otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Jarocińskiego w 2007

Zarząd Powiatu w Jarocinie ogłasza otwarty konkurs ofert
ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Jarocińskiego w 2007 roku w zakresie:


1. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

2. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
a także krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,


3. Ochrony i promocji zdrowia,


Szczegółowe informacje

12 grudnia 2006
Informacje ogólne

Pieniądze na kulturę, sport i promocję zdrowia

Ponad 110 tys. zł zabezpieczono w budżecie powiatu jarocińskiego na realizację zadań w zakresie kultury, sportu i promocji zdrowia.
Pieniądze te zostaną rozdzielone pomiędzy organizacje pozarządowe, które zaprezentują najciekawsze oferty w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Powiatu w Jarocinie. Projekty można składać do dnia 12 stycznia 2007 roku na specjalnym formularzu dostępnym w Biurze Obsługi Klienta w starostwie.
Najwięcej środków 60 tys. zł przeznaczono na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Wśród zadań ujęto m.in. organizację przedsięwzięć upamiętniających jubileusze: 120-lecia powiatu jarocińskiego i 750-lecia Jarocina. Znacznie większe środki niż w roku ubiegłym przeznaczono na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, a także krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. W 2006 roku była to kwota 25 tys. zł, natomiast na rok 2007 zaplanowano 49 tys. zł. Trzeci blok zadań obejmuje ochronę i promocję zdrowia. Przeznaczono na ten cel 4,5 tys. zł.

12 grudnia 2006
Informacje ogólne

Podsumowanie wyników V Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Eugeniuszu Kwiatkowskim

V Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Eugeniuszu Kwiatkowskim odbywał się w Jarocinie  w dniach 30 listopada 2 grudnia 2006 roku. Do rywalizacji tym razem stanęło 10 drużyn reprezentujących szkoły ponadgimnazjalne noszące imię Eugeniusza Kwiatkowskiego: z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim, z Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 3 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Krakowie, Zespołu  Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku, z Centrum Kształcenia IMG_0078.JPGUstawicznego nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie, z  Zespołu  Szkół Zawodowych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Nowej Dębie, z Zespołu  Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie, z Zespołu Szkół nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Warszawie, z Zespołu Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie, z Zespołu  Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach oraz z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Jarocinie.

11 grudnia 2006
Informacje ogólne

Mikołajkowe prezenty dla Domu Dziecka w Górze

Znany jest na całym świecie. W Anglii jako Father Christmas, w Danii Julemanden, w USA Santa Claus, we Włoszech Babbo Natale, w Czechach Mikulas, w Niemczech - Heilige Nicolaus.
Dzień świętego Mikołaja jest dniem pełnym radości dla dzieci, poprzedzonym niecierpliwym oczekiwaniem na spełnienie się marzeń. W tym szczególnym dniu dziecięce marzenia próbowali spełnić także starosta jarociński Stanisław Martuzalski i wicestarosta Przemysław Musielak. Niespodziewanie zjawili się w Domu Dziecka w Górze wręczając dzieciom dwie ogromne paczki, w których znajdowały się piękne ręczniki kąpielowe. „Dzisiaj przywieźliśmy ręczniki, ale mamy dla Was jeszcze jedną niespodziankę: od nowego roku szkolnego zamierzamy sfinansować Wam pobyt na jarocińskim basenie ” - zapewnił dzieci starosta.

IMG_0112.JPG6 grudnia starosta Martuzalski i wicestarosta Musielak
przywieźli dzieciom z Domu Dziecka
w Górze mikołajkowe prezenty

07 grudnia 2006
Informacje ogólne

V edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Eugeniuszu Kwiatkowskim

Już po raz piąty w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie organizowany jest Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Eugeniuszu Kwiatkowskim, w którym biorą udział uczniowie ze szkół noszących imię tego wybitnego Polaka. Starostwo Powiatowe w Jarocinie jest jednym z mecenasów przedsięwzięcia. Konkurs przeprowadzony zostanie w piątek, 1 grudnia. Laureatów poznamy następnego dnia.

