otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Rozpoczęcie roku szkolnego 2006/2007

Rozpoczęcie roku szkolnego 2006/2007 w szkołach ponadgimnazjalnych
powiatu jarocińskiego odbędzie się w dniu 4 września br. o godzinie:

1)Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie, ul. T. Kościuszki 31
            - msza św. w kościele parafialnym  Chrystusa Króla o godzinie 8.00
            - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego o godzinie 9.00
2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie, ul. Wojska Polskiego 66
            - msza św. w kościele o. Franciszkanów o godzinie 8.00
            - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego o godzinie 9.00
3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jarocinie, ul. Wojska Polskiego 66
            - msza św.  Kościele o. Franciszkanów o godzinie 8.00
            - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego o godzinie 9.00
4) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tarcach
            - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego o godzinie 9.00
5) Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie
            - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego o godzinie 9.00

31 sierpnia 2006
Informacje ogólne

W hołdzie wolności

w_holdzie_wolnosci.jpgW 26. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych, przedstawiciele władz
powiatu jarocińskiego złożyli kwiaty pod pomnikiem "Solidarności" w
Jarocinie.

31 sierpnia 2006
Informacje ogólne

IV ZAJAZD W ŚMIEŁOWIE

 
logo.JPG


Muzeum im. A. Mickiewicza
w Śmiełowie

3 września br. w Muzeum im. A. Mickiewicza  w Śmiełowie wystąpią:
 
17.00 Daniel Olbrychski – recytacja utworów A. Mickiewicza
 
18.00 Klezmerski zespół Scholem – muzyka żydowska środkowej i wschodniej Europy

 
19.00 Z Erosem przez wieki – literatura miłosna od starożytności po czasy współczesne w wykonaniu aktorów Teatru Starego w Krakowie: Jana Korwina
- Kochanowskiego, Macieja Luśnię
- i Katarzynę Nowak
 
20.15 Recital Andrzeja Sikorowskiego, Marek Tomczyk – gitara
 
Całość poprowadzi Bartosz Grochal.
W trakcie występów i prezentacji przewidziane są różne atrakcje festynowe.
 
Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy – wstęp wolny!

30 sierpnia 2006
Informacje ogólne

Powiat na Dożynkach w Lubaszu

3_1.jpgW niedzielę 27 sierpnia br  w Lubaszu
odbyły się Wojewódzko – Archidiecezjalne
Dożynki Wielkopolskie. Nasz powiat reprezentował Sławomir
Wąsiewski Starosta Jarociński
. Wieniec dożynkowy nieśli przedstawiciele
Zespołu Folklorystycznego „Goliniacy” z Goliny. Ich strój, piękny wieniec stanowił doskonałą wizytówkę naszego powiatu. Zgodnie z tradycją tego święta odbyła się Msza Św. Dziękczynna oraz dokonano
obrzędów dożynkowych. Wzorem lat ubiegłych
organizatorzy zygotowali dla wszystkich uczestników
wystawę rolniczą i kiermasz wyrobów
rękodzieła ludowego i artystycznego.28 sierpnia 2006
Informacje ogólne

Wielkopolska Sportowa Inauguracja Roku Szkolnego 2006/2007

Starosta Jarociński
Prezes SZS "Wielkopolska"
Prezes SZS Powiatu Jarocińskiego
zapraszają na Wielkopolską Sportową Inaugurację Roku Szkolnego 2006/2007
która odbędzie się 8.09.2006 r. na stadionie w Jarocinie oraz w żerkowskim Gimnazjum


Program uroczystości:
9.00 ROZPOCZĘCIE WIELKOPOLSKIEJ SPORTOWEJ INAUGURACJI ROKU SZKOLENGO
2006/2007


PODSUMOWANIE WSPÓŁZAWODNICTWA SZKÓŁ ZA ROK 2005/2006 Jarocin
Stadion "Jarocin-Sport" w Jarocinie, ul. Sportowa 6
11.30 PRZEJAZD DO ŻERKOWA


12.00 UROCZYSTE OTWARCIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH
Gimnazjum w Żerkowie, ul. Cmentarna 10

25 sierpnia 2006
Informacje ogólne

UWAGA STUDENCI!


      unia.jpg  efs.jpg  zpor.jpg  urzad.jpg 


Stypendium

dla studenta uczelni wyższej na rok akademicki 2006/2007
„Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”
 
Stypendium współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

O stypendium mogą ubiegać się studenci:
1. pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – dochody maksymalne 504 zł netto na osobę w rodzinie, lub 583 zł netto gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem  o niepełnosprawności
2. lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
3. posiadający stałe zameldowanie na terenie powiatu jarocińskiego.
- Wsparcie może być udzielone studentom państwowych i niepaństwowych szkół wyższych prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym.
- Stypendia dla studentów będą przekazywane w formie finansowej – przelew na konto.
- Termin składania wniosków:  do 29 września 2006 roku.
- Stypendia przyznawane będą na 9 miesięcy.

