otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Szkolenie dla pedagogów

Dyrekcja Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Jarocinie serdecznie zaprasza pedagogów i dyrektorów szkół na kolejne spotkanie w ramach cyklu szkoleniowego z zakresu interwencji kryzysowej. Przedmiotem najbliższego szkolenia, które zaplanowano na 17 kwietnia 2009 roku, będzie ryzyko samobójstw.

08 kwietnia 2009
Informacje ogólne

Informacja o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2009 roku na terenie powiatu jarocińskiego

4 maja rozpocznie się na terenie powiatu jarocińskiego tzw. kwalifikacja wojskowa.  Przed Powiatową Komisją Lekarską stawią się mężczyźni urodzeni w 1990 roku. Wzywane również będą osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej. 

08 kwietnia 2009
Informacje ogólne

Sport i "swojskie jadło"

1 kwietnia 2009 roku na terenie obiektów sportowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Jarocinie odbył się Dzień Sportu. Do rywalizacji w zawodach przystąpili uczniowie „Dwójki” oraz zaprzyjaźniona młodzież z Białorusi, która w tym czasie gościła w Jarocinie.

08 kwietnia 2009
Informacje ogólne

Wymiana polsko - białoruska

Przełamywanie barier komunikacyjnych, uprzedzeń i stereotypów oraz nauka tolerancji wobec osób reprezentujących odmienną kulturę przyświecały międzynarodowym warsztatom zorganizowanym dla młodzieży z Polski i Białorusi. Na przygotowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach współpracy samorządu Powiatu Jarocińskiego i Obwodu Stołbce, pozyskano dotację w wysokości ponad 8,5 tys. Euro.

03 kwietnia 2009
Informacje ogólne

Szkolenie dla rolników i przedsiębiorców

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Jarocinie serdecznie zaprasza rolników i przedsiębiorców (zwłaszcza mikroprzedsiębiorców, którzy mają zarejestrowaną działalność gospodarczą w miejscowości poniżej 5 tysięcy mieszkańców) na szkolenie, które odbędzie się 8 kwietnia 2009 roku o godz. 1030 w sali Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Jarocinie (ul. Wrocławska 53). Spotkanie będzie dotyczyło trzech Działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, na które w najbliższym czasie będzie prowadzony nabór wniosków:
  1. Działanie 1.5 Modernizacja gospodarstw rolnych.

  2. Działanie 3.1 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

  3. Działanie 3.2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Spotkanie poprowadzi pracownik Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR z Poznania.

03 kwietnia 2009
Informacje ogólne

Zaktualizowana strategia

Opracowana siedem lat temu Strategia Rozwoju Powiatu Jarocińskiego na lata 2002 – 2011 poddana została aktualizacji. Radni powiatowi pozytywnie ustosunkowali się do zmian, które przygotował zespół pod kierunkiem Andrzeja Dworzyńskiego, członka zarządu powiatu. Jak podkreślają samorządowcy opracowany w obecnym kształcie dokument odzwierciedla najważniejsze zadania, jakie powiat zamierza zrealizować.

03 kwietnia 2009
Informacje ogólne

Więcej na inwestycje

Bardzo ambitny, ale realny do wykonania budżet – tak ocenia tegoroczny plan finansowy powiatu Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Meisnerowski.

02 kwietnia 2009
Informacje ogólne

Jarociniacy w turnieju "Nieprzetartego szlaku"

Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie uczestniczyli w XXII Turnieju Gier i Zabaw Zręcznościowych Drużyn "Nieprzetartego Szlaku" w Ostrowie Wlkp. W konkurencjach sportowych szkołę reprezentowali: Paweł Palczewski, Daniel Gniewkowski, Andrzej Pawlaczyk, Tomasz Niedziela, Damian Razik, Mateusz Niemier, Dominik Świątek, Krzysztof Jarema. Drużyna zajęła zaszczytne II miejsce, a w nagrodę otrzymała dyplom i piłkę koszykową. Gospodarze turnieju - Zespół Szkół Specjalnych im. J. Korczaka - zapewnili miłą atmosferę, a dla każdego uczestnika ciepły posiłek i słodycze. Opiekę nad drużyną w czasie wyjazdu sprawowały panie: Romualda Ratajczak i Barbara Kowalska.

02 kwietnia 2009
Informacje ogólne

Spotkanie z policjantem

24 marca 2009r. młodszy aspirant Aleksander Szczepański gościł w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie. Policjant prowadził zajęcia z  zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Podczas spotkania uczniowie zapoznali się z zasadami bezpiecznej jazdy rowerem po drodze. Opiekunem grupy jest pani Beata Hendler -  nauczycielka wychowania komunikacyjnego, która po raz drugi korzystając z  pomocy jarocińskich policjantów przygotowuje uczniów do egzaminu na kartę rowerową.

02 kwietnia 2009
Informacje ogólne

"Jedynka" szkołą najlepszych księgowych

Uczniowie z ZSP nr 1 w Jarocinie zdobyli pierwsze miejsce w Wojewódzkim Konkursie z Rachunkowości „Akademia Księgowego”. Zwycięstwo indywidualne odniosła również  uczennica jarocińskiej „Jedynki”, Dorota Płócienniczak, która w nagrodę otrzymała laptop, darmowy kurs dla księgowych oraz zwolnienie z opłat czesnego w WSHiR w Poznaniu na pierwszym roku studiów. Drużyna ZSP nr 1 wygrała dla szkoły rzutnik multimedialny.

02 kwietnia 2009
Informacje ogólne

Wycieczka do muzeum

W pierwszym tygodniu marca uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych wraz w  wychowawczyniami udali się do Muzeum Regionalnego w Jarocinie, by zwiedzić dwie ekspozycje. Tematem pierwszej było Powstanie Wielkopolskie, które miało miejsce na naszych terenach. Druga ekspozycja dotyczyła Dziejów Jarocina.

02 kwietnia 2009
Informacje ogólne

Jak tańczyć, to tylko w "Jedynce"

Około 200 zawodników z Wielkopolski wzięło udział w Finale Rejonu Poznań – Wschód w aerobiku grupowym gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, który odbył się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie.  Najlepsze okazały się drużyna Gimnazjum nr 1 z Murowanej Gośliny oraz drużyna Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp.

02 kwietnia 2009
×