Eugeniusz Kwiatkowski należy do najwybitniejszych Polaków XX wieku. Był wielkim mężem stanu. Opierał swoją działalność publiczną na głębokich zasadach moralnych. Wybitne cechy i umiejętności przywódcze łączył z osobistą skromnością i szacunkiem do ludzi, niezależnie od zajmowanego stanowiska czy pozycji społecznej. Wyróżniał się erudycją i bogatą osobowością. Karierę ministerialną rozpoczął po zamachu majowym, kiedy to kierując resortem przemysłu i handlu dokończył budowę portu w Gdyni. Do roku 1930 zrealizował kilka dużych inwestycji, m.in. budując fabrykę związków azotowych w Mościcach pod Tarnowem. W październiku 1935 roku został wicepremierem i ministrem skarbu w rządzie Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego. Jako wicepremier był odpowiedzialny za całą gospodarkę polską. Z jego inicjatywy rozpoczęto budowę Centralnego Okręgu Przemysłowego, którą przerwał wybuch II wojny światowej.

30 listopada 2006
Informacje ogólne

Informacja dotycząca stypendiów w roku szkolnym/akademickim 2006/2007

unia.jpg efs.jpg zpor.jpgurzad.jpg

7 i 16 listopada obradowała Komisja ds. Pomocy Materialnej, która sprawdzała wnioski uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Jarocińskiego i studentów
z terenu powiatu jarocińskiego.
Zgodnie z założeniami w projekcie przyznano 780 stypendiów dla uczniów i 82 stypendia
dla studentów. Kwota stypendium wynosi 1000 zł na rok szkolny
(10 miesięcy) dla uczniów i 1350 zł dla studentów (9 miesięcy).

30 listopada 2006
Informacje ogólne

Inauguracja III kadencji Rady Powiatu Jarocińskiego

Podczas pierwszej Sesji Rady Powiatu Jarocińskiego, inaugurującej III kadencję samorządu powiatowego, wybrano nowe władze. Przewodniczącym Rady został Zygmunt Meisnerowski, a jego zastępcą Mikołaj Szymczak.
Na stanowisko Starosty Jarocińskiego wybrano Stanisława Martuzalskiego, a Wicestarostą został Przemysław Musielak. W skład pięcioosobowego Zarządu Powiatu weszli także: Andrzej Dworzyński, Zbigniew Kuzdżał oraz Jan Szczerbań.

28 listopada 2006
Informacje ogólne

Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie spełnia standardy

Wojewoda wielkopolski Tadeusz Dziuba uchylił decyzję w sprawie wydania powiatowi jarocińskiemu warunkowego zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie. Dzięki inwestycjom poczynionym w placówce, zezwolenie wydano na czas nieokreślony, a DPS w Zakrzewie został wpisany do Rejestru Domów Pomocy Społecznej.

21 listopada 2006
Informacje ogólne

Konkurs i przedstawienie o Świętym Marcinie

11 listopada 2006r. w Jarocińskim Ośrodku Kultury odbyło się przedstawienie o Świętym Marcinie przygotowane przez uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie.
Przed spektaklem zostały wręczone nagrody laureatom konkursu plastycznego ogłoszonego przez Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie. Konkurs polegał na wykonaniu dowolną techniką pracy plastycznej będącej ilustracją wybranego fragmentu „Legendy o Św. Marcinie” lub „Legendy o Św. Marcinie i piekarzu Walentym”. Ogółem wpłynęło 19 prac z 6 placówek specjalnych (Żerków, Środa Wlkp., Ostrzeszów, Ostrów Wlkp., Pleszew, Jarocin).

14 listopada 2006
Informacje ogólne

Laureaci z jarocińskich szkół

Szymon Szymański - uczeń III klasy Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie został laureatem konkursu na przemówienie z okazji Święta Niepodległości. Konkurs zorganizowany został przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Komisja przyznała Szymonowi szóste miejsce. Autor zaprezentuje swoją pracę podczas szkolnego apelu, który odbędzie się w czwartek.
Doskonale zaprezentowali się także uczniowie Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie: Sonia Rydz z klasy II (zajęła I miejsce) oraz Agnieszka Matkowska z klasy III (zajęła III miejsce).

08 listopada 2006
Informacje ogólne

Powiat jarociński nagrodzony

Powiat jarociński uzyskał certyfikat „Powiat otwarty na fundusze strukturalne”. Certyfikat przyznany został w ramach konkursu zorganizowanego przez Związek Powiatów Polskich w ramach programu „Powiaty i gminy otwarte na fundusze strukturalne”.

IMG_0161.JPGNa zdjęciu Sławomir Wąsiewski
- starosta jarociński
oraz Honorata Śmigielska
- kierownik referatu inwestycji
i rozwoju w jarocińskim starostwie

04 listopada 2006
×