otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Powiat na Dożynkach w Lubaszu

3_1.jpgW niedzielę 27 sierpnia br  w Lubaszu
odbyły się Wojewódzko – Archidiecezjalne
Dożynki Wielkopolskie. Nasz powiat reprezentował Sławomir
Wąsiewski Starosta Jarociński
. Wieniec dożynkowy nieśli przedstawiciele
Zespołu Folklorystycznego „Goliniacy” z Goliny. Ich strój, piękny wieniec stanowił doskonałą wizytówkę naszego powiatu. Zgodnie z tradycją tego święta odbyła się Msza Św. Dziękczynna oraz dokonano
obrzędów dożynkowych. Wzorem lat ubiegłych
organizatorzy zygotowali dla wszystkich uczestników
wystawę rolniczą i kiermasz wyrobów
rękodzieła ludowego i artystycznego.28 sierpnia 2006
Informacje ogólne

Wielkopolska Sportowa Inauguracja Roku Szkolnego 2006/2007

Starosta Jarociński
Prezes SZS "Wielkopolska"
Prezes SZS Powiatu Jarocińskiego
zapraszają na Wielkopolską Sportową Inaugurację Roku Szkolnego 2006/2007
która odbędzie się 8.09.2006 r. na stadionie w Jarocinie oraz w żerkowskim Gimnazjum


Program uroczystości:
9.00 ROZPOCZĘCIE WIELKOPOLSKIEJ SPORTOWEJ INAUGURACJI ROKU SZKOLENGO
2006/2007


PODSUMOWANIE WSPÓŁZAWODNICTWA SZKÓŁ ZA ROK 2005/2006 Jarocin
Stadion "Jarocin-Sport" w Jarocinie, ul. Sportowa 6
11.30 PRZEJAZD DO ŻERKOWA


12.00 UROCZYSTE OTWARCIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH
Gimnazjum w Żerkowie, ul. Cmentarna 10

25 sierpnia 2006
Informacje ogólne

UWAGA STUDENCI!


      unia.jpg  efs.jpg  zpor.jpg  urzad.jpg 


Stypendium

dla studenta uczelni wyższej na rok akademicki 2006/2007
„Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”
 
Stypendium współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

O stypendium mogą ubiegać się studenci:
1. pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – dochody maksymalne 504 zł netto na osobę w rodzinie, lub 583 zł netto gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem  o niepełnosprawności
2. lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
3. posiadający stałe zameldowanie na terenie powiatu jarocińskiego.
- Wsparcie może być udzielone studentom państwowych i niepaństwowych szkół wyższych prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym.
- Stypendia dla studentów będą przekazywane w formie finansowej – przelew na konto.
- Termin składania wniosków:  do 29 września 2006 roku.
- Stypendia przyznawane będą na 9 miesięcy.

24 sierpnia 2006
Informacje ogólne

XLIV Sesja Rady Powiatu w Jarocinie

Na czwartek, 31 sierpnia zaplanowana została XLIV Sesja Rady Powiatu w
Jarocinie. Obrady rozpoczną się o godz. 10.00 w sali Komendy Powiatowej
PSP w Jarocinie. Radni wysłuchają m.in informacji o realizacji zadań przez
Powiatowy Urząd Pracy oraz sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu za I półrocze 2006 roku. Kolejne sprawozdanie dotyczyć będzie realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej w I półroczu 2006 roku. Radni zapoznają się również ze sprawozdaniem Komisji
Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli zleconych przez Radę Powiatu.

