otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Poszerzona lista wydatków w SPO WKP

Rozszerzyła się lista wydatków kwalifikowanych w ramach działania 2.2.2 SPO WKP - dotacje na targi i misje.

10 listopada 2005
Informacje ogólne

Ogólnopolskie Forum Gospodarcze

Zapraszamy Państwa do udziału w tegorocznym najważniejszym wydarzeniu gospodarczym dla sektora MSP oraz jego otoczenia biznesowego, jakim będzie organizowane przez Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości XI Ogólnopolskie Forum Gospodarcze Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

10 listopada 2005
Informacje ogólne

Święto Niepodległości

swieto_niepodleglosci2005_1.jpg

W dniu 9 listopada br. z okazji Święta Niepodległości władze samorządowe powiatu jarocińskiego oraz przedstawiciele związków kombatanckich złożyli kwiaty pod "Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich 1918/19" w koszarach 16. Batalionu Usuwania Zniszczeń Lotniskowych w Jarocinie.

10 listopada 2005
Informacje ogólne

Święto Niepodległości

Z okazji Święta Niepodległości Starostwo Powiatowe w Jarocinie oraz organizacje kombatanckie z terenu powiatu jarocińskiego zapraszają w dniu 9 listopada na godzinę 12:00 na uroczyste złożenie kwiatów pod "Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich 1918/19" w koszarach 16. Batalionu Usuwania Zniszczeń Lotniskowych w Jarocinie.

08 listopada 2005
Informacje ogólne

Jesteś innowacyjny? Mamy dla Ciebie portal...

Urząd Miasta Poznania w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego przygotowuje nowe narzędzie przeznaczone do ułatwiania nawiązywania kontaktów biznesowych pomiędzy środowiskiem naukowym a przedsiębiorstwami.

04 listopada 2005
Informacje ogólne

Europejskie Systemy Informacji i Pomocy

Informator "EUROPEJSKIE SYSTEMY INFORMACJI I POMOCY" przeznaczony jest dla obywateli i przedsiębiorców.

04 listopada 2005
Informacje ogólne

Nowe źródła danych o kontrahentach

parp.gifDzięki nawiązaniu współpracy pomiędzy Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości a działającą w zakresie informacji gospodarczej firmą Kompass Poland sp. z o. o., przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z bazy danych Kompass.

System umożliwia wyszukiwanie firm w bazie danych gromadzonych i udostąpnianych przez firmę Kompass w bardzo szerokim zakresie.

  • 23 mln produktów i usług w 53000 kodach klasyfikacji
  • 1,9 mln firm z 75 krajów
  • 750 000 nazw handlowych
  • 3,5 mln nazwisk osób z kadry kierowniczej

04 listopada 2005
Informacje ogólne

Nagrody dla sportowców

W związku z Uchwałą nr XXIII/156/04 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 października 2004 roku, w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania, informuję, że istnieje możliwość otrzymania przez zawodników spełniających kryteria określone w uchwale nagród i wyróżnień.

W sprawie szczegółów prosimy o kontakt z Wydziałem Edukacji i Promocji pod nr tel. (062) 747-19-66.

03 listopada 2005
Informacje ogólne

Szkoły Zjednoczonego Świata

Program skierowany jest do uczniów pierwszych klas liceum ogólnokształcącego (16-17 lat), znających dobrze angielski, którzy w III klasie gimnazjum osiągnęli średnią co najmniej 4,5 oraz mają osiągnięcia pozaszkolne i doświadczenie w pracy charytatywnej, społecznej, artystycznej i sportowej.

31 października 2005
Informacje ogólne

Rok Polsko-Niemiecki

Do 15 listopada 2005 r. można składać w Ministerstwie Spraw Zagranicznych wnioski o dofinansowanie projektów o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, społecznym i politycznym, realizowanych na terenie Niemiec w ramach Roku Polsko-Niemieckiego.

Projekty powinny promować wartości kultury polskiej oraz upowszechniać wiedzę o Polsce w Niemczech. Ich efektem winno być umacnianie pozytywnego wizerunku Polski w Niemczech oraz rozwój przyjaznych polsko-niemieckich kontaktów społecznych na bazie wspólnych przedsięwzięć.

www.msz.gov.pl

31 października 2005
Informacje ogólne

Konkurs "Pożyteczne ferie 2006"

W ramach konkursu finansowane będą projekty realizowane przez organizacje lokalne w czasie ferii zimowych 2006, przeznaczone dla dzieci i młodzieży ze wsi do 6 000 mieszkańców.

Ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z byłych PGR-ów, rodzin gorzej sytuowanych, obszarów o wysokim stopniu bezrobocia.

31 października 2005
×