otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Seminarium młodzieżowe w Berlinie

Już po raz trzeci w tym roku Zespół Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach przy współpracy z Deutsch-Polnisches Jugendwerk w Niemczech zorganizował seminarium w ramach wymiany młodzieży polsko-niemieckiej, tym razem spotkanie miało miejsce w Berlinie.


10 października 2011
Informacje ogólne

Śmieci z lasów trafiły na wysypisko

„Lasy to życie – chrońmy je” to hasło tegorocznej akcji "Sprzątanie Świata – Polska". Dzieci i młodzież wraz z opiekunami zaopatrzeni w rękawice i plastikowe worki wyruszyli w pobliskie lasy, by pozbierać zalegające tam śmieci. W ten sposób Fundacja „Sprzątanie Świata – Polska” i Fundacja Nasza Ziemia włączyła się w obchody Międzynarodowego Roku Lasów, ogłoszonego przez ONZ.

10 października 2011
Informacje ogólne

Kolejna "schetynówka" na drodze powiatowej

We wrześniu ruszyły prace związane z przebudową drogi powiatowej nr 4202 P na odcinku Witaszyce – Prusy – Magnuszewice. Powiatowa inwestycja będzie kosztowała ponad 3,1 mln zł. Przebudowa będzie realizowana przy udziale środków pozyskanych z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”.

07 października 2011
Informacje ogólne

Nowy kierownik i sprzęt medyczny

Szpital Powiatowy w Jarocinie przechodzi prawdziwą metamorfozę, która obejmuje nie tylko tworzenie nowych oddziałów ale również zmiany personalne. Od 1 października jarocińską placówką kieruje Mariusz Krasicki, który pod swoją pieczę przejął także funkcjonujące zaledwie od kilku tygodni dwa nowe oddziały: Kardiologii oraz Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.

06 października 2011
Informacje ogólne

Przegląd Chórów Południowej Wielkopolski

W ostatnią sobotę września w Jarocinie odbył się XXIV Przegląd Chórów Południowej Wielkopolski.  Śpiewacze przedsięwzięcie zorganizowane przez Polski Związek Chórów i Orkiestr oddział w Ostrowie Wielkopolskim przy udziale środków finansowych Powiatu Jarocińskiego doskonale komponowało się z obchodzonym w tym roku jubileuszem 120 – lecia Chóru im. Kazimierza Tomasza Barwickiego w Jarocinie.

05 października 2011
Informacje ogólne

Festiwal akordeonowy po raz 16.

Za sprawą XVI Festiwalu Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2011 pierwsza połowa października zapowiada się bardzo atrakcyjnie dla fanów brzmień akordeonowych. Tradycyjnie już w czasie trwania przeglądu zaplanowano koncerty, projekcje filmowe oraz biesiadę akordeonową.

05 października 2011
Informacje ogólne

Spotkanie z kombatantami

Starosta Jarociński Mikołaj Szymczak oraz Burmistrz Jarocina Adam Pawlicki spotkali się z przedstawicielami lokalnych organizacji kombatanckich aby uczcić Dzień Weterana.

04 października 2011
Informacje ogólne

"Wielkopolskie śpiewanie"

Towarzystwo Muzyczne w Jarocinie im. Alfonsa Kowalskiego” zaprasza wszystkich miłośników śpiewu i pieśni polskiej na tradycyjne „Wielkopolskie śpiewanie”.

 

30 września 2011
Informacje ogólne

Sukcesy przedsiębiorców - sukcesami powiatu

Co i kiedy skontroluje Państwowa Inspekcja Pracy, jak pozyskać środki unijne, jakie bankowe usługi są najkorzystniejsze... na te i wiele innych pytań odpowiedzi usłyszeli przedsiębiorcy uczestniczący w piątkowym Forum Gospodarczym Powiatu Jarocińskiego.  Spotkanie w Witaszycach zorganizowało Starostwo Powiatowe w Jarocinie przy udziale finansowym Banku BGŻ.

27 września 2011
Informacje ogólne

Zgłoś swój wniosek do budżetu

Zarząd Powiatu w Jarocinie przystępuje do prac związanych z opracowaniem budżetu powiatu jarocińskiego na rok 2012. Warto wiedzieć, że wszyscy mieszkańcy mogą mieć wpływ na tworzenie tego najważniejszego w samorządzie planu finansowego. Do 30 września zarówno radni, jak i mieszkańcy powiatu mogą zgłaszać swoje wnioski do budżetu. Wypełnione formularze należy składać w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Jarocinie.

22 września 2011
Informacje ogólne

Laureatka programu Indeks Start2Star

Absolwentka Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie Aneta Aleksandrowska została laureatką IV edycji programu stypendialnego Indeks Start2Star. Celem nowatorskiego programu stypendialnego, obejmującego cały okres studiów jest zapewnienie najzdolniejszym i najbardziej aktywnym społecznie maturzystom, pochodzącym z niezamożnych rodzin, środków finansowych na odbycie studiów.

22 września 2011
Informacje ogólne

Uwaga Stowarzyszenia!

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Jarocińskiego do składania uwag do projektu: „Rocznego programu współpracy Powiatu Jarocińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012”.

21 września 2011
×