otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

PIT za 2005 rok - ulga odsetkowa

Jednym z popularniejszych odliczeń za 2005 rok będzie ulga odsetkowa. Podatnicy ciągle popełniają jednak liczne błędy.

Wynika to z faktu, że możliwość odliczenia odsetek od kredytu na zakup mieszkania jest obwarowana licznymi warunkami.

05 stycznia 2006
Informacje ogólne

Konkurs Małych Dotacji na dofinansowanie partnerskich inicjatyw i projektów ekologicznych

Cele konkursu
Dofinansowanie partnerskich, ekologicznych inicjatyw i projektów w praktyce przyczyniających się w do rozwoju zrównoważonego na szczeblu lokalnym.

Wnioskodawcy

  1. Organizacje pozarządowe działające na szczeblu lokalnym, posiadające osobowość prawną oraz mające w swoich celach statutowych działanie na rzecz ochrony środowiska bądź rozwoju zrównoważonego.
  2. Grupy nieformalne i koalicje działające na rzecz rozwoju zrównoważonego na szczeblu lokalnym występujące za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub jednostek samorządowych (np. urzędy gmin, szkoły, domów kultury).

04 stycznia 2006
Informacje ogólne

Program Wspierania Inicjatyw Obywatelskich Na Rzecz Wsi i Terenów Wiejskich

W I kw. 2006 Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej rozpoczyna realizację - za pośrednictwem Fundacji "Polska Wieś 2000 im Macieja Rataja" - nowego programu grantowego Fundacji pn. Program Wspierania Inicjatyw Obywatelskich Na Rzecz Wsi i Terenów Wiejskich.

03 stycznia 2006
Informacje ogólne

Konkursy internetowe

Pokaż innym na co Ciebie stać! Zgłoś swoją stronę internetową lub tekst o internecie do projektu Junior Internet! Możesz wygrać cenne nagrody oraz otrzymać szanę prezentacji swojej pracy, przed dziennikarzami, specjalistami z branży oraz młodymi pasjonatami Internetu, podczas Konferencji Junior Internet.

03 stycznia 2006
Informacje ogólne

Skandynawia - daleka czy bliska

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie oraz Polska Żegluga Bałtycka S.A. w Kołobrzegu zapraszają wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konkursie dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych "Skandynawia - daleka czy bliska".

03 stycznia 2006
Informacje ogólne

Przeszkody w prowadzeniu biznesu

Tegoroczny raport Banku Światowego o prowadzeniu działalności biznesowej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej nie jest dla Polski korzystny. Polscy przedsiębiorcy skarżą się bardziej niż ich koledzy z regionu.

03 stycznia 2006
Informacje ogólne

PIT - odliczenie darowizny

Podatnicy mogą odliczyć darowizny albo w ramach 6-proc. limitu, albo w całości, gdy darowizna przekazywana jest na rzecz kościelnej osoby prawnej. Przy limicie konieczny jest dowód wpłaty na konto i ujawnienie danych obdarowanego w PIT.

03 stycznia 2006
Informacje ogólne

Komunikat dla producentów wyrobów medycznych

Dotychczasowa norma PN-EN ISO 13485:2002 przestaje obowiązywać od lipca 2006 r.

03 stycznia 2006
Informacje ogólne

Nadpłata podatku  orzeczenie SN

Przedsiębiorca, od którego urząd skarbowy pobrał bezprawnie nadpłatę podatku, może domagać się odszkodowania. Wlicza się do niego oprocentowanie nadpłaty, które już otrzymał od urzędu skarbowego, ponieważ liczą się jego rzeczywiste straty.

03 stycznia 2006
Informacje ogólne

Prawo pracy - od 1 stycznia wyższe diety

Od 1 stycznia 2006 r. zmieniła się wysokość diety krajowej oraz niektórych diet i kwot górnego limitu wydatków na hotel dla wyjeżdżających w zagraniczną podróż służbową.

03 stycznia 2006
Informacje ogólne

Nowe formularze CIT

Każdy podatnik, który otrzyma decyzję o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi, będzie zdaniem Gazety Prawnej zobowiązany dołączyć do zeznania podatkowego CIT-8 nowe załączniki: CIT-8/A i CIT-8/B.

03 stycznia 2006
Informacje ogólne

Łatwiej o pomoc de minimis

Prostsze procedury aplikowania o dofinansowanie i zwiększenie ilości składanych wniosków na targi lub wystawy zagraniczne oraz na wyjazdowe misje gospodarcze, które mogą uzyskać wsparcie w ramach poddziałania 2.2.2 SPO Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, zakładają zmiany w udzielaniu pomocy de minimis.

03 stycznia 2006
×