otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Konkurs Grantowy "Orange dla Ziemi"

Konkurs na dofinansowanie szkolnych projektów odpadowych, zarządzany przez Fundację Nasza Ziemia, prowadzony jest pod patronatem Ministra Środowiska, Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

07 grudnia 2005
Informacje ogólne

Rozszerzenie list wydatków kwalifikowanych w ramach działania 2.2.2. SPO WKP

Rozszerzyła się lista wydatków kwalifikowanych w ramach działania 2.2.2 SPO WKP - dotacje na targi i misje.

07 grudnia 2005
Informacje ogólne

Posiedzenie Regionalnego Komitetu Sterujacego

W dniu 6 grudnia br. w budynku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się posiedzenie Regionalnego Komitetu Sterującego, którego członkiem jest Starosta Jarociński Sławomir Wąsiewski.

W trakcie swoich prac RKS między innymi akceptował i rekomendował Zarządowi Województwa Wielkopolskiego listę rankingową projektów przewidzianych do finansowania w ramach SPO "Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006", priorytet II "Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich", działanie 2.3 "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego".

07 grudnia 2005
Informacje ogólne

Europejski Program Stypendialny danceWEB

Europejski Program Stypendialny danceWEB odbywa się każdego roku na przełomie lipca i sierpnia w Wiedniu w ramach międzynarodowego festiwalu ImPulsTanz. Założenia programu to swobodna wymiana myśli i wiedzy, intensywne szkolenie, spotkania ze światowej sławy artystami. Celem programu jest ukierunkowanie dalszej kariery jego uczestników.

06 grudnia 2005
Informacje ogólne

Konkurs "Spotkania świąteczne"

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. spotkania świąteczne.

06 grudnia 2005
Informacje ogólne

Szkolimy rodziny

W dniu 30 listopada br. w Domu Dziecka w Górze zakończył się trwający blisko dwa miesiące, projekt pod nazwą "Uaktywnienie rodziców w odnawianiu i umacnianiu prawidłowych relacji rodzinnych w celu powrotu dziecka do rodziny".

06 grudnia 2005
Informacje ogólne

Dofinansowywanie zadań z zakresu rozwoju turystyki

31 grudnia br. upływa termin składania do Departamentu Turystyki Ministerstwa Gospodarki i Pracy ofert dotyczących realizacji zadań z zakresu rozwoju turystyki.

05 grudnia 2005
Informacje ogólne

Zareklamuj swój produkt

Firma PHU PC-ET uruchomiła nowe przedsięwzięcie internetowe mające na celu promowanie produktów i ofert polskich producentów i sprzedawców, zarówno hurtowych jak i detalicznych.

Oferta polega na umieszczeniu i aktualizacji oferty przedsiębiorstwa na stronach portalu www.opentrade.pl.

W okresie promocyjnym (do 30 kwietnia 2006r.) korzystanie z serwisu jest bezpłatne.

05 grudnia 2005
Informacje ogólne

Konkurs wiedzy o Eugeniuszu Kwiatkowskim rozstrzygnięty

IV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Eugeniuszu Kwiatkowskim został rozstrzygnięty. W sobotę wręczono nagrody i wyróżnienia.

05 grudnia 2005
Informacje ogólne

Ogólnopolski Narciarski Rajd Chłopski

W imieniu Starostwa Powiatowego w Żywcu, Urzędu Gminy Rajczy oraz słowackich gmin Skalite i Oščadnica zapraszamy Państwa do udziału w XIV Międzynarodowym i XXXVIII Ogólnopolskim Narciarskim Rajdzie Chłopskim Rajcza–Zwardoń–Skaliste–Oščadnica 2006.

05 grudnia 2005
Informacje ogólne

Szkoła z tradycją

Fundacja Szansa zaprasza do wzięcia udziału w pierwszej edycji konkursu "Szkoła z tradycją". Konkurs ma na celu pokazanie żywotności tradycji, jej znaczenia dla życia społeczności szkolnej i lokalnej.

02 grudnia 2005
Informacje ogólne

Stypendia wypłacone

Powiat jarociński otrzymał w dniu dzisiejszym z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu ostatnią ratę środków pieniężnych na wypłaty stypendiów dla studentów w ramach programu "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne".

Kwota w wysokości 7.695,00 zł stanowi ostatnie 10% całego stypendium, została niezwłocznie przelana przez starostwo na konta oczekujących. Wypłaty dotyczą roku akademickiego 2004/2005.

Szkoły ponadgimnazjalne powiatu jarocińskiego zakończyły już wypłacanie stypendiów dla uczniów. Rozliczenie i sprawozdanie zostało przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

02 grudnia 2005
×