz Żerkowa), Zbigniew Węclewski, Władysław Bierła

Rok 2003 był rokiem obchodów 50-lecia Szkolnego Związku Sportowego. Inauguracja obchodów odbyła się 22.02.2003r w hali widowiskowo-sportowej w Żerkowie. Wówczas odznaczono zasłużonych nauczycieli medalami 50-lecia SZS "Wielkopolska".

10 grudnia 2003
Informacje ogólne

Informacja o wyborze oferty dotyczącącej prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jarocinie

Zarząd Powiatu w Jarocinie zadecydował, że najlepszą ofertę dotyczącą prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jarocinie złożyło Stowarzyszenie Rodziców i Terapeutów na rzecz Osób Niepełnosprawnych "OPUS" z Jarocina.

08 grudnia 2003
Informacje ogólne

Stanowisko Starostów Wielkopolski Południowej dotyczące służby zdrowia

STANOWISKO STAROSTÓW WIELKOPOLSKI POŁUDNIOWEJ PODJĘTE W DNIU 4 GRUDNIA 2003 ROKU W OSTRZESZOWIE

Zgromadzeni w Ostrzeszowie Starostowie wyrażają głębokie zaniepokojenie zaistniałą sytuacją związaną z wizją braku świadczeń lekarza rodzinnego dla mieszkańców Wielkopolski.

08 grudnia 2003
×