otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Konkurs "Bezpieczeństwo w Internecie"

Wykonaj samodzielnie pracę zgłoszeniową, graficzną lub multimedialną na temat „Bezpieczeństwo w Internecie”. Dostarcz osobiście do ZSP 1 w Jarocinie lub wyślij mailem na adres zsp1jarocin@strona.pl w terminie do 6 marca 2015r.

13 lutego 2015
Informacje ogólne

Jarocin bez TIR-ów

Mini obwodnica łącząca drogi krajowe 11 i 12 odciąży Jarocin od natężonego ruchu drogowego. Realizacji zadania przy współudziale Gminy Jarocin podjął się Powiat Jarociński. W tym roku opracowana zostanie niezbędna dokumentacja projektowa, na którą samorządy zabezpieczyły 300 tys. zł.

12 lutego 2015
Informacje ogólne

Powiatowe granty rozdzielone

Wiemy już jakie organizacje i na jakie przedsięwzięcia pozyskały dotacje z budżetu powiatu jarocińskiego.

12 lutego 2015
Informacje ogólne

Specjaliści od unijnej kasy zapraszają

Z początkiem października ubiegłego roku w Jarocinie wznowił działalność Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich. Przed tygodniem władze Powiatu Jarocińskiego i Marszałek Województwa Wielkopolskiego podpisali umowę dotacji na prowadzenie jarocińskiego LPIFE w 2015r.

11 lutego 2015
Informacje ogólne

Walczą o wiadukt

Rada Powiatu Jarocińskiego apeluje do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o zaniechanie zamiaru rezygnacji z wykonania przejazdu drogowego nad drogą ekspresową S11.

10 lutego 2015
Informacje ogólne

Szpitale w Jarocinie i Środzie Wlkp. razem

Próba połączenia jarocińskiej i średzkiej spółki szpitalnej to kolejny krok podejmowany w kierunku rozwoju obu placówek. Musimy myśleć o przyszłości naszego szpitala już teraz, by za rok, dwa nie dać się wchłonąć większym placówkom – uważa starosta jarociński Bartosz Walczak.

09 lutego 2015
Informacje ogólne

Studenci z Ameryki Południowej w Jarocinie

Studenci z Brazylii i Argentyny, którzy przebywają w Jarocinie na zaproszenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących odwiedzili jarocińskie starostwo. Wilian Molinari (z Brazylii) i Agustina Costela (z Argentyny) są studentami-wolontariuszami należącymi do i praktykującymi w ramach organizacji AIESEC.

05 lutego 2015
Informacje ogólne

Najbardziej "zatableciony" powiat

Biblioteki z terenu powiatu jarocińskiego wzbogaciły się o tablety, które już wkrótce będą dostępne dla czytelników.

04 lutego 2015
Informacje ogólne

Najlepsi mówcy z "ogólniaka"

O tym, kto jest najlepszym mówcą i potrafi wygłaszać piękne przemówienia można było przekonać się podczas konkursu zorganizowanego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu jarocińskiego. I Powiatowy Konkurs Krasomówczy odbył się w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie i jak się okazało najlepszych mówców znaleziono w gronie gospodarzy.

03 lutego 2015
Informacje ogólne

"Dwójka" w rankingu "Perspektyw"

"Perspektywy" opublikowały swój doroczny ranking szkół. Na wysokim miejscu uplasowali się uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalknych nr 2 w Jarocinie.

03 lutego 2015
Informacje ogólne

Chcą wspólnie ubiegać się o środki z UE

Pod koniec stycznia odbyło się pierwsze w tej kadencji samorządu spotkanie starosty z wójtami i burmistrzami gmin z terenu powiatu jarocińskiego. W naradzie uczestniczyli także przewodniczący rad poszczególnych samorządów.

02 lutego 2015
Informacje ogólne

Mobilne Punkty Informacyjne w lutym 2015

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jarocinie zaprasza wszystkich zainteresowanych pozyskaniem wsparcia ze środków Unii Europejskiej na bezpłatne konsultacje.

30 stycznia 2015
×