otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Kultura i sport - powiat pomaga gminom


wykres_pomoc.jpg

W 2005 roku władze samorządowe powiatu jarocińskiego wspierały finansowo organizacje pozarządowe działające na Ziemi Jarocińskiej.

02 marca 2006
Informacje ogólne

Podsumowanie IV Targów Edukacyjnych

W dniu 28 lutego br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jarocinie odbyło się spotkanie podsumowujące IV Targi Edukacyjne Powiatu Jarocińskiego. Na zaproszenie Starosty Jarocińskiego w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele placówek oświatowych oraz pracownicy Wydziału Edukacji i Promocji. Zebrani wyciągnęli wnioski z kolejnej edycji targów i potwierdzili, że sprawdzona w tym roku formuła targów powinna być kontynuowana w latach nastepnych. Na zakończenie spotkania wszystkie osoby zaangażowane w organizację IV targów otrzymały z rąk wicestarosty Jolanty Mejzińskiej podziękowania oraz upominki.

podsumowanie_targow1.jpg 

podsumowanie_targow2.jpg

02 marca 2006
Informacje ogólne

Dni otwarte w szkołach

Podobnie jak w minionych latach szkoły ponadgimnazjalne otwierają szeroko przed absolwentami gimnazjów swoje drzwi. Z ofertą szkół ponadgimnazjalnych powiatu jarocińskiego można było zapoznać się podczas zorganizowanych na początku lutego targów edukacyjnych. Tym razem szkoły zapraszają do odwiedzenia swoich placówek. W trakcie "otwartych drzwi" będzie mozna zapoznać się zarówno z warunkami lokalowymi poszczególnych placówek oświatowych, jak również wyposażeniem pracowni i szkolną atmosferą.

27 lutego 2006
Informacje ogólne

Ochrona zdrowia - priorytetowe zadanie

Najważniejszym zadaniem poprawiającym bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców powiatu jarocińskiego jest MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SZPITALA POWIATOWEGO W JAROCINIE. Inwestycja ta o wartości ponad 12 mln zł (12.176.277 zł), realizowana od roku ubiegłego, zostanie zakończona w 2006 roku i rozliczona na kwotę ponad 9 mln zł (9.188.406 zł).

zdrowie_wykres.gif

27 lutego 2006
Informacje ogólne

Hit 2005

W niedzielę 19 lutego w Auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłoszono wyniki XXII edycji konkursu Wielkopolski Gospodarczo-Samorządowy HIT 2005. Dwie firmy z terenu powiatu jarocińskiego były nominowane do tego prestiżowego tytułu: Producent Czapek Dziecięcych "Marika" z Jarocina oraz Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" z Jarocina. Wśród zaproszonych na uroczystość gości obecna była również wicestarosta Jolanta Mejzińska.

21 lutego 2006
Informacje ogólne

Olimpijczycy w "Jedynce"

ateny_plakat.jpg

Otylia Jędrzejczak, Robert Korzeniowski, Mateusz Kusznierewicz, Anna Rogowska - wielcy polskiego sportu uchwyceni obiektywem profesjonalnych fotoreporterów. Tę niecodzienną wystawę zdjęć będzie można obejrzeć w dniach 3 - 31 marca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie. Przedsięwzięcie zatytułowane „Od Aten do Jarocina” jest efektem współpracy jarocińskiego starostwa  i Fundacji Centrum Edukacji Olimpijskiej.

20 lutego 2006
Informacje ogólne

Powiat zwalcza bezrobocie

Zgodnie z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy starosta może skierować do prac społecznie użytecznych bezrobotnego, który nie posiada prawa do zasiłku i korzysta ze świadczeń pomocy społecznej. Prace nie mogą przekraczać tygodniowo 10 godzin i odbywać się mogą jedynie w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby bezrobotnej. Odmowa podjęcia pracy oznacza utratę statusu bezrobotnego.

"Zwróciliśmy się do gmin z terenu naszego powiatu o współudział w realizacji tego przedsięwzięcia. Na nasz projekt odpowiedziała gmina Jarocin, która wytypowała do prac społecznie użytecznych około 300 osób. Kiedy tylko gmina dostarczy do Urzędu Pracy wymagane dokumenty, podpiszemy stosowną umowę i wówczas będziemy mogli rozpocząć jego realizację. 60% kosztów związanych z zatrudnieniem bezrobotnych zrefunduje Powiatowy Urząd Pracy, pozostałe koszty poniesie gmina" - mówi Sławomir Wąsiewski starosta jarociński.

17 lutego 2006
Informacje ogólne

Mała Pętelka 2006

Ogromnym sukcesem dla reprezentantów powiatu jarocińskiego zakończył się udział w XII konkursie "Mała Pętelka" dla młodych projektantów. Zakwalifikowana do finału kolekcja "Czarny diament", której autorką jest uczennica Technikum Odzieżowego w ZSP nr 2 w Jarocinie Anita Wojtczak, składała się z siedmiu sukienek. Na wybiegu swoją kolekcję prezentowała sama autorka oraz szkolne koleżanki.

petelka2.jpg
Anita Wojtczak w otoczeniu koleżanek - modelek

17 lutego 2006
Informacje ogólne

Proinwestycyjny budżet powiatu jarocińskiego na rok 2006


budzet2006.jpg

Dochody: 36.945.208 zł
Wydatki: 48.556.493 zł
w tym wydatki majątkowe
14.452.606 zł – 30% wydatków ogółem

W budżecie powiatu jarocińskiego na 2006 rok znaczącą pozycję, bo aż 30%, po stronie wydatków zajmują wydatki majątkowe. Mówiąc inaczej: spośród wszystkich wydanych przez powiat jarociński pieniędzy, co trzecia złotówka pomnoży majątek powiatu. Najważniejsze zadania realizowane przez powiat w tym roku obejmują kolejny etap modernizacji i rozbudowy jarocińskiego szpitala, inwestycje w placówkach oświatowych i remonty drogowe.

17 lutego 2006
Informacje ogólne

Posiedzenie RKS-u

W piątek starosta jarociński Sławomir Wąsiewski uczestniczył w posiedzeniu Regionalnego Komitetu Sterującego w Poznaniu. Najważniejszym punktem obrad było omówienie i zarekomendowanie Zarządowi Województwa listy projektów dla Działania 1.4 "Rozwój turystyki i kultury w ramach priorytetu I ZPORR". W roku 2005 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przeprowadził drugi nabór wniosków do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) w działaniu 1.4 „Rozwój turystyki i kultury”. Nabór ten obejmował zarówno projekty z zakresu kultury, jak i turystyki.

13 lutego 2006
Informacje ogólne

Program Wyrównywania Różnic Między Regionami

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  Oddział Wielkopolski w Poznaniu informuje, ze w 2006 roku można uczestniczyc w programie "Wyrównywanie Różnic Między Regionami".

13 lutego 2006
Informacje ogólne

Aerobik w "jedynce"

W piątek 10 lutego br. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie rozegrany został półfinał wojewódzki w aerobiku grupowym. Zawody były bardzo licznie obsadzone i wzięło w nich udział 38 drużyn z Południowej Wielkopolski (szkoły podstawowe 11 drużyn, gimnazja 15 drużyn, szkoły ponadgimanzjalne 12 drużyn). Stojące na wysokim poziomie prezentacje oceniała komisja sędziowska.

Aerobik_4.jpg

13 lutego 2006
×