23 sierpnia 2006
Informacje ogólne

UWAGA UCZNIOWIE!unia.jpg  efs.jpg  zpor.jpg  urzad.jpgStypendium

dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej na rok szkolny 2006/2007
„Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”
Stypendium współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa
w ramach Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
 
O stypendium mogą ubiegać się uczniowie:
 
1.  pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – dochody maksymalne 504 zł netto
na osobę w rodzinie, lub 583 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem 
o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
2. posiadający stałe zameldowanie na jednym z poniżej wymienionych obszarów:
- na obszarach wiejskich tzn. terenach położonych poza granicami administracyjnymi miast,
- w miastach do 5.000 mieszkańców,
3. podejmujący naukę lub uczący się w szkole ponadgimnazjalnej kończącej się egzaminem maturalnym,
4. rozpoczynający lub kontynuujący naukę w dwuletnich, uzupełniających liceach ogólnokształcących
lub trzyletnich technikach uzupełniających, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.
 
- Wsparcie może być udzielone uczniom szkół ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych
(mających uprawnienia szkoły publicznej), kończących się egzaminem maturalnym.
 
- Stypendia dla uczniów będą przekazywane w formie finansowej.
- Termin składania wniosków: do 15 września 2006 roku.
- Stypendia przyznawane będą na 10 miesięcy.uczen_informacja.doc uczen_informacja.doc (84.00 KB)
uczen_oswiadczenie.doc uczen_oswiadczenie.doc (84.00 KB)
uczen_wniosek.doc uczen_wniosek.doc (103.50 KB)

22 sierpnia 2006
Informacje ogólne

Inwestycje w szkołach ponadgimnazjalnych

Ponad 2 mln zł powiat jarociński przeznaczy w tym roku na remonty i inwestycje w szkołach ponadgimnazjalnych oraz ZSS w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarocinie. Największą inwestycją jest przebudowa kotłowni węglowej na gazową oraz modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej w Zespołach Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i nr 2 w Jarocinie. Jest to ostatni – trzeci etap realizowanego przez powiat jarociński od dwóch lat przedsięwzięcia. Prace trwają od kilku tygodni, a ich zakończenie planowane jest przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. Wartość robót budowlanych oraz wykonania przyłącza gazowego wynosi ponad 1,4 mln zł. Praktycznie całość inwestycji zostanie sfinansowana z bezzwrotnej dotacji, którą powiat jarociński pozyskał z Fundacji „EkoFundusz”. W wyniku realizacji inwestycji przebudowana zostanie kotłownia oraz wymieniona na nową instalacja wewnętrzna c.o. i c.w.u. oraz elementy grzejne z armaturą we wszystkich budynkach szkół. Planuje się zamontowanie dwóch kondensacyjnych kotłów gazowych, do pracy z płynnie obniżaną temperaturą wody w kotle, o mocy znamionowej 370,0 kW każdy oraz trzeci kocioł gazowy o mocy 60 kW.
Inwestycja stanowi kompleksowe rozwiązanie w zakresie ogrzewania wszystkich budynków szkolnych przy ul. Wojska Polskiego w Jarocinie. Co bardzo ważne, w wyniku realizacji projektu zmaleją koszty ogrzewania obu szkół – mówi starosta jarociński Sławomir Wąsiewski.  Poprawią się także warunki nauki i pracy uczniów i nauczycieli. Nowa system ogrzewania przyczyni się w znacznej mierze do redukcji zanieczyszczeń powietrza, a tym samym do ochrony stanu środowiska naturalnego – dodaje starosta Wąsiewski.

           

22 sierpnia 2006
Informacje ogólne

Święto Wojska Polskiego

www.jpgW 86. rocznicę Bitwy Warszawskiej, z okazji Święta Wojska Polskiego delegacje powiatowych władz samorządowych oraz organizacji kombatanckich złożyły kwiaty na jarocińskim cmentarzu pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich oraz w kwaterze grobów żołnierzy poległych w 1920 roku.

22 sierpnia 2006
Informacje ogólne

Powiat jarociński kupił od oo. Franciszkanów działkę

Powiat jarociński kupił od oo. Franciszkanów działkę - 574 m2 za łączną
sumę 12,606 zł. Umowa została podpisana 1 sierpnia br.
"Zakup działki daje nam możliwość wykonania nowej nawierzchni asfaltowej
na istniejącej drodze. Dzięki temu można będzie w lepszych warunkach
dojechać do nowych, wyremontowanych obiektów szkolnych, zarówno ZSP nr 1
jak i ZSP nr 2, a także na parking kościoła oo. Franciszkanów".

