otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Medyczni kierownicy poszukiwani

„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z o.o. ogłosił konkursy na dziewięć stanowisk kierowniczych w placówce. Jest to kolejny krok reorganizacyjny jednostki, która wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów, oprócz wyposażania w najnowocześniejszy sprzęt medyczny, dąży do zatrudnienia wysoce wyspecjalizowanej kadry lekarzy. W drodze konkursu wybrany zostanie także Kierownik Działu Marketingu i Rozliczeń z NFZ.

26 października 2010
Informacje ogólne

Jubileusz Biblioteki

Wasza działalność, bogaty księgozbiór, jego dostępność i aktualność oraz spotkania autorskie, konkursy są świetną ofertą dla czytelników i cieszą się uznaniem. Chcę podkreślić, że samorząd Powiatu Jarocińskiego docenia Wasz wysiłek i będzie nadal wspierał rozwój i działalność Biblioteki.- podkreślił Starosta Jarociński Stanisław Martuzalski wręczając kwiaty, upominek, a przede wszystkim składając życzenia na ręce Agnieszki Borkiewicz, dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin z okazji 65-lecia placówki.


25 października 2010
Informacje ogólne

Wymiana serwera w Wydziale Komunikacji

3 listopada bieżącego roku w Wydziale Komunikacji jarocińskiego Starostwa Powiatowego wymieniany będzie serwer systemu informatycznego POJAZD+KIEROWCA. Prace te spowodują, że tego dnia nie będzie możliwości: rejestracji pojazdów, zmian w dowodach rejestracyjnych, wydawania dowodów rejestracyjnych zatrzymanych przez Policję, wydawania praw jazdy i wydawania zaświadczeń. Wydział w normalnym trybie będzie natomiast przyjmował wnioski o prawo jazdy, wnioski o kartę parkingową, licencje. Będzie można również zamieniać pozwolenia czasowe na dowody rejestracyjne. Za utrudnienia przepraszamy.

22 października 2010
Informacje ogólne

Starania o państwową i unijną kasę na powiatowe drogi

Powiat Jarociński planuje przebudowę kolejnych, niemalże 17 kilometrów dróg. Realizacja inwestycji, planowana na przyszły rok, to koszt rzędu około 13,5 mln zł. Samorząd już złożył wnioski w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, starając się o dofinansowania na łączną kwotę około 8,7 mln zł. Nie spoczęliśmy na laurach i nadal szukamy środków na realizację kolejnych inwestycji. Drogi z Ruska do Jaraczewa, z Witaszyc przez Prusy do Magnuszewic i z Wilkowyi do Tarzec zostaną przebudowane, co z pewnością będzie łatwiejsze jeśli uzyskamy dofinansowania. – stwierdza Starosta Jarociński Stanisław Martuzalski.
 

20 października 2010
Informacje ogólne

Starosta odznaczony przez seniorów

Starosta Jarociński Stanisław Martuzlski odebrał Złotą Odznakę Honorową Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów za szczególne zasługi dla związku. Uroczyste nadanie odznaczenia odbyło się w czwartek 14 października, podczas spotkania z okazji Dnia Seniora.

19 października 2010
Informacje ogólne

Trzy miesiące nauki w Saksonii

Czworo uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo – Biznesowych  w Tarcach: Julita Berek, Edyta Kasprzyk, Anna Marciniak i Grzegorz Repnak wróciło z trzymiesięcznej praktyki zagranicznej w Dolnej Saksonii zorganizowanej przez szkołę przy współudziale Towarzystwa Umiejętności Rolniczych w Poznaniu w Dolnej Saksonii (Niemcy).19 października 2010
Informacje ogólne

Wyniki konsultacji

W związku z nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami), organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

15 października 2010
Informacje ogólne

Dzień Edukacji z prezentem dla policjantów

Moc życzeń i gratulacji złożono na ręce dyrekcji, nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie. W uroczystości obchodów Dnia Edukacji Narodowej w tej placówce wpleciono dwa dodatkowe ważne elementy. Uczniowie pod swoja pieczę przejęli kwaterę poległych w wojnie polsko-bolszewickiej spoczywających na jarocińskim cmentarzu. Przedstawiciele Wojewódzkiej Komendy Policji natomiast z rąk starosty Stanisława Martuzalskiego otrzymali grunty gdzie w przyszłości stanie nowa siedziba jarocińskich policjantów.


14 października 2010
Informacje ogólne

Powstaje nowa siedziba dla PUP-u i Wydziału Komunikacji

Trwa adaptacja budynków przy ul. Zacisznej 2 i 2a w Jarocinie na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy i Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Jarocinie.


12 października 2010
Informacje ogólne

Uwaga stowarzyszenia!

W związku z nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami), organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
W związku z powyższym serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Jarocińskiego do składania  uwag do projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Jarocińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2011”. Uwagi i propozycje zmian prosimy kierować w formie elektronicznej na załączonym formularzu na adres: kowandy.karolina@powiat-jarocinski.pl w terminie do 11 października 2010 roku.

Załączniki

Projekt programu
Formularz

06 października 2010
Informacje ogólne

Z sołtysami na ludowo

„Spotkajmy się na ludowo w Wilkowyi” – pod takim hasłem odbył się tegoroczny Zjazd Sołtysów Powiatu Jarocińskiego, którego organizatorem, po raz kolejny było Stowarzyszenie „Wilkowyja nad Lutynią”. Impreza, będąca kontynuacją zapoczątkowanych w 2007 roku spotkań przedstawicieli wsi, organizacji pozarządowych i samorządowców z terenu Powiatu Jarocińskiego, odbyła się w Wilkowyi.

06 października 2010
Informacje ogólne

Drogi z Jarocina do Rudy Komorskiej i z Klęki do Żerkowa otwarte!

Dobiegły końca prace przy najważniejszych drogowych inwestycjach Powiatu Jarocińskiego. W poniedziałek symboliczne wstęgi otwierające drogi: Jarocin – Żerków – Śmiełów – Ruda Komorska i Klęka - Żerków przecięli wszyscy, którzy mieli swój wkład w realizację przedsięwzięć. W uroczystościach oprócz lokalnych samorządowców ze Starostą Jarocińskim Stanisławem Martuzalskim i Zygmuntem Meisnerowskim Przewodniczącym Rady Powiatu Jarocińskiego oraz Burmistrzem Miasta i Gminy Żerków Jackiem Jędraszczykiem na czele uczestniczyli między innymi poseł RP Rafał Grupiński, senator Małgorzata Adamczak, Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Leszek Wojtasiak i Starosta Średzki Piotr Piekarski.
05 października 2010
×