otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Seminarium Opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie poboru wód i wprowadzania ścieków

Celem seminarium jest dostarczenie wiedzy o nowych przepisach prawnych, które obowiązują w 2006 roku i wprowadzają zmiany już w rozliczeniach w styczniu!

Seminarium skierowane jest do specjalistów ochrony środowiska i osób, które zajmują się wyliczeniem opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie poboru wód i wprowadzenia ścieków.

03 stycznia 2006
Informacje ogólne

Zbiórka darów zakończona

PCK Zarząd Rejonowy w Jarocinie zakończył realizację, trwającej od 12 do 22 grudnia br., akcji charytatywnej "CZERWONOKRZYSKA GWIAZDKA". W czasie jej trwania zebrano dary o łącznej wartości 6.939,20 zł, na które składają się przede wszystkim artykuły spożywcze, owoce i słodycze. Akcja obejmowała zbiórkę żywności w jarocińskich sklepach oraz kwestę uliczną. Do inicjatywy włączyły się również szkoły podstawowe, które przekazały na ten cel zabawki. Zebrane dary zostały przekazane 223 rodzinom z terenu powiatu jarocińskiego.

Szczegóły

(Źródło informacji: PCK Zarząd Rejonowy w Jarocinie)

30 grudnia 2005
Informacje ogólne

Nowy Zarząd PCK

17 i 18 grudnia 2005r. w Ośrodku Szkoleniowym Ministerstwa Sprawiedliwości w Popowie koło Warszawy obradował Krajowy Zjazd Polskiego Czerwonego Krzyża. Krajowy Zjazd zgodnie ze statutem PCK rozpatrzył i przyjął sprawozdanie programowo-organizacyjne i finansowe, udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu PCK za okres mijającej kadencji 2001-2005. Dokonano wyboru nowych władz: Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża i Prezesa ZG PCK.

Społecznym Prezesem Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża wybrano Jarosława Pinkasa - doktora nauk medycznych, wiceministra zdrowia.

Wybrano Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża, w skład którego weszli: Łucja Andrzejczyk, Jerzy Bisek, Maciej Budka, Jarosław Cieszkiewicz, Jerzy Foltyniak, Elżbieta Mikos-Skuza, Jerzy Kornaus, Waldemar Kowalczyk, Krzysztof Olbromski       ( Prezes Wielkopolskiego Zarządu Okręgowego w Poznaniu), Andrzej Trybusz (dotychczasowy prezes).

(Źródło informacji: PCK Zarząd Rejonowy w Jarocinie)

Zobacz również:

29 grudnia 2005
Informacje ogólne

87. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

W dniu 26 grudnia br. w sali Starostwa Powiatowego w Jarocinie odbyło się spotkanie władz samorządowych z organizacjami kombatanckimi.

29 grudnia 2005
Informacje ogólne

Spotkanie noworoczne

spotkanie_noworoczne2005.jpg

W dniu dzisiejszym w sali Starostwa Powiatowego w Jarocinie odbyło się spotkanie Zarządu Powiatu Jarocińskigo z dyrektorami i kierownikami powiatowych jednostek organizacyjnych.

28 grudnia 2005
Informacje ogólne

Kulturalne podsumowanie roku

ckis2005_1.jpg

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zorganizowało spotkanie świąteczne dla zespołów i twórców ludowych oraz ośrodków kultury z regionu południowej wielkopolski. Jego głównym celem było podsumowanie dokonań artystycznych i działań w zakresie promocji folkloru oraz krzewienia lokalnych tradycji i zwyczajów w mijającym 2005 roku.

22 grudnia 2005
Informacje ogólne

III Powiatowe Zawody Chemiczne

W dniu 13 grudnia br. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie odbyły się III Powiatowe Zawody Chemiczne.

22 grudnia 2005
Informacje ogólne

Unia Europejska i MTV za różnorodnością. Przeciw dyskryminacji

Komisja Europejska oraz MTV zawarły porozumienie, którego celem jest realizacja programu zwalczania wszelkich przejawów dyskryminacji w życiu społecznym.

Jednym z elementów programu jest konkurs, w którym główną nagrodą jest podróż po Europie oraz aparat fotograficzny. Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać zdjęcie, które będzie przedstawiało różnorodność ludzi.

Konkurs trwa do 31 stycznia 2006r.

Więcej informacji

21 grudnia 2005
Informacje ogólne

Tenisowe rozgrywki zakończone

W dniach od 8 do 10 grudnia br., w sali gimnastycznej ZSP Nr 1 w Jarocinie, odbyły się Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Jarocińskiego w tenisie stołowym.

Zobacz wyniki Zobacz wyniki (61.95 KB)

W dniu 9 grudnia br. rozegrano finał wojewódzki Drużynowych Mistrzostw w tenisie stołowym.

Zobacz wyniki Zobacz wyniki (81.49 KB)

16 grudnia 2005
Informacje ogólne

Wstępna ocena projektów

Przypominamy o możliwości dokonania bezpłatnej, wstępnej oceny projektów dotyczących  dofinansowania inwestycji w ramach Działania 2.3. SPO WKP.

15 grudnia 2005
Informacje ogólne

Rocznica wprowadzenia stanu wojennego

13grudnia2005_1.jpg

W 24 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego pod pomnikiem "Solidarności" w Jarocinie wiązankę kwiatów złożyła delegacja Starostwa Powiatowego w Jarocinie: Starosta Jarociński Sławomir Wąsiewski i członek Zarządu Powiatu Paweł Leonhard. Kwiaty złożyły również delegacje Urzędu Miejskiego w Jarocinie oraz jarocińskich kół: Związku Sybiraków, Związku Więźniów Politycznych i Represjonowanych Okresu Stalinowskiego i Związku Inwalidów Wojennych.

13 grudnia 2005
×