otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Bezpłatne szkolenie

Informujemy o bezpłatnym szkoleniu "Prowadzenie i rozwój gospodarstw specjalizujących się w produkcji żywca wieprzowego w aspekcie racjonalizacji wykorzystania podstawowych czynników produkcji i zgodnie z wymogami UE" przeznaczonym dla producentów trzody chlewnej, w wieku do 55 lat, będących właścicielami, współwłaścicielami, następcami lub dzierżawcami gospodarstwa nastawionego na chów trzody chlewnej.

Organizatorzy gwarantują nocleg, wyżywienie oraz materiały szkoleniowe.

Zobacz szczegółowe informacje Zobacz szczegółowe informacje (72.01 KB)

Pobierz formularz zgłoszenia Pobierz formularz zgłoszenia (88.61 KB)

Pobierz formularz zgłoszenia Pobierz formularz zgłoszenia (158.00 KB)

23 sierpnia 2005
Informacje ogólne

Święto Wojska Polskiego

15sierpnia2005_1.jpg

W dniu 12 sierpnia 2005 roku przedstawiciele lokalnych władz samorządowych oraz organizacji kombatanckich złożyli kwiaty na grobach wojennych z lat 1920-1921, znajdujących się w kwaterze na jarocińskim cmentarzu. Kwiaty składane były z okazji Święta Wojska Polskiego.

12 sierpnia 2005
Informacje ogólne

Opieka na wysokim poziomie

dps1.jpg
Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie (Pałac).

Powiat jarociński otrzymał 700 tys. złotych bezzwrotnej dotacji na remont Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie. Są to pieniądze przyznane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji mieszkanek.

11 sierpnia 2005
Informacje ogólne

Karta etyki

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Jarocinie mając na uwadze normy i wartości obowiązujące w służbie publicznej opracowali i wdrożyli w życie kartę etyki zawodowej. Za pośrednictwem ankiety wybrali najważniejsze zasady, w myśl których podstawowym przesłaniem jest dbałość o dobro jarocińskiej, powiatowej wspólnoty samorządowej. Karta została przyjęta do akceptującej wiadomości przez Zarząd Powiatu w Jarocinie.

11 sierpnia 2005
Informacje ogólne

Podatnicy utracą prawo korygowania VAT

Tysiące podatników utracą wkrótce prawo korygowania VAT. Ustawodawca, poprawiając przepisy Ordynacji podatkowej, ograniczył jedno z podstawowych uprawnień, jakim jest możliwość poprawiania błędów - pisze "Gazeta Prawna".

05 sierpnia 2005
Informacje ogólne

E-faktury już obowiązują

W dniu 4 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur elektronicznych.

05 sierpnia 2005
Informacje ogólne

Ochrona nazwy firmy, czyli... kto pierwszy ten lepszy

gazeta_prawna.gifZgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn.zm.), czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzać w błąd klientów co do jego tożsamości, przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego zgodnie z prawem do oznaczenia innego przedsiębiorstwa.

04 sierpnia 2005
Informacje ogólne

Niższy ZUS dla rozpoczynających działalność

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

02 sierpnia 2005
Informacje ogólne

Rośnie szpital

szpital_fundamenty.jpg

W szybkim tempie postępują prace przy rozbudowie jarocińskiego szpitala. W lipcu dokonano odbioru I etapu robót budowlanych, w zakres którego wchodziły:

  • roboty ziemne przygotowawcze, ogrodzenie placu budowy,
  • roboty rozbiórkowe,
  • wybudowanie zewnętrznej sieci i budynku gazów medycznych.

Zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym przystąpiono już do realizacji budowy głównego budynku rozbudowywanego szpitala. Obecnie trwają prace między innymi przy zalewaniu ław fundamentowych.

szpital_budynek_gazow.jpg
Nowy budynek gazów medycznych.

01 sierpnia 2005
Informacje ogólne

61. rocznica wybuchu powstania warszawskiego

1sierpnia2005_1.jpg

Delegacje organizacji kombatanckich działających na terenie powiatu jarocińskiego oraz Starosta Jarociński Sławomir Wąsiewski złożyli kwiaty pod pamiątkową tablicą w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie. W ten sposób uczczono 61 rocznicę wybuchu powstania warszawskiego oraz śmierć Eweliny Łaniewskiej, która straciła życie w czasie walk na Żoliborzu.

01 sierpnia 2005
Informacje ogólne

Giełda kooperacyjna

Starostwo Powiatowe w Jarocinie zaprasza przedsiębiorców do wzięcia udziału w giełdzie kooperacyjnej, której celem jest stworzenie przedsiębiorcom warunków do poznania partnerów biznesowych.

28 lipca 2005
Informacje ogólne

Załóż spółkę z o.o. w Berlinie

Od strony formalno-prawnej zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością u naszych zachodnich sąsiadów wygląda podobnie jak w Polsce.

27 lipca 2005
×