otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

PARP: wstępna ocena projektów

PARP przypomina możliwości dokonania bezpłatnej, wstępnej oceny projektów w jednym ze 140 Punktów Konsultacyjnych (PK), które działają na terenie całego kraju. Ich lista znajduje się na stronach internetowych PARP pod adresem www.parp.gov.pl/pomoc.php.

Więcej

05 stycznia 2006
Informacje ogólne

VAT od importu towarów - dłuższy termin zapłaty

Minister finansów skorzystał z uprawnienia do określenia innego terminu zapłaty VAT przy imporcie towarów niż to wynika z ustawy o podatku od towarów i usług.

Więcej

05 stycznia 2006
Informacje ogólne

Koniunktura w grudniu 2005 r.

Ocena ogólnego klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym jest w grudniu optymistyczna, choć mniej korzystna niż w listopadzie i gorsza niż w analogicznym miesiącu dwóch ostatnich lat.

Więcej

05 stycznia 2006
Informacje ogólne

Stopy bez zmian

W dniach 20-21 grudnia odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie.

Więcej

05 stycznia 2006
Informacje ogólne

PIT za 2005 rok - ulga odsetkowa

Jednym z popularniejszych odliczeń za 2005 rok będzie ulga odsetkowa. Podatnicy ciągle popełniają jednak liczne błędy.

Wynika to z faktu, że możliwość odliczenia odsetek od kredytu na zakup mieszkania jest obwarowana licznymi warunkami.

05 stycznia 2006
Informacje ogólne

Konkurs Małych Dotacji na dofinansowanie partnerskich inicjatyw i projektów ekologicznych

Cele konkursu
Dofinansowanie partnerskich, ekologicznych inicjatyw i projektów w praktyce przyczyniających się w do rozwoju zrównoważonego na szczeblu lokalnym.

Wnioskodawcy

  1. Organizacje pozarządowe działające na szczeblu lokalnym, posiadające osobowość prawną oraz mające w swoich celach statutowych działanie na rzecz ochrony środowiska bądź rozwoju zrównoważonego.
  2. Grupy nieformalne i koalicje działające na rzecz rozwoju zrównoważonego na szczeblu lokalnym występujące za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub jednostek samorządowych (np. urzędy gmin, szkoły, domów kultury).

04 stycznia 2006
Informacje ogólne

Program Wspierania Inicjatyw Obywatelskich Na Rzecz Wsi i Terenów Wiejskich

W I kw. 2006 Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej rozpoczyna realizację - za pośrednictwem Fundacji "Polska Wieś 2000 im Macieja Rataja" - nowego programu grantowego Fundacji pn. Program Wspierania Inicjatyw Obywatelskich Na Rzecz Wsi i Terenów Wiejskich.

03 stycznia 2006
Informacje ogólne

Konkursy internetowe

Pokaż innym na co Ciebie stać! Zgłoś swoją stronę internetową lub tekst o internecie do projektu Junior Internet! Możesz wygrać cenne nagrody oraz otrzymać szanę prezentacji swojej pracy, przed dziennikarzami, specjalistami z branży oraz młodymi pasjonatami Internetu, podczas Konferencji Junior Internet.

03 stycznia 2006
Informacje ogólne

Skandynawia - daleka czy bliska

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie oraz Polska Żegluga Bałtycka S.A. w Kołobrzegu zapraszają wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konkursie dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych "Skandynawia - daleka czy bliska".

03 stycznia 2006
Informacje ogólne

Przeszkody w prowadzeniu biznesu

Tegoroczny raport Banku Światowego o prowadzeniu działalności biznesowej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej nie jest dla Polski korzystny. Polscy przedsiębiorcy skarżą się bardziej niż ich koledzy z regionu.

03 stycznia 2006
Informacje ogólne

PIT - odliczenie darowizny

Podatnicy mogą odliczyć darowizny albo w ramach 6-proc. limitu, albo w całości, gdy darowizna przekazywana jest na rzecz kościelnej osoby prawnej. Przy limicie konieczny jest dowód wpłaty na konto i ujawnienie danych obdarowanego w PIT.

03 stycznia 2006
Informacje ogólne

Komunikat dla producentów wyrobów medycznych

Dotychczasowa norma PN-EN ISO 13485:2002 przestaje obowiązywać od lipca 2006 r.

03 stycznia 2006
×