24 sierpnia 2006
Informacje ogólne

XLIV Sesja Rady Powiatu w Jarocinie

Na czwartek, 31 sierpnia zaplanowana została XLIV Sesja Rady Powiatu w
Jarocinie. Obrady rozpoczną się o godz. 10.00 w sali Komendy Powiatowej
PSP w Jarocinie. Radni wysłuchają m.in informacji o realizacji zadań przez
Powiatowy Urząd Pracy oraz sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu za I półrocze 2006 roku. Kolejne sprawozdanie dotyczyć będzie realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej w I półroczu 2006 roku. Radni zapoznają się również ze sprawozdaniem Komisji
Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli zleconych przez Radę Powiatu.

23 sierpnia 2006
Informacje ogólne

UWAGA UCZNIOWIE!unia.jpg  efs.jpg  zpor.jpg  urzad.jpgStypendium

dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej na rok szkolny 2006/2007
„Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”
Stypendium współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa
w ramach Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
 
O stypendium mogą ubiegać się uczniowie:
 
1.  pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – dochody maksymalne 504 zł netto
na osobę w rodzinie, lub 583 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem 
o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
2. posiadający stałe zameldowanie na jednym z poniżej wymienionych obszarów:
- na obszarach wiejskich tzn. terenach położonych poza granicami administracyjnymi miast,
- w miastach do 5.000 mieszkańców,
3. podejmujący naukę lub uczący się w szkole ponadgimnazjalnej kończącej się egzaminem maturalnym,
4. rozpoczynający lub kontynuujący naukę w dwuletnich, uzupełniających liceach ogólnokształcących
lub trzyletnich technikach uzupełniających, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.
 
- Wsparcie może być udzielone uczniom szkół ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych
(mających uprawnienia szkoły publicznej), kończących się egzaminem maturalnym.
 
- Stypendia dla uczniów będą przekazywane w formie finansowej.
- Termin składania wniosków: do 15 września 2006 roku.
- Stypendia przyznawane będą na 10 miesięcy.uczen_informacja.doc uczen_informacja.doc (84.00 KB)
uczen_oswiadczenie.doc uczen_oswiadczenie.doc (84.00 KB)
uczen_wniosek.doc uczen_wniosek.doc (103.50 KB)

22 sierpnia 2006
Informacje ogólne

Inwestycje w szkołach ponadgimnazjalnych

Ponad 2 mln zł powiat jarociński przeznaczy w tym roku na remonty i inwestycje w szkołach ponadgimnazjalnych oraz ZSS w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarocinie. Największą inwestycją jest przebudowa kotłowni węglowej na gazową oraz modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej w Zespołach Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i nr 2 w Jarocinie. Jest to ostatni – trzeci etap realizowanego przez powiat jarociński od dwóch lat przedsięwzięcia. Prace trwają od kilku tygodni, a ich zakończenie planowane jest przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. Wartość robót budowlanych oraz wykonania przyłącza gazowego wynosi ponad 1,4 mln zł. Praktycznie całość inwestycji zostanie sfinansowana z bezzwrotnej dotacji, którą powiat jarociński pozyskał z Fundacji „EkoFundusz”. W wyniku realizacji inwestycji przebudowana zostanie kotłownia oraz wymieniona na nową instalacja wewnętrzna c.o. i c.w.u. oraz elementy grzejne z armaturą we wszystkich budynkach szkół. Planuje się zamontowanie dwóch kondensacyjnych kotłów gazowych, do pracy z płynnie obniżaną temperaturą wody w kotle, o mocy znamionowej 370,0 kW każdy oraz trzeci kocioł gazowy o mocy 60 kW.
Inwestycja stanowi kompleksowe rozwiązanie w zakresie ogrzewania wszystkich budynków szkolnych przy ul. Wojska Polskiego w Jarocinie. Co bardzo ważne, w wyniku realizacji projektu zmaleją koszty ogrzewania obu szkół – mówi starosta jarociński Sławomir Wąsiewski.  Poprawią się także warunki nauki i pracy uczniów i nauczycieli. Nowa system ogrzewania przyczyni się w znacznej mierze do redukcji zanieczyszczeń powietrza, a tym samym do ochrony stanu środowiska naturalnego – dodaje starosta Wąsiewski.

           

22 sierpnia 2006
Informacje ogólne

Święto Wojska Polskiego

www.jpgW 86. rocznicę Bitwy Warszawskiej, z okazji Święta Wojska Polskiego delegacje powiatowych władz samorządowych oraz organizacji kombatanckich złożyły kwiaty na jarocińskim cmentarzu pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich oraz w kwaterze grobów żołnierzy poległych w 1920 roku.

22 sierpnia 2006
Informacje ogólne

Powiat jarociński kupił od oo. Franciszkanów działkę

Powiat jarociński kupił od oo. Franciszkanów działkę - 574 m2 za łączną
sumę 12,606 zł. Umowa została podpisana 1 sierpnia br.
"Zakup działki daje nam możliwość wykonania nowej nawierzchni asfaltowej
na istniejącej drodze. Dzięki temu można będzie w lepszych warunkach
dojechać do nowych, wyremontowanych obiektów szkolnych, zarówno ZSP nr 1
jak i ZSP nr 2, a także na parking kościoła oo. Franciszkanów".

22 sierpnia 2006
×