22 sierpnia 2006
Informacje ogólne

Projekt: "Chcę, mogę pracować..."

Fundacja Demokracji Lokalnej, Ośrodek Regionalny w Poznaniu rozpoczęła realizację projektu "Chcę, mogę pracować. Wejście osób nepełnosprawnych na otwarty rynek pracy". Projekt jest skierowany do niepracujących osób niepełnosprawnych z orzeczonym umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności niepracujących, zamieszkałych na terenie powiatów jarocińskiego, średzkiego, śremskiego i wrzesińskiego. Celem projektu jest podwyższenie umiejętności pozwalających osobom niepełnosprawnym wejść i utrzymać się na otwartym rynku pracy.
Wszystkie szkolenia i konsultacje prowadzone w ramach projektu są bezpłatne.

25 lipca 2006
Informacje ogólne

Szukasz pracy?

Co tydzień w dziale "Przedsiebiorczość/Oferty pracy" publikowane są aktualne oferty pracy, którymi dysponuje Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie. W dziale znajdują się także linki do stron publikujacych aktualne oferty pracy w całej Polsce a także za granicą.
Aby przejść do aktualnych ofert wystarczy kliknąć na ten link: Oferty pracy

24 lipca 2006
Informacje ogólne

III Integracyjny Zjazd Chórów Województwa Wielkopolskiego

zjazd_integrac.jpgChór im K. T. Barwickiego od  2002 roku jest organizatorem Integracyjnych Zjazdów Chórów Województwa Wielkopolskiego. Tegoroczny zjazd miał szczególne znaczenie, ponieważ odbył się w ramach obchodzonego jubileuszu 115-lecia powstania chóru. Spotkanie chórów połączone było z XIX Przeglądem Chórów Południowej Wielkopolski.
Wspólne śpiewanie, wymiana doświadczeń i integracja zespołów były głównym celem tegorocznej, organizowanej już trzeci raz imprezy. Honorowy patronat nad  przyjął p. Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
Łącznie w śpiewaczym spotkaniu wzięło udział około 650 osób. Dla wszystkich zespołów, a szczególnie dla tych, które w tego rodzaju spotkaniach brały udział po raz pierwszy było to wielkie przeżycie. Zorganizowane przez Chór im. K.T. Batwickiego tak duże spotkanie promowało Ziemię Jarocińską.

24 lipca 2006
Informacje ogólne

Trwa trzeci etap termomodernizacji

zsp1.jpgOd 18 lipca br. w Zespołach Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i nr 2 w Jarocinie trwają prace dotyczące przebudowy kotłowni z węglowej na gazową oraz modernizacji wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej. Przetarg na wykonanie robót budowlanych wygrała firma "Fur-Bud Partner" z Żerkowa. Umowa na wykonanie przyłącza gazowego podpisana została z Przedsiębiorstwem Gazowniczym – Wielkopolska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Poznaniu – Oddział Gazowniczy w Kaliszu. Planuje się, że inwestycja zakończona zostanie przed rozpoczęciem sezonu grzewczego.
"Wartość robót budowlanych oraz wykonania przyłącza gazowego wynosi ponad 1,4 mln zł. Praktycznie całość inwestycji zostanie sfinansowania z dotacji, którą powiat jarociński pozyskał z Fundacji „EkoFundusz”. Cieszę się, że udaje się nam realizować to zadanie z bezzwrotnej dotacji „EkoFunduszu”. Oznacza to, że powiat jarociński nie wyda praktycznie żadnych środków własnych na realizację inwestycji, która w całości finansowana będzie z pozyskanych środków zewnętrznych" – mówi Sławomir Wąsiewski Starosta Jarociński.

21 lipca 2006
×