otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Konkurs ofert na realizacje zadań publicznych

    Zarząd Powiatu w Jarocinie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Jarocińskiego w 2008 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej  i sportu a także krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży. Oferty należy składać w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, pokój 23  w terminie do 14 lutego 2008 r.

10 stycznia 2008
Informacje ogólne

Dżem od starosty

wosp08.jpg    Plakat z autografami muzyków legendarnej grupy DŻEM ofiarował starosta jarociński Stanisław Martuzalski w ramach licytacji gadżetów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mam nadzieję, że pamiątka ta trafi w ręce fana zespołu, który tak jak ja z łezką w oku wspomina czasy świetności jarocińskich festiwali i ich legendy – zespołu Dżem. Licytacja odbędzie się w Jarocińskim Ośrodku Kultury w najbliższą niedzielę.

10 stycznia 2008
Informacje ogólne

Dotacje z Fundacji Kronenberga

    Fundacje, stowarzyszenia, szkoły, domy kultury, biblioteki oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na rzecz dobra publicznego mogą starać się o wsparcie finansowe swoich projektów w ramach środków Fundacji Kronenberga.

10 stycznia 2008
Informacje ogólne

Zapraszamy na konferencję "PROW 2007-2013"

    Uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji pt. „PROW 2007-2013 Nowa Perspektywa dla Przetwórstwa rolno-spożywczego”, poświęconej wdrażaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działanie: Wzrost Wartości Dodanej Podstawowej Produkcji Rolnej i Leśnej. Konferencja poświęcona jest omówieniu możliwości uzyskania dotacji dla przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego.

04 stycznia 2008
Informacje ogólne

W powiecie podnoszą kwalifikacje

    Powiat jarociński uplasował się na wysokim - piątym miejscu w rankingu efektywności wykorzystania oferty szkoleniowej przez powiaty należące do stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych (WOKiSS). W klasyfikacji za rok 2006, na 32 powiaty będące członkami stowarzyszenia  powiat jarociński zajął czwarte miejsce… ale od końca. Rachunek jest prosty: szkolenie jednego pracownika starostwa w 2006 roku kosztowało powiat blisko 300 zł, teraz kosztuje nas 44 zł – podkreśla starosta Stanisław Martuzalski.

03 stycznia 2008
Informacje ogólne

"Polonia" już nie straszy

Budynek po byłym hotelu „Polonia”, który przez kilka lat „straszył” turystów odwiedzających jarociński rynek, odzyskał dawny blask. Przed dwoma tygodniami zakończył się gruntowny remont kamienicy przeprowadzany przez obecnego właściciela nieruchomości bank PKO BP S.A.

03 stycznia 2008
Informacje ogólne

Opłatek z biskupem

Pierwszego dnia 2008 roku biskup kaliski Stanisław Napierała przybył do mieszkańców Ziemi Jarocińskiej z najlepszymi życzeniami noworocznymi. Tradycyjne spotkanie opłatkowe z biskupem odbyło się w jarocińskim ratuszu. Wcześniej podczas mszy św. w kościele p.w. św. Marcina dostojnik poświęcił wyremontowaną świątynię.

03 stycznia 2008
Informacje ogólne

Zwycięski zryw niepodległościowy

27 grudnia w Jarocinie uroczyście obchodzono 89. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego, jedynego zrywu niepodległościowego na terenie zaborów zakończonego zwycięstwem. Dzięki niemu mieszkańcy Wielkopolski odzyskali wolność, a ziemie stanowiące kolebkę państwowości wróciły do Polski.

03 stycznia 2008
Informacje ogólne

Przekazanie budynków ZZOZ-owi

20 grudnia br. Powiat Jarociński, reprezentowany przez Starostę Jarocińskiego Stanisława Martuzalskiego oraz Wicestarostę Przemysława Musielaka, przekazał w nieodpłatne użytkowanie w formie aktu notarialnego Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jarocinie, reprezentowanemu przez Dyrektora Tomasza Paczkowskiego, budynki wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wybudowane w ramach projektu „Modernizacja Szpitala Powiatowego w Jarocinie”.

20 grudnia 2007
Informacje ogólne

Wyniki konkursów

    W dniu 17 grudnia 2007r. został przeprowadzony konkurs w celu wyboru    kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarocinie.
Na ogłoszony przez Zarząd Powiatu w Jarocinie konkurs wpłynęła tylko  jedna oferta.
W wyniku przeprowadzonego konkursu komisja wybrała Panią Lidię Kalinowską na kandydata na stanowisko dyrektora.

20 grudnia 2007
Informacje ogólne

Informacja z Wydziału Komunikacji

Z uwagi na konieczność wcześniejszych rozliczeń z bankiem , sprawy w Wydziale Komunikacji, które wymagają wniesienia opłat, m.in. rejestracja pojazdów, wydanie prawa jazdy, zaświadczeń, itp. , będą mogły być załatwiane:
- w Wigilę , 24 grudnia - do godz.10.30,
- w Sylwestra, 31 grudnia - do godz. 12.30

19 grudnia 2007
Informacje ogólne

Porządki w Zakrzewie

    Rozpoczął się kolejny etap prac rewaloryzacyjnych w zabytkowym parku w Zarzewie. Firma „SORBUS” z Jarocina wycina samosiejki i suche krzewy, karczuje pniaki i porządkuje teren.

14 grudnia 2007
×