otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

W hołdzie powstańcom i ks. Niedźwiedzińskiemu

- Ksiądz Ignacy Niedźwiedziński jest dla nas wszystkich godnym do naśladowania wzorem. Swoje życie poświęcił wolności ojczyzny. Nie możemy zapominać o jego zasługach dla całej Ziemi Jarocińskiej – stwierdził starosta Mikołaj Szymczak w trakcie uroczystości , której głównym punktem było odsłonięcie pamiątkowej tablicy upamiętniającej znamienitą postać proboszcza, który w sposób szczególny angażował się w walkę o niepodległość.


29 grudnia 2011
Informacje ogólne

W rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego

27 grudnia obchodziliśmy 93. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Uroczystości z tej okazji odbyły się w Jarocinie i Mieszkowie – rodzinnej miejscowości gen. Stanisława Taczaka, pierwszego dowódcy Powstania Wielkopolskiego. O godz. 17 na minutę włączone zostały syreny alarmowe upamiętniające godzinę wybuchu powstania.

29 grudnia 2011
Informacje ogólne

Obwodnica bez rygoru natychmiastowej wykonalności

19 grudnia Wojewoda Wielkopolski wydał pozwolenie na budowę obwodnicy Jarocina. W pierwszej połowie 2012 roku mają ruszyć wykupy gruntów. To jedyne pozytywne informacje w temacie tak długo oczekiwanej inwestycji drogowej na Ziemi Jarocińskiej. Nadal bowiem nie jest znany termin rozpoczęcia prac budowlanych związanych z obwodnicą. - Decyzja ta nie niesie żadnych natychmiastowych skutków dla budowy obwodnicy Jarocina - komentuje wydanie pozwolenia starosta Mikołaj Szymczak.

29 grudnia 2011
Informacje ogólne

Wydział Komunikacji w Jarocinie informuje

Wydział Komunikacji w Jarocinie informuje, że

z uwagi na funkcjonowanie systemów bankowych wszystkie wpłaty dokonywane
na konto Starostwa Powiatowego
w Jarocinie mogą być przekazywane
do 30 grudnia do godz. 9.30.

Pozostałe operacje nie wymagające opłat realizowane będą  
w dniu 30 grudnia do godz. 13.00.

(operacje wymagające opłat to m.in. rejestracja pojazdu, złomowanie pojazdu, 
wydanie prawa jazdy, wydanie  karty parkingowej)

28 grudnia 2011
Informacje ogólne

Schetynówka w Witaszycach

- Cieszy mnie bardzo, że w tak krótkim czasie, dzięki zaangażowaniu całego zespołu udało się zrealizować tak ważną dla mieszkańców Witaszyc i okolicznych sołectw inwestycji drogowej. Od podpisania umowy z wykonawcą minęły niespełna trzy miesiące i już możemy jeździć po nowej nawierzchni jezdni– z zadowoleniem mówił starosta Mikołaj Szymczak w trakcie uroczystego otwarcia przebudowanej drogi powiatowej Witaszyce – Prusy – Magnuszewice.

20 grudnia 2011
Informacje ogólne

Powiatowo-spółdzielcza inwestycja

Remont ulicy Bema i Al. Solidarności będzie rozwiązywał problem bardzo licznej grupy mieszkańców, którą porównać by można do liczby mieszkańców jednej z gmin Powiatu Jarocińskiego, dlatego nie możemy zapominać o ich potrzebach – podkreślał niespełna rok temu starosta Mikołaj Szymczak w trakcie podpisania porozumienia pomiędzy Powiatem Jarocińskim, Gminą Jarocin i Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową w Jarocinie. Dziś słowa się ziszczają, w projekcie budżetu Powiatu Jarocińskiego na rok 2012 w wydatkach majątkowych zabezpieczono 540 tys. zł. na III etap budowy ulicy Bema.


20 grudnia 2011
Informacje ogólne

Rocznica wprowadzenia stanu wojennego

30 lat temu 13 grudnia, o godzinie 6.00 rano Polacy otrzymali informację o wprowadzeniu stanu wojennego. Rocznicę tych wydarzeń uczcili samorządowcy, przedstawiciele organizacji kombatanckich, młodzież szkolna a przede wszystkim mieszkańcy Jarocina.


20 grudnia 2011
Informacje ogólne

Wojskowe wyróżnienia dla rodziców z powiatu jarocińskiego

Leonarda Maćkowiak z Jarocina otrzymała złoty medal Za Zasługi dla Obronności Kraju. Odznaczenie jest wyrazem wielkiego szacunku i uznania Kierownictwa Resortu Obrony Narodowej i całej armii dla rodziców, których synowie nie uchylają się od obowiązku pełnienia służby wojskowej. Wyróżnienie wręczono podczas uroczystości, która odbyła się w jarocińskim starostwie.


20 grudnia 2011
Informacje ogólne

Patronat poznańskiego UAM nad klasą ZSO w Jarocinie

Wydział Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu objął patronat nad jarocińską klasą licealną o profilu biologiczno – chemicznym. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie  jest jedną z dwóch szkół Wielkopolski, która podpisała z władzami uczelni porozumienie o współpracy.

19 grudnia 2011
Informacje ogólne

Wieści ze szkół

Aktualności z powiatowych szkół 

19 grudnia 2011
Informacje ogólne

Dofinansowanie usług doradczych świadczonych na rzecz rolników

Działalność rolnicza w całej Unii Europejskiej objęta jest od wielu lat różnymi formami wsparcia w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat formy i zakres wspierania sektora rolnego ulegały zasadniczym zmianom wskutek przyjmowanych reform unijnej polityki rolnej.

08 grudnia 2011
×