otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

"Sprzątanie świata - Polska"

pfosigw.gifAkcja "Sprzątanie świata - Polska" została przeprowadzona pod hasłem "WSZYSTKIE KOLORY RECYKLINGU", w dniach 16, 17 i 19 września 2005 r.

W akcji na terenie powiatu jarocińskiego wzięło udział ok. 9.400 uczestników, głównie uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wraz z opiekunami oraz Komenda Hufca ZHP w Jarocinie i Społeczna Straż Rybacka. W szkołach odbyły się liczne konkursy wiedzy proekologicznej, wystawy, przedstawienia poświęcone ochronie środowiska naturalnego.

26 września 2005
Informacje ogólne

Zjazd Sekcji Krajowej Producentów Mebli NSZZ "Solidarność"

W dniu 22 września br. w Jarocinie odbył się zjazd delegatów Sekcji Krajowej Producentów Mebli NSZZ "Solidarność". Po mszy świętej w kościele Św. Marcina odbyło się spotkanie przy obelisku "Solidarności" a następnie obrady delegatów w sali sesyjnej jarocińskiego ratusza.

medal_solidarnosc1.gif medal_solidarnosc2.gif


26 września 2005
Informacje ogólne

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego

Dnia 14 września 2005 roku pod przewodnictwem Starosty Jarocińskiego Sławomira Wąsiewskiego odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego z udziałem kierowników służb, straży i inspekcji powiatu jarocińskiego.

21 września 2005
Informacje ogólne

Bezpłatne szkolenia e-learning

parp.gifPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach przygotowanych w technologii e-learning. Przedsięwzięcie rozpoczyna działanie pod tytułem: Akademia PARP.

20 września 2005
Informacje ogólne

Nowa forma aktywizacji zawodowej

Od 1 listopada 2005 r., zaostrzono przepisy dotyczące utraty statusu bezrobotnego i wprowadzono nowy sposób podejmowania aktywności zawodowej, tj. prace społecznie użyteczne wykonywane w miejscu zamieszkania lub pobytu bezrobotnego. Prace takie będą mogli wykonywać bezrobotni, dla których upłynął już okres pobierania zasiłku (prawa takiego nie ma ponad 87 % bezrobotnych), w miejscu zamieszkania lub pobytu w wymiarze do 10 godzin tygodniowo za wynagrodzeniem co najmniej 6 zł za godzinę. Do 60 % minimalnej kwoty tego wynagrodzenia, które będzie waloryzowane razem z zasiłkami dla bezrobotnych, będzie refundował Fundusz Pracy, a pozostałą część sfinansują samorządy. Jeśli ktoś nie przyjmie propozycji urzędu pracy, straci status bezrobotnego na 90 dni, czyli zostanie wykreślony z rejestru osób bezrobotnych.

20 września 2005
Informacje ogólne

Medal 100-lecia ZNP

medal_znp1.jpg

Na uroczystości powiatowej inauguracji roku szkolnego Starosta Jarociński Sławomir Wąsiewski został uhonorowany za skuteczne działanie na rzecz oświaty oraz życzliwą współpracę ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego "Medalem 100-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego". Medal wręczył prezes Zarządu Oddziału Jarocin ZNP Marian Gulcz.

20 września 2005
Informacje ogólne

Stypendia Prezesa Rady Ministrów

Uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu naszego powiatu otrzymali stypendia Prezesa Rady Ministrów.

Są one przyznawane za najlepsze wyniki w nauce bądź szczególne osiągnięcia w określonej dziedzinie. Naszym uczniom wręczyli je Wicewojewoda Wielkopolski Jerzy Błoszyk oraz Wielkopolski Kurator Oświaty Apolinary Koszlajda.

20 września 2005
Informacje ogólne

Obchody 100-lecia szpitala w Jarocinie i 75-lecia pogotowia ratunkowego

Uroczystość obchodów 100-lecia szpitala w Jarocinie oraz 75-lecia pogotowia ratunkowego odbyła się po wmurowaniu aktu erekcyjnego pod budowę budynku diagnostyczno - zabiegowego szpitala w Jarocinie.

19 września 2005
Informacje ogólne

Wmurowanie kamienia węgielnego pod rozbudowę szpitala w Jarocinie

szpital_kamien1.jpgDokładnie o godzinie 11.00 w dniu 16 września 2005 r. na placu budowy budynku diagnostyczno-zabiegowego szpitala w Jarocinie miała miejsce doniosła uroczystość wmurowania kamienia węgielnego. Mimo padającego deszczu, na miejsce tego tak ważnego dla mieszkańców naszego powiatu licznie przybyli zaproszeni goście, mieszkańcy oraz media.

19 września 2005
Informacje ogólne

Dzień Sybiraka

krzyz2005_1.jpg

W dniu 17 września br. z okazji Dnia Sybiraka z inicjatywy Związku Sybiraków - Koło Jarocin, delagacje związków kombatanckich, jarocińskich szkół, oraz miejscowe władze powiatu i gminy oddały hołd ofiarom stalinizmu pod Krzyżem Martyrologii na ul. Żwirki i Wigury w Jarocinie.

19 września 2005
Informacje ogólne

66. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę

nowa_tablica1.jpg

17 września 2005 r. jest datą upamiętniającą 66. rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Od wielu lat członkowie organizacji kombatanckich powiatu jarocińskiego spotykają się, aby uczcić pamięć tych, którzy polegli w walce z najeźdźcą lub zginęli w obozach.

19 września 2005
Informacje ogólne

Wsparcie innowacyjności

Już wkrótce wchodzi w życie nowa ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

13 września 2005
×