otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Sala przy "Dwójce" coraz bliżej

Na początku marca Powiat Jarociński ogłosił przetarg na budowę sali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jarocinie. W regulaminowym terminie złożono 11 ofert, które teraz analizuje komisja przetargowa pod przewodnictwem wicestarosty Przemysława Musielaka. Najniższa oferta opiewa na kwotę 3 899 196,64 zł, najwyższa przekracza ją o blisko 1,8 mln zł.

25 marca 2010
Informacje ogólne

Mistrzostwa Wielkopolski w tenisie stołowym

Adam Kądziela uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie wywalczył IV miejsce w V Indywidualnych Mistrzostwach Wielkopolski Szkół Ponadgimnazjalnych w Tenisie Stołowym w kategorii chłopców. Zwyciężył Karol Flieger z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opalenicy, a w kategorii dziewcząt ubiegłoroczny tytuł Mistrzyni Wielkopolski obroniła Aleksandra Bucher z Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie.

25 marca 2010
Informacje ogólne

Tarce analizują rynek pracy

Zespół Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach nie tylko zmienił nazwę, ale także misję działania. Od kilku lat wdrażamy program doboru kierunków kształcenia w oparciu o gruntowną analizę rynku pracy, po to, by nie kształcić późniejszych bezrobotnych – podkreśla dyrektor szkoły Sławomir Adamiak.

25 marca 2010
Informacje ogólne

Polsko - niemiecka wymiana młodzieży

30 uczniów niemieckiej szkoły Kinzig – Schule w Schlüchtern przyjechało do Jarocina by wspólnie z młodzieżą Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 realizować projekt Polacy a Niemcy. Co nas łączy, a co dzieli?

25 marca 2010
Informacje ogólne

Nowe lokale dla powiatowych instytucji

Starosta Jarociński Stanisław Martuzalski i wicestarosta Przemysław Musielak podpisali akt notarialny dotyczący zakupu nieruchomości przy ul. Zacisznej w Jarocinie, gdzie przeniesione zostaną Powiatowy Urząd Pracy oraz Wydział Komunikacji.

25 marca 2010
Informacje ogólne

Niepowtarzalny dzień patrona

10 marca 2010 roku w Zespole Szkół Specjalnych im. UNICEF w Jarocinie po raz pierwszy obchodzono Dzień Patrona Szkoły. Jak podkreśla obecny na uroczystości wicestarosta Przemysław Musielak, koordynatorzy przedsięwzięcia zadbali o to by impreza była żywa,  atrakcyjna i niepowtarzalna.  

24 marca 2010
Informacje ogólne

Gimnazjaliści w "Jedynce"

117 gimnazjalistów z terenu powiatu jarocińskiego wzięło udział w rozgrywkach sportowych w ramach VII edycji „Spotkań z Jedynką”. Zawody rozegrane zostały w dniach 15-17 marca, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie w ramach Drzwi Otwartej Szkoły. Zwycięzcy otrzymali medale ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Jarocinie.

24 marca 2010
Informacje ogólne

Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jarocinie informuje, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu prowadzi obecnie nabory wniosków dla konkursów otwartych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej oraz Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

22 marca 2010
Informacje ogólne

Co wiesz o ergonomii pracy?

W miniony czwartek, 18 marca w Zespole Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach odbyły się eliminacje do II Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Konkursu Wiedzy o Ergonomii Pracy. Pierwsze miejsce i wymaganą liczbę punktów kwalifikującą do finału centralnego, uzyskał uczeń II klasy - Mateusz Kaczmarek.  

19 marca 2010
Informacje ogólne

Kolejny nabór wniosków w ramach PROW

W 2010 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadzi kolejne nabory wniosków o udzielenie pomocy finansowej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Z przeszło 17 miliardów znajdujących się w budżecie tego Programu, połowa jest już „zagospodarowana”. Pieniądze, którymi zarządza Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi są przeznaczone przede wszystkim na budowę nowoczesnego, konkurencyjnego sektora rolno-spożywczego i leśnictwa, prowadzenie działalności rolniczej w zgodzie z wymogami ochrony środowiska naturalnego, na rozwój kultury i zachowanie tradycji na wsi oraz działania na rzecz podniesienia jakości życia mieszkańców wsi i ich aktywizację gospodarczą.

19 marca 2010
Informacje ogólne

Powiatowy Zjazd Sołtysów

Sołtysi z terenu powiatu jarocińskiego uczestniczyli w II Powiatowym Zjeździe Sołtysów, który odbył się wczoraj w Pałacu w Witaszycach. Organizatorem spotkania było Starostwo Powiatowe w Jarocinie.

19 marca 2010
Informacje ogólne

Artystyczne sukcesy licealistów

Tomasz Wosik, uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. T. Kościuszki w Jarocinie zajął drugie miejsce w regionalnych eliminacjach 28 Konkursu Prozy i Poezji Frankofońskiej. Tym samym 17 kwietnia zaprezentuje się w finale ogólnopolskim, który odbędzie się w Pałacu Staszica w Warszawie.

16 marca 2010
×