otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Powstaje nowa siedziba dla PUP-u i Wydziału Komunikacji

Trwa adaptacja budynków przy ul. Zacisznej 2 i 2a w Jarocinie na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy i Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Jarocinie.


12 października 2010
Informacje ogólne

Uwaga stowarzyszenia!

W związku z nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami), organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
W związku z powyższym serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Jarocińskiego do składania  uwag do projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Jarocińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2011”. Uwagi i propozycje zmian prosimy kierować w formie elektronicznej na załączonym formularzu na adres: kowandy.karolina@powiat-jarocinski.pl w terminie do 11 października 2010 roku.

Załączniki

Projekt programu
Formularz

06 października 2010
Informacje ogólne

Z sołtysami na ludowo

„Spotkajmy się na ludowo w Wilkowyi” – pod takim hasłem odbył się tegoroczny Zjazd Sołtysów Powiatu Jarocińskiego, którego organizatorem, po raz kolejny było Stowarzyszenie „Wilkowyja nad Lutynią”. Impreza, będąca kontynuacją zapoczątkowanych w 2007 roku spotkań przedstawicieli wsi, organizacji pozarządowych i samorządowców z terenu Powiatu Jarocińskiego, odbyła się w Wilkowyi.

06 października 2010
Informacje ogólne

Drogi z Jarocina do Rudy Komorskiej i z Klęki do Żerkowa otwarte!

Dobiegły końca prace przy najważniejszych drogowych inwestycjach Powiatu Jarocińskiego. W poniedziałek symboliczne wstęgi otwierające drogi: Jarocin – Żerków – Śmiełów – Ruda Komorska i Klęka - Żerków przecięli wszyscy, którzy mieli swój wkład w realizację przedsięwzięć. W uroczystościach oprócz lokalnych samorządowców ze Starostą Jarocińskim Stanisławem Martuzalskim i Zygmuntem Meisnerowskim Przewodniczącym Rady Powiatu Jarocińskiego oraz Burmistrzem Miasta i Gminy Żerków Jackiem Jędraszczykiem na czele uczestniczyli między innymi poseł RP Rafał Grupiński, senator Małgorzata Adamczak, Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Leszek Wojtasiak i Starosta Średzki Piotr Piekarski.
05 października 2010
Informacje ogólne

Posprzątali powiat jarociński

650, 120-litrowych worków śmieci uzbierali na terenie powiatu jarocińskiego uczestnicy akcji „Sprzątanie świata – Polska 2010”. W poszukiwaniu odpadów „przeczesali” oni lasy, parki, zielone skwery i okolice akwenów wodnych. Najbardziej jednak cieszy to, że sprzątający wskazują, iż śmieci jest mniej niż w latach ubiegłych.


30 września 2010
Informacje ogólne

Szkolenie eWIELKOPOLSKA 2015


Zapraszamy na szkolenie
eWIELKOPOLSKA2015.
Działania samorządów lokalnych Wielkopolski na rzecz skutecznego świadczenia usług e-administracji oraz zapewnienia mieszkańcom dostępu do Internetu


 Data: 2010-10-20
Miejsce: Starostwie Powiatowym w Jarocinie, al. Niepodległości 10-12

Patronat nad szkoleniem objął  Starosta Jarociński Stanisław Martuzalski27 września 2010
Informacje ogólne

Budżet 2011

Zarząd Powiatu Jarocińskiego przystępuje do prac związanych z opracowaniem budżetu powiatu jarocińskiego na rok 2011. Warto wiedzieć, że wszyscy mieszkańcy mogą mieć wpływ na tworzenie tego najważniejszego w samorządzie planu finansowego. Do 30 września zarówno radni, jak i mieszkańcy powiatu mogą zgłaszać swoje wnioski do budżetu. Wypełnione formularze należy składać w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Jarocinie.

Pobierz wniosek

21 września 2010
Informacje ogólne

Wielkie Centrum w Małej Lubini

Dzięki zaangażowaniu mieszkańców, rady sołeckiej, członkiń Koła Gospodyń Wiejskich oraz władz gminy Żerków udało się pozyskać dodatkowe środki, które pomogły odnowić i doposażyć Wiejskie Centrum Kultury w Lubini Małej. Symboliczną wstęgę, otwierając obiekt, wspólnie przecięli Starosta Jarociński Stanisław Martuzalski i burmistrz Żerkowa Jacek Jędraszczyk.


21 września 2010
Informacje ogólne

Uwaga!

Dzień Porad psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych oraz rehabilitacyjnych

Już po raz drugi Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie organizuje bezpłatne konsultacje dla rodziców zaniepokojonych  rozwojem lub zachowaniem  swojego dziecka. Zapraszamy dnia 2 października 2010 w godzinach 9.00 – 13.00 do siedziby Zespołu Szkół w Jarocinie przy ul. Szubianki 21. Na dzieci i rodziców tego dnia czekać będą:  
•    Specjaliści z zakresu wczesnego wspomagania – porady dla rodziców dzieci od urodzenia do 6 roku życia
•    Logopeda i neurologopedia – trudności w mowie i wymowie
•    Specjaliści z zakresu korekcji wad postawy – niepokojąca postawa ciała, wady postawy
•    Pedagog, psycholog  - zaburzenia zachowania
Dodatkowo w październiku w ZSS w Jarocinie rozpocznie się cykl zajęć dla dzieci w wieku od 0 do 6 roku życia wraz z rodzicami. Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt telefoniczny (62 747 21 53) w celu uzgodnienia dokładnej godziny konsultacji.

IM WCZEŚNIEJ ROZPOZNANY PROBLEM, TYM WIĘKSZA SZANSA NA JEGO ROZWIĄZANIE!

20 września 2010
Informacje ogólne

Rocznica i Dzień Sybiraka

17. września 1939 roku Armia Czerwona wkroczyła na ziemie Rzeczpospolitej. W tym dniu w Polsce obchodzony jest Dzień Sybiraka. Dla uczczenia tragicznych wydarzeń i pamięci tych, którzy w nich uczestniczyli co roku przedstawiciele organizacji kombatanckich, jarocińskiego Związku Sybiraków, uczniowie oraz włodarze samorządowi składają kwiaty pod Krzyżem Martyrologii w Jarocinie. Symboliczną wiązankę złożyli między innymi starosta Stanisław Martuzalski i wicestarosta Przemysław Musielak.


20 września 2010
Informacje ogólne

8 tysięcy Dziecięcych Uśmiechów

Dzięki staraniom Stowarzyszenia „Tacy Sami”, wspieranego przez kadrę i dyrekcję Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie, udało się pozyskać dotację na finansowanie projektu „Wyprawka szkolna”. Z programu grantowego Banku Dziecięcych Uśmiechów BZ WBK na konto placówki przekazano 8 tysięcy 400 złotych.
    
   

20 września 2010
Informacje ogólne

 Echo Jedynki najlepsze

Szkolna e-gazeta redagowana przez uczestników warsztatów dziennikarskich w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie, zdobyła I nagrodę w konkursie  organizowanym przez Fundację Nowe Media.17 września 2010
×