otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Forum "Bezpieczeństwo i porządek publiczny w samorządzie terytorialnym" rozpoczęte

forum1_1.jpgW dniu 13 czerwca o godz. 10:00 w Wielkopolskiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Jarocinie rozpoczęło się Ogólnopolskie Forum "Bezpieczeństwo i porządek publiczny w samorzadzie terytorialnym", którego współorganizatorem jest Starostwo Powiatowe w Jarocinie.  Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego należą do podstawowych zadań jednostek samorządu terytorialnego. Dlatego też z dużym zaangażowaniem włączyły się one w proces kształtowania systemu bezpieczeństwa i porządku publicznego. W dwudniowym forum bierze udział przeszło 150 uczestników z całej Polski. W pierwszym dniu dla uczestników spotkania straż pożarna przygotowała pokaz dekontaminacji.
Honorowy Patronat nad tym przedsięwzięciem objął m. in. Wicepremier, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji - Ludwik Dorn.


13 czerwca 2006
Informacje ogólne

Rozstrzygnięcie konkursu "Śmieciom - Stop!"

s_stop2.jpgW dniu dzisiejszym rozstrzygnięty został powiatowy konkurs proekologiczny „Śmieciom – Stop!”. W tegorocznej, VII już edycji, zadaniem uczestników było wykonanie plakatu zawierającego hasło przewodnie konkursu. Tradycyjnie uczestnikami konkursu były dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu jarocińskiego.
„Inicjatywa podejmowana przez Starostwo Powiatowe, przy wsparciu Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Jarocinie, ma na celu popularyzację prawidłowego i racjonalnego postępowania z odpadami. Zależy nam na promocji postaw i zachowań przyjaznych dla środowiska. Konkurs ma również cel edukacyjny. Chcemy, aby poprzez prezentację zagadnień ochrony środowiska z zakresu gospodarki odpadami budowana była świadomość proekologiczna najmłodszej części naszego społeczeństwa” – powiedział Starosta Jarociński Sławomir Wąsiewski podczas uroczystości ogłoszenia wyników i wręczenia nagród.

09 czerwca 2006
Informacje ogólne

Uruchomiono punkt konsultacyjny dla przedsiębiorstw

garg.jpgW jarocińskim starostwie uruchomiony został punkt konsultacyjny dla małych i Średnich przedsiębiorstw. Stało się to możliwe dzięki współpracy nawiązanej  pomiędzy samorządem powiatu jarocińskiego a Gnieźnieńską Agencjšą Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o. Współpraca została przypieczętowana podpisaniem umowy przez Starostę Jarocińskiego Sławomira Wąsiewskiego oraz Prezesa Zarządu Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. Jarosława Grobelnego.

06 czerwca 2006
Informacje ogólne

Praktycy dla Praktyków

Wyobraź sobie, że Twoja firma...

- dynamicznie zwiększa sprzedaż i zyski
- ma silną i rozpoznawalną markę
- rozwija skutecznie sieć dystrybucji
- prowadzi ekspansję na rynkach europejskich i światowych
- pokonuje kolejne bariery finansowe i organizacyjne w rozwoju

Dowiedz się jak to zrobić! Korzystaj z wiedzy i doświadczenia menedżerów, którym się udało.


Zapraszamy na bezpłatną konferencję:

Praktycy dla Praktyków: Strategie Wzrostu

Udział w spotkaniach to szansa na:
- osobiste poznanie ludzi stojących za największymi sukcesami
polskiej przedsiębiorczości
- poznanie strategii, sposobów na sukces i doświadczeń najlepiej zarządzanych firm
- ciekawe prezentacje na temat perspektyw sektora MŚP i roli technologii
informatycznych w strategii firmy
- wymianę doświadczeń menedżerskich i właścicielskich

Na konferencjach będą gościć prezesi i właściciele m.in. takich firm jak Bakalland, Elstar Oils, Lumena, Novol czy Sfinks.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości objęła patronat nad tym przedsięwzięciem.

Terminy i miejsca spotkań:
Warszawa,  6.06.2006, Hotel Novotel Warszawa Airport,  ul. 1 Sierpnia 1 (rejestracja zakończona)
Kraków, 13.06.2006, Hotel Novotel Kraków Centrum, ul. T. Kościuszki 5
Wrocław, 14.06.2006, Hotel Mercure Panorama, Pl. Dominikański 1
Katowice, 20.06.2006, Qubus Hotel Prestige, ul. Uniwersytecka 13
Gdańsk, 22.06.2006, Hotel Mercure Hevelius, ul. Heveliusza 22
Poznań, 27.06.2006, Hotel Novotel Centrum,  Pl. Andersa 1
Toruń, 28.06.2006, Hotel Mercure Helios, ul. Kraszewskiego 1/3

ZAREJESTRUJ SIĘ!
- wypełniając formularz na stronie www.praktycy.pl
- pod numerem telefonu (22) 833 83 71
- wysyłając formularz faxem pod numerem (22) 833 83 74
Tu ściągnij formularz: http://www.praktycy.pl/special/formularz.pdf
 
Udział w konferencji jest BEZPŁATNY

Więcej informacji na stronie www.praktycy.pl

05 czerwca 2006
Informacje ogólne

Nowa radna

Podczas majowej Sesji Rady Powiatu w Jarocinie Anna Woelke, po 7 miesiącach oczekiwania na wejście do Rady złożyła ślubowanie. Oznacza to, że od 31 maja 2006 roku Rada Powiatu w Jarocinie znów liczy 19 osób.

