otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Złożenie kwiatów

3maja2004_1.jpg

W 213. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, władze samorządowe powiatu jarocińskiego i gminy Jarocin oraz przedstawiciele organizacji kombatanckich, złożyli kwiaty przy pomniku w Parku Zwycięstwa.

04 maja 2004
Informacje ogólne

"Piknik Europejski" pod patronatem Starosty Jarocińskiego

piknik_europejski.jpgZ okazji mającego nastąpić 1 maja 2004 roku wstąpienia Polski w struktury Unii Europejskiej, Starostwo Powiatowe w Jarocinie zorganizowało "Piknik Europejski".

Impreza o charakterze edukacyjno-rozrywkowym skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych odbyła się na jarocińskim rynku. "Piknik...." miał na celu przybliżenie młodzieży kultury oraz tradycji państw członkowskich Unii.

30 kwietnia 2004
Informacje ogólne

"Poemat o Słońcu i Księżycu"

teatry.jpg

Dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Jarocinie, 23 kwietnia 2004 roku na jarocińskim rynku, odbył się spektakl teatralny "Poemat o słońcu i księżycu". Wykonawcami byli aktorzy wędrownego teatru "Klinika Lalek". Występ stanowił zakończenie XXIV Regionalnych Prezentacji Teatrów Dzieci i Młodzieży.

26 kwietnia 2004
Informacje ogólne

Gratulacje dla przedsiębiorców

przedsiebiorcy.jpgNa terenie powiatu jarocińskiego funkcjonuje 12 firm - producentów żywności pochodzenia zwierzęcego. Już dziś wszystkie są gotowe do konkurowania na zjednoczonym rynku europejskim. W dniu 20 kwietnia 2004 roku w Pałacu w Witaszycach odbyło się spotkanie Starosty Jarocińskiego Sławomira Wąsiewskiego z przedstawicielami tychże firm. Podczas uroczystości starosta wręczył gratulacje za dostosowanie zakładów do norm unijnych, potwierdzone otrzymaniem odpowiednich certyfikatów.

26 kwietnia 2004
Informacje ogólne

Obwodnica wokół Jarocina

marek_pol.jpgObwodnica wokół Jarocina będzie budowana w latach 2007-2008. Deklarację taką złożył Wicepremier, Minister Infrastruktury Marek Pol podczas spotkania z władzami powiatu jarocińskiego, które odbyło się we wtorek 3 marca br. w Warszawie.

09 marca 2004
Informacje ogólne

II Targi Edukacyjne Powiatu Jarocińskiego

targi_edukacyjne2004.jpgW miniony piątek Starosta Jarociński Sławomir Wąsiewski wspólnie z panią senator Genowefą Ferenc dokonali uroczystego otwarcia "II Targów Edukacyjnych Powiatu Jarocińskiego". Podobnie jak w roku ubiegłym, targi dały absolwentom gimnazjów możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu jarocińskiego i podjęcia decyzji dotyczącej wyboru miejsca dalszego kształcenia.

02 marca 2004
Informacje ogólne

Prezes "Gromady" u Starosty

roman_budzynski.jpgDr Roman Budzyński - prezes zarządu Ogólnokrajowej Spółdzielni Turystycznej "Gromada" gościł dzisiaj u Starosty Jarocińskiego Sławomira Wąsiewskiego. Podczas spotkania rozmawiano o współpracy dotyczącej szeroko pojętej promocji powiatu jarocińskiego. Prezes "Gromady", z pochodzenia jarociniak, zapewniał, że ciągle są mu bliskie tereny naszego powiatu. Starosta przekazał Romanowi Budzyńskiemu materiały promocyjne prezentujące walory powiatu jarocińskiego.

09 stycznia 2004
Informacje ogólne

Wręczenie medali "Za Zasługi dla Obronności Kraju"

medale_wku2004_1.jpg"Pragnę, w imieniu całej wspólnoty powiatu jarocińskiego, złożyć wyrazy najwyższego uznania za trud włożony w wychowanie synów, którzy pełnili odpowiedzialną i trudną służbę na rzecz umacniania obronności Rzeczpospolitej Polskiej" - powiedział Sławomir Wąsiewski podczas uroczystości wręczenia medali "Za Zasługi dla Obronności Kraju".

08 stycznia 2004
Informacje ogólne

Uruchomienie Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu Starosta Jarociński Sławomir Wąsiewski uruchomił funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

05 stycznia 2004
Informacje ogólne

Spotkanie samorządowców z przedstawicielami środowiska kultury

spotkanie_kultura.jpgWe wtorek 16 grudnia br. w Pałacu w Witaszycach odbyło się spotkanie samorządowców z przedstawicielami środowiska kultury z terenu powiatu jarocińskiego. Spotkanie było okazją by podziękować działaczom kultury za zaangażowanie i serce, które oddają swojej pracy. Na zdjęciu wicestarosta Jolanta Mejzińska składa podziękowanie Danucie Ogrodowskiej - twórczyni ludowej.

22 grudnia 2003
Informacje ogólne

Odznaki "Zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego"

odznaki_zasluzony.jpg
Na zdjęciu od lewej Krystyna Andrzejewska - kierowniczka Zespołu
Folklorystycznego "Mali Noskowiacy" (odbiera nagrodę w imieniu
nieobecnej Bronisławy Bazelak) oraz Janina Dykcik - kierowniczka
Zespołu Regionalnego "Goliniacy"

12 grudnia br., pani Janina Dykcik - kierowniczka Zespołu Regionalnego "Goliniacy" oraz pani Bronisława Bazelak kierowniczka Zespołu Folklorystycznego "Noskowiacy" otrzymały odznakę "Zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego". Spotkanie w Witaszycach zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Jarocinie dla przedstawicieli środowiska kultury naszego powiatu było okazją by pogratulować tak zaszczytnego wyróżnienia przyznawanego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

19 grudnia 2003
Informacje ogólne

Starosta Jarociński w Regionalnym Komitecie Sterującym ds. Rozwoju Regionu

Przedstawicielami Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego w Regionalnym Komitecie Sterującym ds. Rozwoju Regionu zostali Starosta Jarociński Sławomir Wąsiewski oraz Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki Wiesław Maszewski. Wyboru dokonali członkowie Konwentu podczas wczorajszego spotkania (16 grudnia 2003 roku), które odbyło się w Grodzisku Wielkopolskim.

17 grudnia 2003
×