05 czerwca 2006
Informacje ogólne

Powiat dla sołtysów

zjazd_soltysow_1.JPGPrzeszło 70 osób uczestniczyło w Zjeździe Sołtysów Powiatu Jarocińskiego, który odbył się w zabytkowych wnętrzach witaszyckiego pałacu.
Zebranych powitał współgospodarz uroczystości starosta jarociński - Sławomir Wąsiewski. Podczas prezentacji multimedialnej, starosta przedstawił działania powiatu dotyczące zrealizowanych i planowanych inwestycji. Zwrócił uwagę na to, że inwestycje, takie jak rozbudowa szpitala, modernizacja szkół ponadgimnazjalnych czy poprawa standardów w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie mogły zostać zrealizowane tylko z udziałem środków zewnętrznych. "Rozbudowa szpitala - 12 mln zł, termomodernizacja ZSP nr 1 i ZSP nr 2 - 3,6 mln zł oraz poprawa standardów w DPS-ie - 1,5 mln zł. Żaden budżet powiatowy nie byłby w stanie udźwignąć ciężaru tych inwestycji. Nam się udało" – podkreślał w swym wystąpieniu Sławomir Wąsiewski. 

30 maja 2006
Informacje ogólne

Wpłynęły pieniądze na stypendia

Powiat Jarociński otrzymał drugą transzę stypendiów dla uczniów i studentów w wysokości 37% całkowitej dotacji (cała kwoty dotacji dla uczniów wynosi 815.000 zł, a dla studentów 122.850 zł.).
Kwoty otrzymane w drugiej transzy:
- dla uczniów 301.550,00 zł
- dla studentów : 45.454,50 zł.
W grudniu wypłacon pierwszą transzę, która stanowiła 33% całkowitej kwoty stypendiów. Ogółem kwota ta odpowiada wypłacie stypendiów dla uczniów w okresie wrzesień – marzec, a dla studentów okresowi październik- kwiecień.

22 maja 2006
Informacje ogólne

Zlot Chórów Ziemi Jarocińskiej

W dniu 27 maja br. w Żerkowie odbędzie się już Zlot Chórów Ziemi Jarocińskiej. Spotkanie to odbywa się już po raz piaty. Koło Śpiewackie "Lutnia" w Żerkowie, główny organizator zlotu, zaprasza wszystkich na "Koncert pieśni maryjnych", który rozpocznie się w dniu zlotu o godz. 16:30 w auli Gimnazjum w Żerkowie. Współorganizatorem Zlotu Chórów Ziemi Jarocińskiej jest Powiat Jarociński.  

22 maja 2006
Informacje ogólne

Ponad 2 mln dla PUP

pup.gifPonad 2 mln zł pozyskał Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki te przyznane zostały na realizację dwóch projektów, dzięki którym bezrobotni będą mogli skorzystać m.in. ze szkoleń, doradztwa zawodowego, pośrednictwa, staży, przygotowania zawodowego w miejscu pracy oraz dotacji dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.
Pierwszy projekt „Długotrwale bezrobotny wraca na rynek pracy” skierowany jest do 309 osób, które wcześniej pracowały, a obecnie są zarejestrowane w urzędzie pracy ponad 12 miesięcy oraz wyrażają chęć ponownego zatrudnienia się. Drugi projekt - „Młodzież na rynku pracy” przeznaczony jest dla 214 bezrobotnych w wieku od 18. do 25. roku życia.

18 maja 2006
Informacje ogólne

Zakończono III etap rozbudowy szpitala

szpital_maj.jpgZakończono III etap rozbudowy i modernizacji jarocińskiego szpitala. Dobra organizacja pracy oraz słoneczna pogoda sprzyjają szybkim postępom prac budowlanych. Na bloku diagnostyczno - zabiegowym zakończono roboty związane z wykonaniem pokrycia dachowego. Gotowa już jest także wewnętrzna instalacja wodno - kanalizacyjna. Dobiegły końca prace przy montażu urządzeń węzła cieplnego. Czynności przy montażu kanałów systemu wentylacji i klimatyzacji są zaawansowane w 70%. Postęp innych prac następuje zgodnie z harmonogramem.

18 maja 2006
Informacje ogólne

Powiat wspiera osoby niepełnosprawne

pcpr.jpg

W ramach dotacji otrzymanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Rada Powiatu w Jarocinie przeznaczyła 40 tys. zł na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Z tej kwoty wyodrębniono 8 tys. zł na przedsięwzięcia przeznaczone dla dzieci i 32 tys. zł na przedsięwzięcia dla dorosłych. W miniony poniedziałek Wicestarosta Jarociński Jolanta Mejzińska i kierownik PCPR w Jarocinie Przemysław Masłowski poinformowali przedstawicieli organizacji ubiegających się o dotacje o wysokości dofinansowania poszczególnych projektów.

17 maja 2006
Informacje ogólne

Matura, matura...

004koniczynka.gifW szkołach ponadgimnazjalnych powiatu jarocińskiego trwają matury.
Do egzaminów przystąpiło w tym roku 786 uczniów szkół ponadgimnazajlanych, spośród których 54 osoby zdają egzamin dojrzałosci (tzw. starą maturę). W bieżącym roku 8 osób zdaje egzaminy eksternistycznie. Spośród wszystkich tegorocznych abiturientów aż 97,5% zdecydowało się zweryfikować swą wiedzę na egzaminie maturalnym. Wszytkim życzymy osiągnięcia jak najlepszych wyników. Trzymamy kciuki!

17 maja 2006
×